Biochimie 06-2018

Examen la Biochimie, 06/2018

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. RNA polimerazele:
 2. Metabolismul
 3. Oxidarea biologică:
 4. Reacţiile anaplerotice:
 5. Referitor la metabolism sunt corecte afirmaţiile:
 6. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
 7. Reglarea ciclului Krebs:
 8. Reglarea metabolismului:
 9. Rolul complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
 10. Coenzima NAD+ :
 11. Afirmaţii corecte referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor:
 12. Care enzime posedă stereospecificitate?
 13. Activitatea specifică este:
 14. Centrul activ al enzimelor reprezintă:
 15. Coenzima NADP:
 16. Centrul activ (CA) al enzimelor:
 17. Selectati enzimele care se refera la hidrolaze:
 18. Transferazele catalizează:
 19. Afirmaţii corecte referitor la enzime:
 20. Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
 21. Albuminele:
 22. Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
 23. Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:
 24. Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:
 25. Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:
 26. Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat:
 27. Functiile cofactorilor în cadrul activitatii enzimatice:
 28. Centrul alosteric al enzimei:
 29. Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:
 30. Corpii cetonici sunt urmatorii compuşi:
 31. Digestia lipidelor alimentare la adulţi:
 32. Proprietăţile generale ale enzimelor:
 33. Proprietăţile comune ale enzimelor şi catalizatorilor anorganici:
 34. Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):
 35. A3 NAD +:
 36. Enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):
 37. Funcţiile lipidelor:
 38. Izomerazele:
 39. H D L :
 40. În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:
 41. Glicerol-3-fosfatul se formează:
 42. Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul că:
 43. În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:
 44. Natura chimică a enzimelor:
 45. Creatinfosfokinaza (CPK) :
 46. Specificitatea enzimatica:
 47. Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:
 48. Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:
 49. Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:
 50. Oxidoreductazele catalizează:
 51. Inhibitia competitivă:
 52. Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirmaţiile:
 53. Liazele:
 54. Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH)?
 55. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:
 56. Referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor sunt corecte afirmările:
 57. Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente:
 58. Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:
 59. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:
 60. Selectaţi reacţiile anaplerotice:
 61. Variantele de hidroliză a ATP-lui:
 62. Referitor la compusul CH3-CO-CH2-COOH sunt corecte afirmaţiile:
 63. Clasificarea enzimelor
 64. La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele funcţionale (1) ale radicalilor aminoacizilor (2):
 65. La oxidoreductaze se referă:
 66. Hidrolazele:
 67. Obezitatea:
 68. Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:
 69. Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:
 70. Ligazele:
 71. Precursorul eicosanoizilor:
 72. Selectaţi vitaminele - componente ale coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
 73. Coenzimele vitaminei B2 (FMN şi FAD):
 74. Complexul II al lanţului respirator (succinat-CoQ reductaza):
 75. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):
 76. Fosforilarea oxidativă:
 77. Lanţul respirator (LR):
 78. Inhibiţia lanţului respirator (LR):
 79. Inhibitia alosterică:
 80. Selectaţi vitaminele - componente ale coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
 81. Termolabilitatea enzimatică:
 82. Oxidarea microzomială:
 83. ATP-sintaza:
 84. Referitor la succinatdehidrogenază (SDH) și reglarea activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:
 85. Decuplarea fosforilării oxidative:
 86. Oxidarea microzomială:
 87. Mecanismul fosforilării oxidative:
 88. Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în citozol):
 89. ATP-sintaza:
 90. Starea energetică a celulei:
 91. Citocromii:
 92. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:
 93. Viteza proceselor metabolice:
 94. Inhibiţia competitivă:
 95. Succinat dehidrogenaza:
 96. Replicarea DNA:
 97. Mecanismul fosforilării oxidative:
 98. Selectaţi procesele ce au loc în matricea mitocondrială:
 99. Complexul III al lanţului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza):
 100. Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de carbon:

Capitole

 1. Group 1: 1 - 100
 2. Group 2: 101 - 200
 3. Group 3: 201 - 300
 4. Group 4: 301 - 400
 5. Group 5: 401 - 500
 6. Group 6: 501 - 600
 7. Group 7: 601 - 634
Exersează acum