Condițiile de Reîncărcare a contului Mastertest

Data publicării 25.05.2017

1. Termeni și condiții

Client/Utilizator — orice persoană fizică, care accesează adresa web www.mastertestmd.com, și ulterior se înregistrează prin forma de înregistrare prezentă pe site sau prin rețelele sociale Google, Facebook.

Bancă – instituție financiară care emite și/sau acceptă spre plată carduri bancare în conformitate cu legislația Republicii Moldova, pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele ei.

Card bancar — cardul de credit sau debit, emis de către bancă, constituind un instrument de plată fără numerar, ce oferă Clienților posibilitatea de a efectua operaţiuni cu mijloace băneşti care se află în conturile bancare ale Clienților.

Contul Clientului — un cont electronic în Sistemul de facturare al applicației Mastertest, care serveşte pentru a duce evidenţa volumului de servicii prestate sau care urmează a fi prestate, a intrărilor şi ieşirilor de mijloace financiare destinate pentru achitarea Serviciilor prestate de către Mastertest Clientului.

Plătitor – orice persoană fizică, de regulă Utilizatorul autentificat în sistem, deţinătoare a unui card bancar valid, care iniţiază un transfer de mijloace băneşti prin Internet, pentru achitarea utilizării applicației Mastertest în folosul Clientului.

Plată online — transfer de mijloace bănești efectuate de către Plătitor, în folosul Clientului, pentru reîncărcarea contului clientului Mastertest prin intermediul Internetului.

Regulament – termeni şi condiţii cu privire la reîncărcarea contului clientului Mastertest prin intermediul plăţilor online care sunt obligatorii spre executare şi respectare de către Plătitor.

Proprietar - THE ROCKET GUYS S.R.L, IDNO 1017606001934. Adresa: MD-5801, str. Petru Rareș, 7, ap. 1, or. Telenești, Republica Moldova. Proprietarul deține sursele, dezvoltă aplicația și administrează Utilizatorii ei.

Aplicația Mastertest - un program care rulează într-o arhitectură client-server folosind tehnologiile deschise World Wide Web și aparține Proprietarului. Servește drept scop pregătirea studenților pentru testări.

Pachet de Credite Mastertest - pentru a folosi aplicația Mastertest, Utilizatorii vor avea nevoie de Credite. Un pachet de credite reprezintă o cantitate anumită de Credite, stabilit de Pachet.

Sistem de facturare - un sistem automatizat, prevăzut pentru a duce evidenţa operaţiunilor privind prestarea Serviciilor Mastertest către Utilizator şi achitarea lor.

2. Descrierea procedurii de Reîncărcare a contului clientului prin intermediul plății online

2.1. Pe pagina-web a aplicației Mastertest: https://www.mastertestmd.com/mt-app, în secţiunea ”Reîncărcă Contul”, Plătitorul va:

  1. alege pachetul de Credite prin apăsarea butonului "Cumpără".
  2. confirma alegerea pachetului și bifa "Am luat cunoştinţă şi accept Termenii şi Condiţiile de achitare cu cardul bancar".
  3. apasa butonul "Continuă"

La această etapă Plătitorul va fi redirecționat către o pagină web securizată a Băncii pentru a introduce datele cardului său bancar.

2.2. Pentru a efectua plata, Plătitorul va introduce datele propriului său Card bancar, cum ar fi numărul cardului bancar, perioada de valabilitate şi codul secret ce permite efectuarea plăţilor online. Informația sensibilă se procesează pe pagina securizată a băncii și nu sunt transmise părților terte decât către Banca Emitentă pentru autorizarea tranzacției. Proprietarul nu are acces, nu pastrează și nu operează cu datele de card ale Plătitorului / Clientului.

2.3. După efectuarea plăţii, Creditele vor fi transferate în Conturile personale ale Utilizatorilor în favoarea cărora a fost efectuată plata (prin intermediul Sistemului de facturare) în decurs de 2 ore. Transferul mijloacelor băneşti poate depăşi termenul de 2 ore în dependenţă de ora la care a fost procesată plată, nivelul de încărcare al sistemului de plăţi, etc. Proprietarul nu garantează respectarea acestui termen şi nu este responsabil pentru prejudiciile aduse Clientului în rezultatul întîrzierii transferului Creditelor în contul acestuia personal.

3. Limitări

3.1. Plătitorul nu poate solicita rambursarea mijloacelor bănești transferate pentru cumpărarea unui Pachet de Credite, indiferent de cauza invocată.

4. Comisioane

4.1. La transferul mijloacelor băneşti pentru reîncărcarea contului Clientului prin intermediul Plăţii online, nu se percepe comision.

5. Alte Condiții

5.1. Utilizatorii Mastertest sunt anunţaţi despre modificarea prezentului Regulament prin intermediul poștei electronice. Regulamentul se consideră modificat din momentul indicat în anunţ.

5.2. Proprietarul prin intermediul Aplicației Mastertest nu păstrează informații confidențiale legate de Cardurile bancare ale Plătitorilor.

5.3. Proprietarul își asumă responsabilitatea în faţa Clientului de a repara în regim de urgență defecțiunile tehnice și erorile care apar și impiedică procesul normal de lucru cu aplicației.

5.4. Din momentul Reîncărcărcării contului, plătitorul acceptă toate condiţiile prezentului Regulament şi este de acord cu condiţiile de limitare a răspunderii Proprietarului.