Anatomia omului, capitol 2

SISTEMUL NERVOS VEGETATIV. ORGANELE SENZORIALE. NERVII CRANIENI.

Etichete: medicina, anul-1, anatomie

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. CS Mușchiul rect superior orientează globul ocular:
 2. CS Privirea în contracția mușchiului rect inferior al globului ocular se orientează:
 3. CM Din formaţiunile conjunctivale fac parte:
 4. CM Căile de evacuare a lichidului lacrimal includ:
 5. CM Retina conţine:
 6. CS Care dintre ramurile nervului spinal conţin fibre simpatice preganglionare?
 7. CM Elementele anatomice ale urechii externe sunt:
 8. CS Sistemul nervos vegetativ funcţionează:
 9. CM Indicaţi componentele sistemului nervos vegetativ:
 10. CM Arcul reflex simplu la sistemul nervos vegetativ:
 11. CM Indicați componentele tunicii fibroase a globului ocular:
 12. CM Urechea medie include:
 13. CМ Umoarea apoasă este produsă de:
 14. CM Camera anterioară a globului ocular este delimitată de:
 15. CM Camera posterioară a globului ocular este delimitată de:
 16. CM Sistemul nervos somatic:
 17. Din porțiunea periferică a sistemului nervos vegetativ fac parte:
 18. CM Tunica vasculară a globului ocular include:
 19. Criterii de bază ale sistemului nervos vegetativ:
 20. CM M. ciliaris constă din fibre:
 21. CS La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele simpatice elimină:
 22. CM Corpul ciliar constă din:
 23. CM Conductul auditiv extern:
 24. CM Indicați formațiunile anatomice care țin de organul văzului:
 25. CM Căile conductoare eferente ale reflexelor vegetative condiţionate trec prin:
 26. CM Circuitul nervos al reflexului vegetativ necondiţionat se conectează:
 27. CM Indicaţi localizarea centrilor parasimpatici ai SNV:
 28. Porţiunea centrală a sistemului nervos simpatic se află în segmentele medulare:
 29. CM La funcţionarea normală a ochiului contribuie:
 30. CM Din componentele retinei fac parte:
 31. Particularități caracteristice sistemului nervos somatic:
 32. CS Corpii neuronilor preganglionari sunt localizaţi în:
 33. CM Membrana timpanică are:
 34. CS La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele vegetative parasimpatice elimină:
 35. CM Nuclei vegetativi au următorii nervi cranieni:
 36. CM Pe peretele medial al cavităţii timpanice se află:
 37. CM Acomodarea vederii:
 38. CM La membrana timpanică distingem:
 39. CS Umoarea apoasă se absoarbe:
 40. CM Între oscioarele auditive se formează:
 41. CM Hidrodinamica globului ocular asigură:
 42. CM Retina include:
 43. CM Fibrele preganglionare de la nucleele căror nervi cranieni se termină în ganglionii parasimpatici din regiunea capului?
 44. CM Tunica vasculară a globului ocular include:
 45. CM În ganglioni intramurali se termină preponderent fibrele vegetative ale nervilor:
 46. Ganglioni parasimpatici sunt:
 47. CM Centrii nervoşi vegetativi suprasegmentari sunt localizaţi în:
 48. CM Pavilionul urechii are următoarele formaţiuni:
 49. CM Fibre parasimpatice preganglionare se conţin în nervii:
 50. CS Fibrele nervoase vegetative:
 51. CM Indicaţi 3 medii refringente ale globului ocular:
 52. CM La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele nervoase vegetative postganglionare elimină:
 53. CM Camera anterioară a globului ocular este delimitată de:
 54. CM Urechea externă include:
 55. CS Celulele fotosensibile se află în:
 56. CS Orificiul timpanic al tubei auditive se află pe:
 57. CM Urechea medie include componentele:
 58. CM Centrii nervoşi vegetativi supremi:
 59. CM Din elementele de relief ale pavilionului urechii fac parte:
 60. CS Proeminența canalului facial se află pe:
 61. CM Cavitatea timpanică e delimitată de:
 62. CM Membranei timpanice i se disting:
 63. CM În componenţa sistemului nervos vegetativ se disting:
 64. CS Care dintre canalele labirintului osos este dispus perpendicular pe axa longitudinală a stâncii temporalului?
 65. CM Tubei auditive i se disting porţiunile:
 66. CM Muşchii netezi ai globului ocular asigură:
 67. CS Unde sunt localizaţi receptorii organului auditiv?
 68. CS Urechea internă include:
 69. CM Care dintre structurile enumerate asigură transmiterea aeriană a undelor sonore?
 70. CM În cavitatea timpanică sunt localizaţi muşchii:
 71. CM Care din particularităţile enumerate caracterizează sistemul nervos vegetativ?
 72. CM Se disting canalele semicirculare ale labirintului osos:
 73. CM Porţiunile labirintului osos sunt:
 74. CM Indicați părțile labirintului osos:
 75. CM Indicați formațiunile anatomice localizate pe peretele labirintic al cavității timpanice:
 76. CM Centrii subcorticali ai analizatorului auditiv sunt:
 77. CM În vestibulul labirintului se află:
 78. CS Calea conductoare a analizatorului auditiv are primul neuron în:
 79. CS Proeminența piramidală se situează pe peretele:
 80. CM Nervul vestibulocohlear:
 81. CS Calea conductoare a analizatorului vestibular are neuronul I situat în:
 82. CS Neuronul II al căii conductoare a analizatorului auditiv este situat în:
 83. CS Centrul cortical al analizatorului auditiv este amplasat în:
 84. CM Neuronul II al căii conductoare a analizatorului vestibular este situat în:
 85. CS Încrucișarea căii conductoare a analizatorului auzului se produce la nivelul:
 86. CM Receptorii analizatorului vestibular sunt localizați în:
 87. CS Primul neuron al căii conductoare a analizatorului vestibular este unul:
 88. CS Sediul primului neuron al căii conductoare a analizatorului vestibular se află în:
 89. CS Care afirmaţie referitoare la perechea a VIII de nervi cranieni este corectă:
 90. CS La inervaţia dinţilor superiori participă:
 91. CM Umoarea apoasă a globului ocular este produsă de plexurile vasculare ale:
 92. CS Ce tip de neuroni predomină în componența ganglionilor vegetativi:
 93. CM Fibrele postganglionare sunt:
 94. CM Plexurile nervoase vegetative se localizează:
 95. Indicaţi 3 perechi de nervi cranieni care au nuclee vegetative:
 96. CM Irisul:
 97. CM Retina constă din straturile:
 98. CS Drenarea umorii apoase se realizează prin:
 99. CM Din formaţiunile, care conţin centri nervoşi vegetativi suprasegmentari fac parte:
 100. CM Viteza de propagare a influxului nervos prin fibrele vegetative este de:

Capitole

 1. Group 1: 1 - 100
 2. Group 2: 101 - 200
 3. Group 3: 201 - 266
Exersează acum