Biochimie

Test la Biochimie

Etichete: Medicină, Vară, Anul-2

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Care este unitatea structurală a proteinelor simple?
 2. Grupările libere COOH (carboxil) sunt prezente în:
 3. Grupările libere NH2 (amino) sunt prezente în:
 4. Care compusi contin azot?
 5. În componența căror compuși este prezentă gruparea SH?
 6. Ce grupări funcționale conferă proteinelor proprietăți acide?
 7. Ce grupări funcționale conferă proteinelor proprietăți bazice?
 8. Selectați polimerii biologici :
 9. Ce grupe de aminoacizi sunt prezente în proteine?
 10. Selectați aminoacizii hidrofobi nepolari:
 11. Selectați aminoacizii hidrofili polari:
 12. Selectați aminoacizii bazici:
 13. Selectați aminoacizii acizi:
 14. Referitor la alfa-alanină este corectă afirmația:
 15. Afirmațiile corecte in legatură cu serina sunt:
 16. În legătură cu treonina sunt corecte afirmațiile:
 17. Afirmații corecte referitor la aspartat:
 18. Glutamina este:
 19. Acidul glutamic este:
 20. Referitor la arginină sunt corecte afirmațiile:
 21. Care afirmări sunt corecte referitor la lizină?
 22. Referitor la prolină sunt corecte afirmațiile:
 23. Funcțiile proteinelor:
 24. Structura primară a proteinelor:
 25. Afirmații corecte în legatură cu structura primară a proteinelor:
 26. Referitor la legatura peptidică sunt corecte afirmațiile:
 27. Care din afirmațiile de mai jos sunt corecte?
 28. Structura secundară a proteinelor:
 29. Referitor la alfa-elice sunt corecte afirmațiile:
 30. Structura secundară (beta-structură):
 31. Structura terțiară a proteinelor:
 32. Structura terțiară a proteinelor:
 33. Structura cuaternară a proteinelor:
 34. Selectați proteinele oligomere:
 35. Hemoglobină (Hb):
 36. Clasificarea proteinelor:
 37. Albuminele:
 38. Globulinele plasmei sangvine:
 39. Histonele:
 40. Afirmații corecte referitor la enzime:
 41. Proprietățile comune ale enzimelor și catalizatorilor anorganici:
 42. Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul că:
 43. Natura chimică a enzimelor:
 44. Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:
 45. Referitor la cofactor sunt corecte afirmațiile:
 46. Functiile cofactorilor în cadrul activitatii enzimatice:
 47. Centrul activ al enzimelor reprezintă:
 48. Centrul activ (CA) al enzimelor:
 49. La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele funcționale (1) ale radicalilor aminoacizilor (2):
 50. Indicați afirmările corecte referitor la substrat:
 51. Centrul alosteric al enzimei:
 52. Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:
 53. Referitor la mecanismul de acțiune a enzimelor sunt corecte afirmările:
 54. Afirmații corecte referitor la mecanismul de acțiune a enzimelor:
 55. Proprietățile generale ale enzimelor:
 56. Specificitatea enzimatica:
 57. Care enzime posedă stereospecificitate?
 58. Termolabilitatea enzimatică:
 59. Inhibitia competitivă:
 60. Inhibiția competitivă:
 61. Inhibitia alosterică:
 62. Referitor la succinatdehidrogenază (SDH) și reglarea activității ei sunt corecte afirmațiile:
 63. Referitor la pepsină și activarea ei sunt corecte afirmațiile:
 64. Activitatea specifică este:
 65. Izoenzimele:
 66. Care afirmații sunt corecte referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH)?
 67. Vitamina B1:
 68. Vitamina B2:
 69. Coenzimele vitaminei B2 (FMN și FAD):
 70. Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirmațiile:
 71. Coenzima NAD+ :
 72. Coenzima NADP:
 73. Coenzimele vitaminei B6:
 74. Clasificarea enzimelor
 75. Oxidoreductazele catalizează:
 76. Transferazele catalizează:
 77. Hidrolazele:
 78. Liazele:
 79. Izomerazele:
 80. Ligazele:
 81. În componența căror compuși se întîlnește gruparea OH?
 82. Proteinele fixatoare de calciu sunt:
 83. Sarcina electrică a proteinei depinde de:
 84. Punctul izoelectric (pI) al tetrapeptidei Glu - Asp - Cys - Ser se afla in zona pH-lui :
 85. pI al tetrapeptidei Arg - Lys - His - Ala se afla in zona pH -lui:
 86. Punctul izoelectric (pI):
 87. Solubilitatea proteinelor:
 88. Factorii ce stabilizează solutiile coloidale proteice sunt:
 89. Condițiile de salifiere ale proteinelor sunt:
 90. Salifierea:
 91. Afirmații corecte referitor la molecula proteică denaturată sunt:
 92. În calitate de soluții coloidale, proteinele posedă:
 93. Influența pH-lui asupra activității enzimelor:
 94. Mecanismele de activare a enzimelor sunt:
 95. Selectati enzimele care se refera la hidrolaze:
 96. Funcțiile glucidelor:
 97. Selectați glucidele ce sunt prezente în organismul uman:
 98. Monozaharidele sunt:
 99. Referitor la monozaharide sunt corecte afirmațiile:
 100. Maltoza:

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 400
 5. Capitolul 5: 401 - 500
 6. Capitolul 6: 501 - 600
 7. Capitolul 7: 601 - 700
 8. Capitolul 8: 701 - 800
Exersează acum