Anestiologie și Reanimare

Test la Anestiologie și Reanimare

Etichete: Medicină, Vară, Iarnă, Anul-5, Română

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Starea de analgezie include:
 2. Starea de anestezie include:
 3. Pentru monitorizarea pacientului în cursul anesteziei se utilizează:
 4. Răspunsul vegetativ hemodinamic tipic la impulsul nociceptiv include:
 5. Capnografia este:
 6. Care afirma ție este incorectă?
 7. Ketamina provoacă:
 8. Parametrul cel mai informativ în examenul preoperatoriu al sistemului respirator este:
 9. Cauzele depresiei respiratorie la administrarea barbituricilor sunt:
 10. Efectul morfinei în doza de administrare 10 mg intravenos:
 11. Toate de mai jos relaxează musculatura netedă, exceptând:
 12. De câte ori mai puternic decât morfina, din punct de vedere analgetic, este considerat fentanilul?
 13. Fentanilul diferă de morfină, prin faptul că:
 14. Care din următoarele este cel mai puternic agent opiaceu:
 15. Ataracticele se folosesc în principal pentru:
 16. La administrarea i/v a 10 mg de droperidol la un adult culcat pe spate, acesta:
 17. Care din următoarele formulări privind barbituricele este incorectă?
 18. Barbituricele deprimă:
 19. Ce produce depolarizarea musculaturii scheletice?
 20. Ketamina administrată intravenos produce:
 21. Absorb ția tisulară a unui anestezic local după injectare depinde de:
 22. Manifestările toxice ale supradozarii lidocainei sunt:
 23. Diazepamul în doze mari produce:
 24. Ac țiunea midazolamului constă în:
 25. Pacien ții vârstnici au:
 26. Câtă lidocaină se con ține în 100 ml de lidocaină 1% în ser fiziologic?
 27. Care din următoarele sunt proprietă ți ale protoxidului de azot?
 28. Singurul analgetic local natural este:
 29. Anestezia epidurală prevede:
 30. De ce deriva ția a doua este folosită uzual la monitorizarea electrocardiografică a pacien ților pe masa de opera ție?
 31. În privin ța discului intervertebral:
 32. Ligamentul galben la nivel L-2, 3:
 33. La ce nivel apare percep ția dureroasă?
 34. Care din următoarele droguri este indicat în tratamentul convulsiilor după administrarea unui anestezic local?
 35. Care este cea mai frecventă complica ție a punc ției lombare?
 36. Avantajele unui circuit anestezic de tip inchis includ:
 37. Suplimentarea anestezicului local cu solutie de adrenalina confera urmatoarele avantaje in anestezia locala:
 38. Amestecul de gaze exhalat de pacient este par țial ori complect reinhalat în circuitul anestezic de tip:
 39. Hipoxia de dilu ție poate surveni la folosirea anesteziei inhalatori cu:
 40. Anestezia locală poate fi ob ținută prin procedeele:
 41. Complica țiile mai frecvente ale anesteziei epidurale:
 42. Tiopentalul de sodiu:
 43. Succinilcolina:
 44. Pipercuronium (Arduan):
 45. Urmatoarele afirmatii referitor la Fentanyl sunt corecte:
 46. Urmatoarele afirmatii referitor la Droperidol sun corecte:
 47. Tiopentalul de sodiu:
 48. Ketamina produce:
 49. Următoarele afirma ții referitor la protoxidului de azot sunt corecte:
 50. Care din preparatele de mai jos pot fi utilizate pentru inductia in anestezie:
 51. Stimulul, ce prezintă pericol de leziune este numit:
 52. Dacă stimulul nociceptiv provoacă o percep ție, calificată de către individ ca durere, atunci el este numit:
 53. Dacă stimulul algogen nu provoacă leziune tisulară, el este numit:
 54. Sensitizarea periferică se manifestă prin:
 55. Principiile interac țiunii aferente dintre fibrele groase (Aα, Aβ) și sub țiri (Aδ, C) au fost descifrate de R. Melzack și P. Wall și descrise în:
 56. Când un stimul infrapragal, nenociv, provoacă durere, este vorba de:
 57. Modificarea proprietă ților func ționale și structurale ale neuronilor, cauzate de un influx nociceptiv prelungit sau de o leziune a țesuturilor periferice și/sau a celui nervos se nume ște:
 58. Folosirea dominantă a unui deget poate extinde aria proiec ției lui în homunculus din contul proiec țiilor celorlalte degete până la 1mm distan ță corticală. Proiec țiile vecine pot lua locul celei “neutilizate” pe o distan ță de pâna la 1 cm. Fenomenul dat apare și în cazul „cronicizării” durerii și se nume ște:
 59. Circa 50% dintre persoanele traumate în urma unui accident rutier nu acuză durere, cu toate că traficul nociceptiv este deosebit de intens. Fenomenul se nume ște:
 60. Conform Asocia ției Interna ționale pentru Studiul Durerii (IASP), defini ția durerii este:
 61. Evaluarea intensită ții durerii postoperatorii în pediatrie se face cu predilec ție cu ajutorul :
 62. Prezentarea intensită ții durerii în modul : « 1- fara durere, 2- durere minimă, 3 - durere medie, 4 - durere puternică, 5 - durere insuportabilă” reflectă scorul:
 63. La evaluarea durerii postoperatorii, se utilizează o « riglă » ce con ține cifrele de la 0 la 10. Această « riglă » reprezintă :
 64. La evaluarea durerii postoperatorii se utilizează o « riglă », ce con ține o linie, marcată la un capăt «fără durere», iar la celălalt – «durere maximal imaginabilă». Această riglă reprezintă :  
 65. Utilitatea și eficien ța cea mai mare în combaterea durerii a demonstrat-o aplicarea palierelor OMS de analgezie. Câte paliere con ține scara OMS de analgezie?
 66. Conform palierelor de analgezie ale Organiz ției Mondiale a Sănăta ții, nu necesită analgezie durerea mai mică de (pe scorul vizual-numeric):
 67. Palierul III de analgezie al OMS se deosebe ște de celelalte prin faptul că include:
 68. O durere calificată de pacient pe SVN ≥7, va necesita aplicarea:
 69. O durere calificată de pacient pe SVN = 4, va necesita aplicarea:
 70. Care analgezice fac parte din palierul II de analgezie după OMS ?
 71. Metoda de administrare a AINS înainte de începerea durerii, în scopul reducerii consumului postoperatoriu de analgezice opioide, se nume ște:
 72. Doza de 20 mg de nefopam, administrată în perfuzie intravenoasă, este echianalgezică cu:
 73. Doza de 20 mg de nefopam, administrată în perfuzie intravenoasă, este echianalgezică cu:
 74. Doza de 20 mg de nefopam, administrată în perfuzie intravenoasă, este echianalgezică cu:
 75. Doza maximal admisibilă în 24 ore pentru nefopam în administrare intravenoasă este de :
 76. O variantă a PCA (analgezia controlată de pacient) este PCEA (analgezia epidurală, controlată de pacient), care presupune:
 77. În chirurgia cavitară, asociată cu repaosul la pat, afectarea func ției pulmonare în postoperator constă în:
 78. Tiparul somnului este afectat sever în perioada postoperatorie prin:
 79. Naloxona nu antagonizează depresia respiratorie produsă de următorii agoni ști-antagoni ști opioizi:
 80. Analizatorul durerii este cel care semnalizează despre:
 81. Analizatorul durerii are o organizare identică celorlal ți analizatori:
 82. Analizatorul durerii poate fi activat prin următoarele forme de energie:
 83. Nociceptorii sunt defini ți prin:
 84. Se disting următoarele tipuri de nociceptori:
 85. După localizare, nociceptorii se împart în:
 86. Nu au nociceptori țesuturile:
 87. Mediatorii noxici provin din 4 surse principale:
 88. Inflama ția neurogenă:
 89. Mecanismele biochimice elementare, ce se derulează la etapa periferică, produc următoarele fenomene fiziologice mai complexe:
 90. Hiperalgezia primară este:
 91. Din sistemele de modulare descendentă a traficului nociceptor fac parte:
 92. Evaluarea intensită ții durerii acute :
 93. Evaluarea intensită ții durerii de către personalul medical nu are nicio valoare, cu următoarele excep ții:
 94. Principiile general-acceptate de combatere a durerii perioperatorii sunt următoarele:
 95. Conform palierelor de analgezie ale Organiz ției Mondiale a Sănăta ții, care dintre analgezicele enumărate fac parte din palierul II?
 96. Conform palierelor de analgezie ale Organiz ției Mondiale a Sănăta ții, care dintre analgezicele enumărate fac parte din palierul I?
 97. Analgezicele care posedă și efect antihiperalgezic sunt:
 98. Paracetamolul:
 99. Paracetamolul:
 100. Următoarele afirma ții despre AINS sunt corecte:

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 314
Exersează acum