Anatomia Omului

CULEGERE DE TESTE LA ANATOMIA OMULUI (cu argumentarea răspunsurilor corecte). Culegerea e destinată studenților pentru lucrul lor individual, dar poate fi utilizată și de cadrele profesoral-didactice și medicii practicieni în vederea verificării și aprofundării cunoștințelor în domeniul anatomiei.

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Osteonul reprezintă:
 2. Creșterea osului în grosime are loc pe contul:
 3. Punctele de osificare primare apar:
 4. Au rol de protecție a viscerelor:
 5. Oasele carpiene şi tarsiene sunt:
 6. Realizează funcţii de pârghii:
 7. Creşterea osului în lungime are loc pe contul:
 8. Dispoziţia trabeculelor osoase corespunde cu:
 9. Distingem tipurile de osteogeneză:
 10. Oasele tubulare lungi:
 11. Oase primare sunt:
 12. Sunt unele din oasele craniului:
 13. Sunt determinate de tracţiunea exercitată de muşchi:
 14. Servesc pentru trecerea tendoanelor, vaselor şi nervilor:
 15. În componenţa scheletului axial intră:
 16. Evidențiați formațiunile ce țin de vertebre:
 17. Elemente principale ale unei vertebre sunt:
 18. Tuberculul Chassaignac se asociază cu:
 19. Vertebrele cervicale tipice se disting prin:
 20. Evidențiați caracterele distinctive ale vertebrelor cervicale:
 21. Caracterele distinctive ale axisului:
 22. Ţin de structura primei vertebre cervicale:
 23. Evidențiați termenii care indică apofizele vertebrelor:
 24. Caracterele distinctive ale vertebrelor toracice tipice:
 25. Nu au un orificiu în apofizele transversale:
 26. În condiții de normă sunt concrescute, formând un singur os:
 27. Vertebrele toracice, care prezintă pe corp fosete costale complete:
 28. Evidențiați formațiunile specifice doar pentru vertebrele lombare:
 29. Evidențiați structurile anatomice situate pe fața dorsală a sacrului:
 30. Nu au pe corp fosete/semifosete costale:
 31. Apofizele spinoase sunt bifurcate la vertebrele:
 32. Sunt modelate în raport cu oasele cu care contactează:
 33. La care din vertebrele cervicale lipseşte apofiza spinoasă?
 34. Sunt rudimentare:
 35. Au corp mic, de formă ovală:
 36. La persoanele tinere un singur os formează:
 37. Au apofizele spinoase bifurcate:
 38. Au apofizele transversale lungi, situate în plan cvazifrontal:
 39. Au feţe articulare situate în plan sagital:
 40. Are tubercul carotidian:
 41. Au corpul masiv în formă de bob:
 42. Osul realizează:
 43. Are fosetă costală superioară şi semifosetă costală inferioară:
 44. Nu are corp:
 45. Atlasului i se descriu:
 46. Are feţele articulare intervertebrale superioare localizate pe corp:
 47. Funcţiile biologice ale osului ca organ:
 48. Sunt localizate în masa tendoanelor:
 49. La sistemul osos se referă noţiunile:
 50. Care termeni anatomici țin de unitatea morfofuncțională a osului ca organ:
 51. Porţiunile unui os tubular lung la adult :
 52. Există următoarele tipuri de centri de osificare:
 53. Punctele de osificare secundare apar:
 54. In structura osului la oamenii maturi pot fi evidențiaţi osteoni:
 55. Formaţiuni structurale ale osului sunt:
 56. In periost la copil deosebim următoarele straturi:
 57. Substanța osoasă spongioasă este prezentă în:
 58. Posedă diafiză:
 59. Îndeplinesc rolul de braț lung al pârghiilor de viteză:
 60. Sunt localizate în tendoanele unor mușchi din vecinătatea articulațiilor:
 61. Sunt mici, plate şi inconstante:
 62. Diplöe reprezintă:
 63. Participă la formarea cavităţilor trunchiului:
 64. Evidențiați părţile coastei:
 65. Cartilajul costal are două feţe articulare la:
 66. . În cel mai simplu mod poate fi palpată pe viu coasta:
 67. .Localizarea sulcus arteriae subclaviae pe prima coastă.
 68. Coastele adevărate:
 69. Coastele false:
 70. Pe capul căror coaste lipseşte creasta?
 71. Are o singură faţetă articulară pe cap:
 72. Nu are tubercul costal:
 73. Pe cap are 2 semifeţe articulare:
 74. Coasta I:
 75. Faţa articulară pentru articulația costotransversală lipseşte la:
 76. Evidenţiaţi părţile sternului:
 77. Manubriul sternal:
 78. Formaţiunile anatomice localizate pe manubriul sternal:
 79. Corpul sternal:
 80. Tuberculul Lisfranc se referă la:
 81. Localizarea angulus sterni:
 82. Unghiul Louis se află la:
 83. Oasele ce delimitează apertura toracică superioară sunt:
 84. Formaţiunile ce delimitează apertura toracică inferioară sunt:
 85. Forma si dimensiunile osteotoracelui depind de:
 86. Nu sunt implicate în lordoze sau cifoze:
 87. Are aperturile superioară şi inferioară:
 88. Toracele este plat:
 89. Os triunghiular cu o bază şi un vârf:
 90. Constă din manubriu, corp, apofiză xifoidă:
 91. Prin ce se manifestă anomalia „spina bifida aperta”?
 92. Evidențiați anomaliile vertebrelor de tranziție:
 93. Oasele centurii scapulare:
 94. Cu privire la claviculă:
 95. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii acromiale a claviculei:
 96. Unghiul lateral al omoplatului posedă:
 97. Formaţiuni anatomice, situate la nivelul unghiului lateral al scapulei:
 98. Care sunt oasele cinguli membri superioris?
 99. Formaţiunile oaselor centurii scapulare palpabile pe viu:
 100. Formaţiunile anatomice situate pe faţa dorsală a scapulei:

Capitole

 1. OSTEOLOGIA: Generalitati
 2. OSTEOLOGIA: Scheletul trunchiului. Coloana vertebrală. Structura generală a vertebrelor și particularitățile lor regionale. Oasele cutiei toracice. Particularitățile de vârstă și de gen a oaselor trunchiului, explorarea lor pe viu
 3. OSTEOLOGIA: Scheletul membrului superior (a centurii scapulare și a membrului liber). Explorarea pe viu a oaselor membrului superior.
 4. OSTEOLOGIA: Scheletul membrului inferior (centurii pelviene și membrului inferior liber). Explorarea pe viu a oaselor membrului inferior.
 5. OSTEOLOGIA: Craniul: Generalitati: Oasele craniului cerebral – frontalul, occipitalul, sfenoidul și parietalul, structura și explorarea lor pe viu.
 6. OSTEOLOGIA: Craniul: Oasele craniului cerebral – etmoidul și temporalul – structura și explorarea lor pe viu:
 7. OSTEOLOGIA: Craniul: Oasele craniului facial – structură și explorare pe viu
 8. OSTEOLOGIA: Craniul în ansamblu.Particularitățile morfologice individuale, de vârstă și de gen ale craniului, explorarea lui pe viu.
 9. ARTROSINDESMOLOGIE: Generalităţi
 10. ARTROSINDESMOLOGIE: Articulațiile oaselor craniului, coloanei vertebrale și ale toracelui. Coloana vertebrală și toracele în ansamblu, explorare pe viu. Variantele de formă ale toracelui.
 11. ARTROSINDESMOLOGIE: Articulațiile membrului superior (centurii și porțiunii libere) – structură, funcții, explorare pe viu.
 12. ARTROSINDESMOLOGIE: Articulațiile centurii pelviene: structură, funcții. Bazinul în ansamblu, particularități de gen, explorare pe viu: Articulațiile membrului inferior liber, piciorul în ansamblu, explorare pe viu.
 13. MIOLOGIE: Generalităţi
 14. Miologiie: Mușchii și fasciile toracelui, diafragma. Mușchii și fasciile centurii scapulare și brațului – structură, topografie, funcții, explorare pe viu.
 15. MIOLOGIE: Mușchii și fasciile antebrațului și ai mâinii – structură, topografie, funcții, explorare pe viu. Noțiuni generale privind topografia membrului superior.
 16. MIOLOGIE: Mușchii și fasciile abdomenului – structură, funcții topografie, explorare pe viu. Topografia abdomenului.
 17. OSTEOLOGIA: Mușchii și fasciile bazinului și coapsei – structură, funcții, topografie, explorare pe viu.
 18. OSTEOLOGIA: Mușchii și fasciile gambei și piciorului – structură, topografie, funcții, explorare pe viu. Topografia membrului inferior.
 19. OSTEOLOGIA: Mușchii și fasciile gâtului – structură, funcții, explorare pe viu. Topografia gâtului.
 20. MIOLOGIE: Mușchii și fasciile capului – structură, topografie, funcții și explorare pe viu.
 21. MIOLOGIE: Mușchii, fasciile și topografia spatelui, explorare pe viu.
 22. SISTEMUL DIGESTIV: Generalități.
 23. Sistemul digestive: Cavitatea bucală – compartimente, pereți, comunicări, conținut. Limba, glandele salivare, dinții, explorare pe viu.
 24. Sistemul digestive: Faringele și esofagul:structură: topografie, explorare pe viu: Deglutiția.
 25. Sistemul digestive: Regiunile abdomenului, cavitățile abdominală și peritoneală.
 26. SISTEMUL DIGESTIV: Intestinul subțire – topografie, segmente, structură, funcții, explorare pe viu.
 27. SISTEMUL DIGESTIV: Intestinul gros – segmente, structură, topografie, particularități de vârstă, explorare pe viu.
 28. SISTEMUL DIGESTIV: Ficatul, pancreasul, splina – structură, topografie, funcții, explorare pe viu: Pancreasul endocrin.
 29. SISTEMUL DIGESTIV: Peritoneul – structură, funcții, derivate. Cavitatea peritoneală, spațiile extraperitoneale. Explorarea pe viu a peritoneului.
 30. APARATUL RESPIRATOR: Generalităţi
 31. APARATUL RESPIRATOR: Nasul și laringele – structură, topografie, funcții, explorare pe viu. Glandele tiroidă și paratiroide.
 32. APARATUL RESPIRATOR: Traheea, bronhiile, plămânii, pleura, noțiuni privind mediastinul. Timusul. Topografia plămânilor și a pleurei.
 33. SISTEMUL CARDIOVASCULAR: CORDUL : Cordul – conformație externă, compartimente, structură,particularități individuale, anomalii.Topografia cordului și explorarea lui pe viu. Pericardul – structură, topografie.
 34. SISTEMUL URINAR: Generalități
 35. SISTEMUL URINAR: Organele urinare (rinichii, ureterele, vezica urinară) – structură, topografie, anomalii, explorare pe viu. Glandele suprarenale (cortico- și medulosuprarenalele), paraganglionii.
 36. SISTEMUL GENITAL (REPRODUCTIV): Generalităţi
 37. SISTEMUL GENITAL (REPRODUCTIV): Organele reproductive masculine – structură, topografie, anomalii, explorare pe viu. Partea incretoare a testiculelor. Uretra masculină – structură, porțiuni, traiect, topografie, anomalii, explorare pe viu.
 38. SISTEMUL GENITAL (REPRODUCTIV): Organele reproductive feminine – structură, topografie, anomalii, explorare pe viu. Formațiunile endocrine ale ovarelor. Uretra feminină. Perineul – structură, topografie, particularități de gen, explorare pe viu.
 39. SISTEMUL GENITAL (REPRODUCTIV): GLANDELE ENDOCRINE SI SISTEMULUI IMUN
 40. TESTE ÎN IMAGINI
Exersează acum