Boli ocupaționale

Examen de stat. Boli ocupaționale.

Alte teste pentru Examenul de Stat 2018 Medicina

Etichete:anul-6, Medicina

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Complicaţiile silicozei sunt următoarele, în afară de:
 2. Care antidot este de primă linie în tratamentul intoxicatiei cu Plumb:
 3. Numiți semnele clinice caracteristice bolii de vibrație cauzate de acțiunea combinată a vibrației locale și generale:
 4. Numiți patologiile cu care se efectuează diagnosticul diferențiat al bolii de trepidație:
 5. Numiți patologiile care se includ în pneumoconioze:
 6. Cu care patologii se face diagnosticul diferenţiat al intoxicatiei cu Pb:
 7. Numiți grupele de pesticide conform clasificării structurii chimice:
 8. Numiți antidoții folosiți în cazurile intoxicațiilor acute cu substanțe fosfororganice:
 9. Indicați care remediu restabilește activitatea colinesterazei în intoxicaţii acute cu pesticide fosfororganice:
 10. Numiți investigațiile necesare pentru estimarea diagnozei de silicoză
 11. Numiți care-s particularităţile particolelor silicogene:
 12. Numiți grupele profesionale expuse riscului dezvoltarii silicozei
 13. Numiți activitatea la locul de muncă în care poate fi riscul antracozei:
 14. Stabiliți efectele nicotinice al intoxicaţiei cu pesticide fosforoorganice:
 15. Care sunt căile principale de pătrundere în organism a Plumbului:
 16. Tabloul clinic al intoxicatiei cu Plumb este caracterizat de următoarele sindroame:
 17. Patogeneza intoxicatiei compuşilor fosfororganici se caracterizează prin:
 18. Numiți acțiunile efectului muscarinic al intoxicaţiei cu pesticide fosforoorganice:
 19. Tabloul clinic al bronşitei cronice de praf se caracterizează prin următoarele manifestări:
 20. Stabiliți manifestările clinice ale intoxicaţiei cu pesticide fosforoorganice:
 21. Precizați în care intoxicații reticulocitoza și eritrocitele cu granule bazofile au valoare diagnostică majoră:
 22. Numiți simptoamele caracteristice colicei saturnine:
 23. Investigațile instrumentale informative folosite în diagnosticul pneumoconiozelor sunt următoarele, în afară de:
 24. Asupra căror sisteme ale organismului preponderent acţionează Plumbul:
 25. Alegeţi cea mai frecventă afecţiune profesională a aparatului respirator:
 26. Grupele de pesticide, conform clasificării sunt următoarele, în afară de:
 27. Numiți sindroamele principale ce se manifestă în intoxicaţia cu Plumb:
 28. Principalii agenți cancerigeni sunt:
 29. După mecanismul de acțiune carcinogenii se clasifică în:
 30. Stabiliți sistemele afectate de intoxicaţia cronică cu benzol:
 31. Tabloul clinic al intoxicaţiei acute al pesticidelor cu complecşi mercuroorganici se caracterizează prin apariţia:
 32. Simptoamele clinice precoce ale silicozei sunt următoarele, în afară de:
 33. Determinați care este veriga iniţială în patogenia schimbărilor vasculare în cazul bolii de trepidație:
 34. Selectați investigațiile instrumentale informative folosite în diagnosticul bolii de trepidație:
 35. Precizați care dintre indicațiile enumerate nu se includ în tratamentul intoxicațiilor acute cu pesticide clororganice:
 36. Precizaţi patogeneza anemiei în intoxicaţia cronică cu plumb:
 37. Numiți agenții cocancerigeni:
 38. Care acid este eliminat prin intermediul urinei în caz de intoxicație cu Plumb:
 39. Numiți acuzele de bază în cazurile bolii de vibrație cauzată de acțiunea vibrației locale:
 40. Acuzele de bază în cazul antracozei sunt cele enumerate, în afară de:
 41. Patogeneza intoxicatiilor cu pesticide cu complexi mercuroorganici se caracterizează prin:
 42. Indicați cele mai frecvente complicații ale pneumoconiozelor:
 43. Dereglările trofice apărute în cazul bolii de trepidație cauzate de acţiunea vibraţiei locale sînt următoarele, în afară de:
 44. Frecvența cancerelor profesionale diferă în funcție de:
 45. Determinați în ce constă acţiunea toxică a pesticidelor fosfororganice:
 46. Care sunt măsurile igienice personale care trebuie respectate cu sticteţe persoanelor supuşi expunerii cu Plumb:
 47. Determinați căile de pătrundere a toxinului în organism a pesticidelor - compuşilor clororganici:
 48. Stabiliți specificul compuşilor pesticidelor clororganice:
 49. Precizați principalele metode de diagnostic ale pneumoconiozei:
 50. Numiți profesia ce nu include riscul apariţiei bolii de trepidație
 51. Expunerea acută de Plumb poate provoca următoarele modificări din partea sistemului urinar:
 52. Numiți principiile tratamentului astmului bronşic profesional:
 53. Numiţi sindromul, care nu se include în intoxicaţia cu plumb:
 54. Numiţi intoxicaţia în care corpusculii Heinz au valoare diagnostică cu:
 55. Stabiliți depozitarea preponderentă a noxelor profesionale în organism:
 56. Numiți care antidoți se folosesc în tratamentul intoxicației cu mercur:
 57. Principala cauză în afecțiuni neoplazice profesionale la bărbați este:
 58. Precizați patogenia antracozei, cu exceptia:
 59. Indicați modificările vasculare caracteristice pentru boala de trepidație, cauzate de acțiunea vibrației locale:
 60. Domeniile industriale în care predomină cancerele cutanate:
 61. Numiți clasificarea agenţilor nocivi profesionali:
 62. În care organe preponderent se depozitează Plumbul:
 63. Pentru tratamentul crizei de „colică saturnină" se folosesc remediile următoare, în afară de:
 64. Numiți investigațiile instrumentale și de laborator în diagnosticarea intoxicației cu Plumb:
 65. Stabiliți patogeneza intoxicației cu pesticide clororganice:
 66. Intoxicaţia acută cu pesticide clororganice se manifestă prin:
 67. La formarea silicozei contribuie praful de:
 68. Pneumoconiozele colagene pot fi induse de:
 69. Care mecanisme sunt caracteristice intoxicatiei cu Plumb:
 70. Ce modificări pot fi depistate în analiza generală a sîngelui în cazul intoxicatiei cu plumb:
 71. Care mecanisme de acţiune sunt caracteristice intoxicației cu Plumb:
 72. Numiți care antidoți se folosesc în tratamentul intoxicației cu mercur:
 73. Marcați manifestările periferice sanguine care apar în intoxicația cronică cu benzen:
 74. Măsurile profilactice în cadrul bolii de trepidație sunt cele enumerate, în afară de:
 75. Stabiliți specificul pesticidelor cu complecşi mercuroorganici:
 76. Numiți sindroamele care se pot forma în pneumoconioze:
 77. Stabiliți efectele manifestărilor clinice ale intoxicaţiei cu pesticide fosforoorganice:
 78. Indicați simptomele caracteristice intoxicației cronice cu plumb:
 79. Formarea methemoglobinei are loc ca urmarea intoxicației cu:
 80. În stabilirea diagnosticului de astm bronşic profesional au importanţă:
 81. Substanţele cu acţiune asfixiantă sunt următoarele, în afară de:

Capitole

 1. Group 1: 1 - 10
 2. Group 2: 11 - 20
 3. Group 3: 21 - 30
 4. Group 4: 31 - 40
 5. Group 5: 41 - 50
 6. Group 6: 51 - 60
 7. Group 7: 61 - 70
 8. Group 8: 71 - 80
 9. Group 9: 81 - 81
Exersează acum