Asigurarea sanitaro-igienică

Teste pentru susţinerea examenului la disciplina Asigurarea sanitaro-igienică în situații excepționale pentru studenţii anului III, Facultatea Medicină Nr.1, Specialitatea Sănătate Publică

Etichete:Sănătate Publică, anul-3

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. ACCIDENTE DE TRANSPORT (CATASTROFE)
 2. FENOMENE GEOLOGICE PERICULOASE (EXOGENE)
 3. SITUAŢII EXCEPŢIONALE CAUZATE DE SCHIMBAREA COMPONENŢEI ŞI PROPRIETĂŢILOR ATMOSFEREI (AMBIANŢA ATMOSFERICĂ)
 4. Funcţiile de control ale srviciului medical asupra organizării alimentaţiei salvatorilor:
 5. Particularităţi în organizarea alimentaţiei în condiţii de campanie:
 6. Cauzele reducerii cantităţii de vitamine în alimentaţia salvatorilor:
 7. Dezactivarea produselor alimentare ambalte se efectuează prin:
 8. Sub noţiunea de „meniu” se înţelege:
 9. ACCIDENTE ALE SISTEMELOR ELECTRICE ŞI ENERGETICE
 10. FENOMENE GEOFIZICE PERICULOASE
 11. PRĂBUŞIREA BRUSCĂ A EDIFICIILOR, CONSTRUCŢIILOR
 12. INCENDII ÎN NATURĂ
 13. Sub noţiunea de “meniu de repartiţie” se înţelege:
 14. FENOMENE HIDROGEOLOGICE PERICULOASE
 15. BOLI CONTAGIOASE LA OAMENI
 16. ACCIDENTE CU ELIMINAREA (CU PERICOL DE ELIMINARE) A AGENŢILOR BIOLOGICI PERICULOŞI
 17. FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE
 18. BOLI CONTAGIOASE ALE ANIMALELOR DOMESTICE
 19. FENOMENE METEOROLOGICE ŞI AGROMETEOROLOGICE PERICULOASE
 20. AVARII ALE SISTEMELOR COMUNALE DE ASIGURARE VITALĂ
 21. Cerinţe faţă de varietatea bucatelor dedicate alimentaţiei salvatorilor
 22. În alimentaţia salvatorilor este necesar de respectat următoarele rapoarte:
 23. Cerinţe igienice faţă de înlocuirea produselor alimentare în cazul lipsei unora:
 24. Frecvenţa studierii meniurilor şi meniurilor de repartiţie:
 25. Analiza calificată a meniurilor şi meniurilor de repartiţie prevede:
 26. ACCIDENTE CU DEGAJAREA (CU PERICOL DE DEGAJARE) A SUBSTANŢELOR RADIOACTIVE
 27. ATACAREA PLANTELOR AGRICOLE DE BOLI ŞI DĂUNĂTORI
 28. ACCIDENTE CU DEGAJAREA (CU PERICOL DE DEGAJARE) A SUBSTANŢELOR CHIMICE PERICULOASE
 29. Direcţiile de restructurare a alimentaţiei salvatorilor în condiţii de campanie:
 30. SITUAŢII EXCEPŢIONALE CAUZATE DE SCHIMBAREA STĂRII HIDROSFEREI (MEDIULUI ACVATIC)
 31. Analiza calificată a meniurilor şi menirilor de repartiţie prevede:
 32. SITUAŢII EXCEPŢIONALE CAUZATE DE SCHIMBAREA STĂRII PĂMÎNTULUI (SOLULUI, SUBSOLULUI, LANDŞAFTULUI)
 33. Indicii obiectivi ai alimentaţiei corecte în unităţile de salvatori:
 34. AVARII HIDRODINAMICE
 35. Funcţiile de control ale serviciului medical asupra organizării alimentaţiei salvatorilor:
 36. INCENDII, EXPLOZII, PERICOL DE EXPLOZIE
 37. Determinarea Vitaminei C în produsele alimentare la punctul medical al unităţii de salvatori:
 38. SITUAŢII EXCEPŢIONALE CAUZATE DE SCHIMBAREA STĂRII BIOSFEREI
 39. Unităţile de salvatori dispun de blocuri alimentare moderne bine amenjate şi utile:
 40. Funcţiile srviciului medical asupra organizării alimentaţiei salvatorilor:
 41. De asigurarea salvatorilor cu alimente sunt responsabili:
 42. AVARII ALE SISTEMELOR DE PURIFICARE
 43. Regulile tehnologice ce trebuie respectate la prepararea bucatelor pentru păstrarea maximă a vitaminei C:
 44. Numiţi vitaminele hidrosolubile:
 45. Numiţi vitaminele liposolubile:
 46. Regulile tehnologice ce trebuie respectate la prepararea bucatelor pentru păstrarea maximă a vitaminei C:
 47. Investigaţiile obligatorii incluse în examenul medical preventiv pentru persoanele angajate la obiectivele alimentare ale unităţii:
 48. Profilaxia hipovitaminozelor în condiţii de campanie:
 49. Cerinţe igienice la păstrarea produselor alimentare în condiţii de campnaie:
 50. Pentru păstrarea în stare bună a produselor alimentare în unităţile salvatori vor fi depozite:
 51. Necesarul zilnic de vitamine pentru un salvator depinde de:
 52. Necesarul de vitamina C pentru un salvator constituie:
 53. Condiţii de menţinere a Vitaminei C în bucate:
 54. Cerinţe faţă de alimentaţia în condiţii de campanie:
 55. Cazuri când se administrează preparate sintetice de vitamina C la salvatori:
 56. Funcţiile vitaminelor hidrosolubile:
 57. Funcţiile vitaminelor liposolubile:
 58. Frecvenţa examinărilor medicale periodice:
 59. Alimentaţia în condiţii de campanie se organizează prin intermediul:
 60. Vitamina A:
 61. Particularităţi tehnologiec de păstrare a bucatelor în condiţii de campnaie:
 62. Profilaxia intoxicaţiilor alimentare prevede:
 63. Punctul de gospodărire este dotat cu:
 64. Provitamina A:
 65. Consecinţele insuficienţei de retinol pentru salvatori:
 66. În condiţii de marş alimentaţia va fi:
 67. Principalele produse furnizoare de vitamina A în raţia salvatorilor:
 68. Principalele produse furnizoare de provitamina A în raţia salvatorilor:
 69. Funcţii ale vitaminei D:
 70. Necesităţile zilnice ale organismului salvatorilor în vitamine:
 71. Funcţii ale vitaminei E:
 72. În organismul uman pot fi sintetizate vitaminele:
 73. Protejarea produselor alimentare de orice fel de armament de atac în masă se realizează prin:
 74. Funcţii ale vitaminei C:
 75. Manifestările insuficenţei de vitamina C în organism:
 76. Cauzele apariţiei intoxicaţiilor alimentare la salvatori și victemele SE:
 77. Transportarea ţi păstrarea produselor în condiţii de campanie:
 78. Cerinţe către regimul alimentar:
 79. În cazul suspiciunii de contaminare a zonei de declanşare, serviciul chimic şi radiologic al unităţii de salvatori:
 80. Regimul alimentar al militarilor va corespunde cerinţelor:
 81. Expertiza igienică a produselor alimentare destinate alimentaţiei salvatorilor se va efectua:
 82. Trofinele cu funcţie preponderent plastică:
 83. Trofinele cu funcţie preponderent energogenă:
 84. Trofinele cu funcţie preponderent catalitică:
 85. De aportul de proteine depinde:
 86. Grupurile produselor furnizoare de proteine din punct de vedere al conţinutului de aminoacizi:
 87. Funcţiile proteinelor sunt următoarele:
 88. Funcţiile proteinelor sunt următoarele:
 89. Selectaţi proteinele:
 90. Funcţiile lipidelor sunt următoarele:
 91. Particularităţile alimentaţiei salvatorilor în condiţii de campanie în aspect igienic:
 92. Funcţiile lipidelor sunt următoarele:
 93. Inspecţia sanitară adecvată se realizează în rezultatul colaborării serviciului medical cu:
 94. Ambalaje ce permit protecţia produselor alimentare contra armamentului de atac în masă:
 95. Argumentarea necesităţii consumării lipidelor atât de origine animalieră cât şi vegetală:
 96. Combinaţia de grăsimi optime în raţia alimentară:
 97. Cantităţile de acizi graşi biologic optime în raţia alimentară:
 98. Alimentaţia în efectivele de salvatori poate fi diferită deoarece:
 99. Funcţiile acizilor polinesaturaţi:
 100. Degazarea produselor alimentare se realizează prin:

Capitole

 1. Clasificarea accidentelor în situații excepționale
 2. Compartimentul igiena alimentară
 3. Compartimentul igiena apei
 4. Compartimentul Igiena muncii
 5. Compartimentul Igiena radiaţiilor
Exersează acum