Biostatistică

Test la Biostatistică

Etichete: anul-2, sănătate publică

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. În elaborarea unui proiect de cercetare, stabilirea scopului trebuie să preceadă determinării:
 2. În elaborarea metodologiei cercetării, stabilirea scopului trebuie să urmeze determinării:
 3. În elaborarea unui proiect de cercetare, obiectivele trebuie să corespundă:
 4. În elaborarea metodologiei cercetării, identificarea tipului de studiu trebuie să preceadă identificării:
 5. În elaborarea metodologiei cercetării, identificarea tipului de studiu trebuie să urmeze determinării:
 6. Analiza datelor obținute în cadrul unei cercetări presupune:
 7. Selectați procedeele care nu se includ în etapa de analiză a datelor statistice:
 8. Câte scopuri poate include un proiect de cercetare?
 9. Câte obiective poate include un proiect de cercetare?
 10. Ipotezele într-o cercetare reprezintă:
 11. Selectați afirmațiile care pun în evidență actualitatea problemei de cercetare:
 12. Identificarea celei mai eficiente metode de tratament poate fi prin intermediul studiului:
 13. Dovada sigură a expunerii la un factor de risc poate fi identificată prin intermediul studiului:
 14. Identificarea acțiunii unui factor de protecție poate fi demonstrată prin intermediul studiilor:
 15. Dovada expunerii la un factor de risc poate fi identificată prin intermediul studiului:
 16. Selectați tipul de studiu care generează cele mai mari probleme de ordin etic:
 17. În care tipuri de studii, cercetarea începe înaintea acțiunii factorilor de risc asupra subiecților?
 18. Cercetarea începe cu expunerea subiecților în cadrul studiilor:
 19. În care tipuri de studii, cercetarea începe cu expunerea?
 20. În care tipuri de studii, cercetarea începe după ce rezultatul a apărut?
 21. Cercetarea începe cu rezultatul în cadrul studiilor:
 22. În care tipuri de studii, cercetarea începe cu rezultatul?
 23. În care studii epidemiologice expunerea este controlată de cercetător?
 24. Principul ”dublu-orb” se utilizează în cadrul studiilor:
 25. Selectați studii epidemiologice în care expunerea nu este controlată de cercetător?
 26. Principul ” orb” se utilizează în cadrul studiilor:
 27. Principiul ”dublu-orb” într-o cercetare semnifică:
 28. Principiul ” orb” într-o cercetare semnifică:
 29. Selectați studiile epidemiologice observaționale:
 30. Selectați studiile epidemiologice experimentale:
 31. Care tip de studiu se bazează doar pe analiza rezultatelor cercetărilor științifice anterioare?
 32. Selectați studiile științifice care testează ipoteze:
 33. Selectați tipul de studiu care generează ipoteze:
 34. Unul din următoarele studii testează ipoteze:
 35. Selectați studiul în cadrul căruia se testează ipoteze
 36. Selectați studiile care sun observaționale analitice:
 37. În care cazuri se ia decizia de a efectua un studiu caz-control:
 38. În care cazuri se ia decizia de a efectua un studiu de cohortă:
 39. În care cazuri se ia decizia de a efectua un studiu caz-control:
 40. Selectați știința care este denumită disciplină de bază a sănătății publice:
 41. Aplicarea epidemiologiei în sănătatea publică presupune:
 42. Aplicarea epidemiologiei în medicina clinică are ca obiective
 43. Selectați sinonimele pentru expunere:
 44. Selectați sinonimele pentru rezultat
 45. Asocierea epidemiologică reprezintă relația:
 46. Spre deosebire de epidemiologia analitică, cea descriptivă este:
 47. Spre deosebire de epidemiologia descriptivă, cea analitică este:
 48. Raportul probabilităților (OR) este indicatorul de bază în cadrul studiului:
 49. Riscul Relativ (RR) este indicatorul de bază în cadrul studiului:
 50. Riscul apariției rezultatului la neexpuși este un indicator al studiilor
 51. Tabelul de contingență 2x2 se utilizează în calculul indicatorilor studiilor:
 52. Riscul apariției rezultatului la expuși este un indicator al studiilor
 53. Ce presupune aspectul practic al statisticii?
 54. Totalitatea statistică poate fi:
 55. Unitățile de observație statistică reprezintă:
 56. Caracteristicile de bază ale totalității selective sunt:
 57. Totalitatea statistică este:
 58. Totalitatea statistică este formată din:
 59. Ce sunt fenomenele în masă?
 60. Caracteristicile de grup ale totalității statistice sunt:
 61. Caracteristicile statistice în funcție de modul de exprimare pot fi:
 62. Unitățile de observație în funcție de modul de exprimare pot fi:
 63. Unitățile de observație în funcție de numărul variantelor / valorilor de răspuns pot fi:
 64. Unitățile de observație în funcție de natura variației caracteristicilor cantitative pot fi:
 65. Unitățile de observație în funcție de conținutul caracterului pot fi:
 66. Unitățile de observație în funcție de modul de obținere și caracterizare a fenomenului pot fi:
 67. Unitățile de observație în funcție de modul de influență asupra fenomenului pot fi:
 68. Din caracterele de evidență cantitative face parte:
 69. Selectați caracterele atributive:
 70. La caracterele nominative de evidență rezultativă pot fi atribuite:
 71. La caracterele numerice de evidență factorială pot fi atribuite:
 72. Metode de selectarea a totalității selective sunt:
 73. Unitățile de observație în funcție de modul de exprimare pot fi:
 74. În cazul distribuției simetrice, numărul maximal de cazuri de observație se situează:
 75. Distribuția asimetrică pe dreapta este în cazul când numărul maximal de cazuri de observație se deplasează spre:
 76. Distribuția asimetrică pe stângă este în cazul când numărul maximal de cazuri de observație se deplasează spre:
 77. Când numărul maximal de cazuri de observație se deplasează spre valoarea maximală a caracterului distribuția acestuia este:
 78. Când numărul maximal de cazuri de observație se deplasează spre valoarea minimală a caracterului distribuția acestuia este:
 79. Distribuția bimodală a caracterului ne vorbește despre:
 80. Pentru n > 30 și p= 95,5%, diferența dintre rezultatele obținute în totalitatea selectivă și cea generală va fi egală cu:
 81. Pentru n > 30 și p= 99,7% diferența dintre rezultatele obținute în totalitatea selectivă și cea generală va fi egală cu:
 82. Raportul:
 83. Proporția:
 84. Analiza datelor statistice se face în funcție de:
 85. Prima etapă a studiului statistic este:
 86. Programul studiului statistic include:
 87. Planul studiului statistic include:
 88. Codarea materialului statistic se efectuează în:
 89. Completarea tabelelor analitice se face în:
 90. Din programul studiului statistic face parte:
 91. În planul studiului statistic se include:
 92. Programul de colectare a materialului include:
 93. Programul de prelucrare a materialului include:
 94. Gruparea tipologică în cadrul studiului statistic se efectuează conform caracterelor de evidență:
 95. Gruparea variațională în cadrul studiului statistic se efectuează conform caracterelor de evidență:
 96. După plenitudinea cercetării, studiul statistic poate fi:
 97. După timpul efectuării, studiul statistic poate fi:
 98. După tipul materialului colectat, studiul statistic poate fi:
 99. Din metodele de selectare a materialului în cadrul studiului statistic fac parte:
 100. Metodele de selectare a materialului în cadrul studiului statistic sunt:

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 425
Exersează acum