Anatomie Topografică

Test Anatomie Topografică. Catedra Anatomie Topografică şi Chirurgie Operatorie

Etichete: Medicină, Vară, Anul-2

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Limitele regiunii infraclaviculare sunt:
 2. După părerea Dmv care fascie formează capsula glandei mamare?
 3. După părerea Dmv care din afirmațiile de mai jos sînt corecte?
 4. Cum se numește foița profundă a fasciei pectorale:
 5. Care din următoarele afirmații sunt corecte:
 6. Teaca cărui mușchi este formată de fascia clavipectorală?
 7. Spațiul subpectoral superficial este limitat de:
 8. Care sunt limitele spațiului subpectoral profund:
 9. Procesele purulente din spațiul subpectoral superficial se răspîndesc în cavitatea axilară pe traiectul următoarelor formațiuni:
 10. Fascia clavipectorală se inseră pe următoarele formațiuni anatomice:
 11. Sursa de inervație pentru glanda mamară este constituită de:
 12. Ce formațiuni neurovasculare traversează spațiul subpectoral superficial?
 13. Unde se revarsă vena cefalica?
 14. Care este proiecția arterei axilare în regiunea infraclaviculară?
 15. În trigonul clavi-pectoral vasele și nervii sunt plasați în urmatoarea consecutivitate:
 16. În trigonul clavi-pectoral de la artera axilară pornesc urmatoarele ramuri:
 17. Drenajul limfatic din regiunea infraclaviculară are loc în:
 18. Fascia proprie a regiunii scapulare formează teacă pentru următorii mușchi:
 19. Grupul de mușchi superficiali ai regiunii scapulare sînt:
 20. Care din următoarele formațiuni ocupă tecile osteofibroase scapulare:
 21. Care artere principale participă la formarea anastomozei arteriale scapulare:
 22. Regiunea scapulară este inervată de următorii nervi:
 23. Care este segmentul optim pentru ligaturarea arterei axilare?
 24. Care este segmentul critic în ligaturarea arterei axilare?
 25. Care sunt lojele osteofasciale în limitele regiunii scapulare?
 26. Procesul supurativ din spațiul celular situat între m. trapez și mușchiul supraspinat poate să se raspîndească spre:
 27. La ce nivel poate fi lezat n. axilar în limitele regiunei deltoidiene:
 28. Ce vase și nervi sînt situate în spațiul subdeltoidian?
 29. Plagă tăiată pe marginea posterioară a m. deltoid. Este dereglată abducția brațului. Probabil este lezat:
 30. La fracturarea colului chirurgical a osului humeral pot fi lezate:
 31. Care vase vascularizeaza mușchiul deltoid?
 32. Care din următoarele limite ale fosei axilare sînt numite corect?
 33. Peretele posterior al cavității axilare este constituit de următoarele formațiuni:
 34. Prin orificiul patrulater al peretelui posterior al cavității axilare trece:
 35. Prin orificiul trilater al peretelui posterior al cavității axilare trece:
 36. Peretele anterior al cavității axilare este format din:
 37. Peretele lateral al cavității axilare este constituit din:
 38. Peretele medial al cavității axilare este constituit din:
 39. Linia de proiecție pentru artera axilară este linia trasată între următoarele formațiuni:
 40. Orificiul patrulater al fosei axilare este delimitat de următoarele formațiuni anatomice:
 41. Orificiul trilater al fosei axilare este delimitat de următoarele formațiuni anatomice:
 42. Apexul cavității axilare este proiectat între următoarele formațiuni anatomice:
 43. Sintopia pachetului vasculonervos axilar la nivelul triunghiului clavipectoral în raport cu a. axilară este:
 44. În triunghiul pectoral de la a. axilară pornesc următoarele ramuri:
 45. În triunghiul subpectoral de la a. axilară pornesc următoarele ramuri:
 46. Circuitul sangvin colateral va fi mai benefic în cazul ligaturării a. axilare la nivelul?
 47. În limitele triunghiului subpectoral, artera axilară este înconjurată de următoarele formațiuni:
 48. Care sunt direcțiile posibile directe de difuzare ale puroiului din cavitatea axilară?
 49. Cavitatea axilară este căptușită cu:
 50. Care din următoarele afirmații referitor la ganglionii limfatici axilari sunt corecte:
 51. Care este calea posibilă de difuzare a puroiului din cavitatea axilară spre spațiul subpectoral superficial?
 52. Care este calea posibilă de difuzare a puroiului din cavitatea axilară spre spațiile celulare adipoase interscalen și antescalen?
 53. Care este calea posibilă de difuzare a puroiului din cavitatea axilară spre spațiul subdeltoidian?
 54. Care sunt limítele trigonului subpectoral?
 55. Care sunt limitele trigonului pectoral
 56. Posterior țesutul celular al cavitatii axilare comunica cu ?
 57. Care din afirmațiile referitoare la artera axialară sunt adevarate:
 58. De unde se colectează limfa în ganglionii limfatici axilari mediali?
 59. Unde se efectuează dreanujul limfatic din nodulii limfatici axilari?
 60. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevarate?
 61. Care din afirmațiile de mai jos sunt false?
 62. Care compartiment a articulației humerale nu este întărită de mușchi?
 63. În caz de luxare a umărului în direcție antero-inferioară ce nerv poate fi lezat?
 64. Luxațiile humerusului se întîlnesc mai frecvent în cazul lipsei sau subdezvoltării ligamentului?
 65. Suprafata articulara dintre capul osului humeral si fosa articulara a scapulei e marita pe contul:
 66. Proiecția a. brahiale și a n. median pe braț este linia trasată dintre?
 67. Linia de proiecție a n. ulnar pe braț în treimea inferioră, unește următoarele puncte:
 68. Nervul radial în regiunea anterioară a brațului corespunde cu:
 69. În țesutul subcutanat al regiunii anterioare a brațului se situiază:
 70. La nivelul treimei proximale a brațului loja anterioară conține:
 71. În treimea distală a brațului în limitele lojei anterioare se conține:
 72. Componența pachetului neurovascular principal al brațului în treimea inferioară este reprezentat de:
 73. N. ulnar în treimea superioară a brațului este localizat?
 74. N. ulnar în treimea inferioară a brațului este localizat?
 75. Segmentul critic al trunchiului arterial în limitele membrului superior este localizat între:
 76. Nervul musculocutanat în treimea medie a brațului este localizat între următorii mușchi:
 77. Identificați formațiunile anatomice localizate în loja posterioară în limitele treimii medii a brațului?
 78. Linia de proiecție n. radial pe braț este linia ce unește?
 79. Canalul humeromuscular este traversat de următoarele formațiuni anatomice?
 80. În limitele canalului format de epicondilul medial al humerusului și olecranon se localizează:
 81. Canalul humeromuscular este situat în limitele?
 82. Ramurile terminale ale a. profundă a brațului în limitele lojei posterioare sînt:
 83. Determinați care din afirmațiile enumerate sunt corecte?
 84. La fracturarea osului humeral proximal de inserția m. deltoidian fragmentele osoase se deplasează?
 85. Care dintre următoarele afirmații despre vena bazilică în treimea distală a brațului sunt corecte?
 86. Vena cefalică este localizată pe braț în:
 87. Vena bazilică în treimea medie a brațului este dispusă:
 88. Care din următoarele afirmații referitoare la sintopia pachetului neurovascular brahial sunt incorecte:
 89. La hotar cu regiunea cubitală n. radial este localizat între următoarele formațiuni:
 90. Care din următoarele afirmații referitoare la topografia n. ulnar pe braț sunt corecte:
 91. Care din următoarele afirmații referitoare la topografia n. musculocutanat pe braț sunt corecte:
 92. Care venă cutantă însotește nervul cutant medial pe braț
 93. Pulsatia arterei brahiale poate fi determinata
 94. Care este locul optiml al ligaturarii arterei brahiale în treimea superioară a brațului
 95. Pielea regiunii posterioare a brațului este inervată de nervul cutaneus brahii posterior care-i originar din:
 96. La ce nivel v. bazilica trece prin stratul celular subcutant al regiunii brahiale?
 97. La compresia cărui nerv se instalează parestezia dupa aplicarea garoului în treimea medie a bratului?
 98. În țesutul subcutanat al regiunii cubitale anterioare sînt situate?
 99. În fosa cubitală artera brahială este situată:
 100. Care mușchi formează eminența laterală a regiunii cubitale cubitale?

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 400
 5. Capitolul 5: 401 - 500
 6. Capitolul 6: 501 - 600
 7. Capitolul 7: 601 - 700
 8. Capitolul 8: 701 - 800
 9. Capitolul 9: 801 - 900
 10. Capitolul 10: 901 - 1031
Exersează acum