Anatomia omului II

SISTEMUL NERVOS CENTRAL. SISTEMELE CARDIOVASCULAR, LIMFATIC, NERVOS PERIFERIC ŞI ORGANELE SENZORIALE

Etichete: medicina, anul-1

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Structural neuronul include:
 2. Sistemul nervos realizează următoarele funcții:
 3. In evoluția sistemului nervos distingem câteva etape:
 4. Topografic toți receptorii pot fi identificaţi ca:
 5. Se disting sinapsele:
 6. Funcțional neuronul poate fi:
 7. Receptorii:
 8. Tubul neural, închizându-se la extremitatea sa rostrală în plan median formează:
 9. Neuronul poate avea formă:
 10. Teaca Henle are următoarele particularităţi, CU O EXCEPŢIE:
 11. Teaca mielinică a fibrei nervoase:
 12. Axonul are următoarele caractere, CU O EXCEPŢIE:
 13. Neuronul are următoarele caractere, CU O EXCEPŢIE:
 14. Rombencefalul include:
 15. Teaca de mielină are următoarele caractere, CU O EXCEPŢIE:
 16. Creierul posterior (metencefalul) este constituit din:
 17. Trunchiul cerebral include:
 18. Limita dintre medula spinală şi encefal se află la nivelul:
 19. Din cele cinci vesicule cerebrale se dezvoltă:
 20. Limita inferioară a medulei spinale se află la nivelul vertebrelor:
 21. La nivelul șanțurilor laterale ale medulei spinale se localizează:
 22. Rădăcinile posterioare ale nervilor spinali sunt formate de:
 23. Rădăcina anterioară a nervului spinal iese din măduvă prin:
 24. Coarnele laterale ale substanţei medulare cenuşii sunt mai pronunţate în părțile:
 25. Corpii neuronilor somatomotori medulari se găsesc în:
 26. Corpul neuronilor somatosenzitivi medulari se găseşte în:
 27. La om ramurile nervilor spinali se distribuie metameric la nivelul:
 28. Cele 31 perechi de nervi spinali sunt grupate astfel:
 29. Ganglionii spinali sunt situaţi:
 30. Neuronii din cornul dorsal sunt dispuşi:
 31. Rădăcina anterioară a nervului spinal conţine:
 32. Fundul de sac dural se termină la nivelul vertebrelor:
 33. Rădăcinile anterioare ale nervilor spinali se formează din:
 34. Nervul spinal se formează din rădăcinile:
 35. Substanța albă a medulei spinale formează:
 36. Segmentele medulare sacrale pot fi lezate în fractura vertebrei:
 37. Substanța albă a măduvei spinării este organizată sub aspect de:
 38. Substanța cenușie a măduvei spinării este constituită din:
 39. Substanța cenușie a coarnelor anterioare formează nuclei:
 40. Septul median al medulei spinale se află în:
 41. Segmentul cervical al măduvei spinării se interpune între vertebrele:
 42. Ligamentul denticulat reprezintă o extensiune a:
 43. Plexurile venoase vertebrale interne ocupă:
 44. Dura mater a măduvei spinării:
 45. Măduva spinării se întinde între vertebrele:
 46. Măduva spinării la adult:
 47. Nervii spinali:
 48. Filum terminale se întinde între vertebrele:
 49. Coada de cal este formată din rădăcinile nervilor:
 50. Medula spinală superior continuă cu:
 51. Medula spinală se termină în partea inferioară cu:
 52. Medula spinală prezintă intumescenţele:
 53. "Coada de cal" este constituită din:
 54. Medula spinală prezintă la exterior:
 55. Măduva spinării prezintă următoarele formațiuni:
 56. Medula spinală prezintă la exterior cordoanele:
 57. Căile medulare ascendente specifice conţin:
 58. Măduva spinării se termină la nivelul vertebrei:
 59. Prin cordonul medular ventral trec căile, EXCEPTÂND:
 60. Substanţa cenuşie conţine:
 61. În coarnele laterale ale substanţei medulare cenuşii se află neuroni:
 62. Axonii neuronilor visceromotori părăsesc măduva spinării prin:
 63. Substanţa albă a măduvei spinării conţine:
 64. Formaţia reticulară medulară este localizată în:
 65. În substanţa albă a măduvei există căi:
 66. În cordonul medular dorsal se găsesc fasciculele:
 67. Segmentul C01 al măduvei spinării e localizat în:
 68. La măduva spinării:
 69. Fibrele care formează cordoanele posterioare ale măduvei spinării:
 70. La nivelul șanțurilor laterale ale măduvei spinării se află rădăcinile:
 71. În şanţurile longitudinale ale medulei spinale se localizează:
 72. Nervul spinal conține fibre nervoase:
 73. Substanța cenușie a medulei spinale formează:
 74. În secțiune transversală substanța cenușie a măduvei spinării prezintă:
 75. Pe o secțiune transversală a măduvei spinării se disting:
 76. Coarnele anterioare ale substanței cenușii din măduva spinării conțin nucleii:
 77. Substanța cenușie a coarnelor posterioare conține:
 78. Coarnele laterale ale substanței cenușii a medulei spinale conțin nuclei:
 79. Cordonul lateral al medulei spinale este constituit din:
 80. Cordonul lateral al substanței albe a măduvei spinării conține căi conductoare:
 81. Rădăcinile nervilor spinali se localizează la nivelul:
 82. Factorii de fixare a sacului meningeal in canalul vertebral sunt:
 83. Cordonul ventral al substanței albe a medulei spinale conține tracturile:
 84. Lichidul cefalorahidian se conține în:
 85. Cordonul lateral al măduvei spinării conține tracturile:
 86. Porțiunea toracolombară a medulei spinale este constituită din segmentele:
 87. Leptomeningele include:
 88. Spaţiile intermeningiene ale măduvei spinării sunt:
 89. Cordonul posterior al medulei spinale este constituit din:
 90. Nucleul senzitiv al unuia din următorii nervi cranieni se află în bulb:
 91. Sunt situați în bulb nucleii, CU EXCEPŢIA:
 92. Striaţiile acustice reprezintă axonii neuronilor situaţi în:
 93. Învelișurile măduvei spinării sunt:
 94. Nucleul motor al unuia din următorii nervi cranieni se află în bulb:
 95. Cordonul ventral al medulei spinale este constituit din:
 96. Cordonul lateral al măduvei spinării conține:
 97. Cordonul anterior al măduvei spinării conține tracturile:
 98. Medula spinală este învelită de:
 99. Nucleul motor al unuia din următorii nervi cranieni se află în punte:
 100. Nucleii senzitivi ai unuia din următorii nervi cranieni se află numai în punte:

Capitole

 1. SISTEMUL NERVOS CENTRAL
Exersează acum