Biostatistică

Test la Biostatistică

Etichete: Medicină, Anul-3, Iarnă

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Selectați afirmația corectă despre statistică:
 2. Indicați obiectivul fundamental al statisticii:
 3. Selectaţi afirmaţia incorectă referitor la colectivitatea statistică:
 4. Selectaţi semnificaţiile corecte ale termenului de statistică:
 5. Selectați obiectivele biostatisticii:
 6. Precizați cum se numește elementul component al colectivităţi statistice:
 7. Selectați un tip al colectivităţii statistice:
 8. Precizați denumirea criteriului ce caracterizează unitatea statistică:
 9. Selectați clasificarea corectă a variabilelor statistice:
 10. Selectați activitatea specifică etapei de observare statistică:
 11. Selectați activitatea specifică etapei de prelucrare statistică:
 12. Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „număr de bolnavi”:
 13. Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „starea pacientului la internare”:
 14. Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „colesterol”:
 15. Selectați categoria corectă de clasificare pentru variabila „grupa sanguina”:
 16. Selectați funcțiile indicatorului statistic:
 17. Selectați funcția care NU aparține indicatorului statistic:
 18. Selectaţi afirmaţia greșită despre scala de interval:
 19. Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei „greutatea”:
 20. Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei „culoarea ochilor”:
 21. Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei "grupa sanguină":
 22. Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei "activitatea procesului patologic":
 23. Selectaţi afirmaţia validă despre cercetarea statistică curentă:
 24. Selectați afirmația corectă despre recensământ:
 25. Precizați modul corect de calcul a probabilității de apariție a evenimentului (p):
 26. Selectați modul corect de calcul a probabilității lipsei evenimentului (q):
 27. Selectaţi afirmaţia corectă despre prima aplicaţie a Legii cifrelor mari:
 28. Selectaţi afirmaţia falsă cu privire la criteriile cercetării ştiinţifice:
 29. Selectați ce NU include etapa de pregătire a studiului:
 30. Selectaţi caracteristicile fenomenelor sociale de masă:
 31. Selectați afirmațiile greșite despre fenomenele sociale de masă:
 32. Selectați afirmațiile corecte despre fenomenele sociale de masă:
 33. Selectaţi afirmaţiile corecte despre statistica descriptivă:
 34. Precizați obiectivele biostatisticii:
 35. Selectaţi afirmaţiile corecte privitor la colectivitatea statistică:
 36. Selectaţi compartimentele biostatisticii:
 37. Selectaţi caracteristicile colectivităţii statistice:
 38. Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la colectivitatea statistică generală:
 39. Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la colectivitatea statistică parţială:
 40. Selectaţi afirmaţiile valabile pentru unitatea statistică:
 41. Selectaţi particularităţile caracteristicii statistice:
 42. Selectaţi tipurile variabilelor statistice în funcţie de modul de exprimare:
 43. Selectaţi particularităţile variabilelor nominative:
 44. Selectaţi caracteristicile variabilelor cantitative:
 45. Selectați activitățile specifice etapei de analiză statistică:
 46. Precizați caracteristicile factoriale:
 47. Selectați afirmațiile corecte despre datele statistice:
 48. Selectați afirmațiile adevărate despre indicatorul statistic:
 49. Selectați afirmațiile false cu privire la indicatorul statistic:
 50. Selectaţi afirmaţiile corecte despre scala nominală:
 51. Selectaţi particularitățile scalei ordinale:
 52. Selectaţi componentele capitolului „Inroducere” al unei lucrări științifice:
 53. Selectați afirmațiile corecte despre scala de interval:
 54. Selectați afirmațiile corecte despre scala de raport:
 55. Selectați tipurile observării statistice în funcţie de volum:
 56. Selectați tipurile observării statistice în funcţie de timp:
 57. Precizați particularităţile cercetării periodice:
 58. Selectaţi metodele de culegere a datelor:
 59. Indicați caracteristicile monografiei (metodă de culegere a datelor):
 60. Selectați afirmațiile corecte despre metoda de anchetă statistică:
 61. Selectați ce este caracteristic pentru erorile sistematice de înregistrare:
 62. Precizați particularităţile erorilor întâmplătoare de înregistrare:
 63. Selectați ce include controlul cantitativ al datelor:
 64. Selectați afirmaţiile corecte despre rezultatele cercetării ştiinţifice:
 65. Selectați caracteristicile unui experiment ştiinţific:
 66. Indicați tipurile de cercetare ştiinţifică:
 67. Selectați calitățile unui studiu clinic bun:
 68. Precizați ce include etapa de pregătire a studiului:
 69. Selectați calitățile metodelor de măsurare şi clasificare din cadrul studiului ştiinţific:
 70. Precizați ce include etapa de stabilire a planului studiului ştiinţific:
 71. Precizați ce se include în etapa de definire a eşantionului:
 72. Selectați întrebările la care oferă răspuns etapa de analiză a rezultatelor primare:
 73. Selectați întrebările la care oferă răspuns etapa de analiză a rezultatelor finale:
 74. Selectaţi lacunele frecvente în prezentarea unei lucrări:
 75. Selectaţi cerințele privind stilul redactării studiului:
 76. Selectaţi componentele capitolului „Material și metode” al unei lucrări științifice:
 77. Selectaţi tipurile cercetării în funcție de durata culegerii datelor:
 78. Selectaţi dezavantajul întrebărilor închise, în cadrul chestionarului:
 79. Selectaţi avantajul întrebărilor deschise, în cadrul chestionarului:
 80. Selectaţi avantajul întrebărilor deschise, în cadrul chestionarului:
 81. Precizați rolul întrebărilor introductive din chestionar:
 82. Indicați rolul întrebărilor de trecere din chestionar:
 83. Selectați condiția care trebuie respectată de un chestionar statistic:
 84. Selectați regulile de întocmire a chestionarului:
 85. Selectați tipurile de chestionare din punct de vedere al calităţii informaţiilor:
 86. Selectați tipurile de chestionare din punct de vedere al cantităţii informaţiilor:
 87. Selectați tipurile de chestionare în funcţie de conţinut:
 88. Selectați tipurile de chestionare în funcţie de modul de aplicare:
 89. Selectaţi avantajele întrebărilor închise, în cadrul chestionarului:
 90. Selectaţi avantajele întrebărilor închise, în cadrul chestionarului:
 91. Selectaţi funcţiile întrebărilor filtru din chestionar:
 92. Selectaţi particularităţile întrebărilor bifurcate din chestionar:
 93. Selectaţi particularităţile întrebărilor "de ce?" din chestionar:
 94. Selectaţi caracteristicile întrebărilor de control din chestionar:
 95. Selectați condițiile necesare de respectat în formularea întrebărilor din chestionar:
 96. Precizați caracteristica unui eșantion reprezentativ:
 97. Precizați tipul de selecție în cazul excluderii oricărei intervenţii subiective în alegerea eşantionului:
 98. Selectați condiția care determină reprezentativitatea eşantionului:
 99. Precizați tipul de selecție în cazul intervenţiei subiective în alegerea eşantionului:
 100. Selectaţi particularitatea eşantionului format aleator cu revenire:

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 420
Exersează acum