Chirurgia OMF

Chirurgia Oro-Maxilo-Faciala

Etichete: Anul-3, Vară, Stomatologie, Iarnă, Română

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. La naștere , cavitatea bucală este:
 2. Cavitatea bucală reprezintă un loc ideal de dezvoltare pentru microorganisme, care-s factorii ideali:
 3. Principalele specii microbiene din cavitatea bucală sunt:
 4. La nivelul cavitații bucale, cea mai mare cantitate de bacterii se găsește:
 5. Barierele naturale care apără organismul de pătrunderea germenilor patogeni sunt :
 6. În infecțiile părților moi perimaxilare, sunt incriminate următoarele cauze:
 7. Unele tratamente stomatologice duc la complicații septice (abcese, flegmoane etc.):
 8. Complicațiile extracției dentare în unele cazuri pot provoca abcese, flegmoane:
 9. Celulele implicate în fagocitoză sunt următoarele:
 10. Imunitatea dobândită în infecții se realizează prin acțiunea sistemului imuno-limfoid periferic, care este constituită din:
 11. În unele cazuri, infecția trece în fază cronică din motive că:
 12. Imunoglobulinele acționează împotriva germenilor localizați extracelular, determinând:
 13. Apărarea antibacteriană este rezultatul unei acțiuni sinergice și ordonate a proceselor de:
 14. În apărarea antibacteriană o contribuție majoră o au procesele imunitare și infecțiile cu exotoxine, rolul principal îl are:
 15. Infecțiile în care microorganismele se multiplică facultativ intracelular, rolul principal în apărarea antimicrobiană îl are:
 16. Inflamația acută reprezintă un complex de fenomene în mecanismul de producere, însă se pot distinge trei grupe de reacții:
 17. În inflamația acută au loc următoarele modificări vasculare:
 18. În inflamația acută este caracteristică formarea exudatului (edemul inflamator) constituit dintr-o componentă lichidă și alta celulară, componența lor fiind:
 19. Tipurile de inflamație acută, după natura și caracterul exudatului inflamator, se deosebesc:
 20. Intervențiile chirugicale ajutătoare în tratamentul endodontic sunt:
 21. Indicațiile tratamentului chirurgical ajutător tratamentului endodontic sunt:
 22. Osteotomia transmaxilară este indicată în:
 23. Indicația de bază a osteotomiei transmaxilare este:
 24. Care este avantajul major al metodelor chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic:
 25. Drenajul apical transmaxilar poate fi utilizat ca metodă de tratament conservator în unele dintre următoarele situații:
 26. Locul trepanării tablei osoase vestibulare pentru drenajul apical transmaxilar poate fi stabilit cu ajutorul:
 27. Care este diferența între tehnica clasică de drenaj apical transmaxilar și tehnica Sargenti:
 28. În care din următoarele metode chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic se folosește dispozitivul Traunner:
 29. După osteotomia transmaxilară plaga operatorie:
 30. Indicațiile chiuretajului periapical sunt:
 31. Indicațiile chiretajului periapical sunt:
 32. Avantajul chiuretajului periapical constau în:
 33. Ca regulă, rezecția apicală se utilizează în cazurile în care:
 34. La un canin superior cu reconstruire corono-radiculară, obturație incompletă de canal și granulom periapical, se recomandă:
 35. Precizați în care dintre următoarele situații este recomandată rezecția apicală:
 36. Indicați în care din următoarele cazuri se poate practica rezecția apicală pentru evitarea extracției:
 37. Printre indicațiile rezecției apicale figurează:
 38. Pregătirea dintelui în vederea rezecției apicale impune:
 39. Rezecția are ca obiective principale:
 40. Obturația canaliculară într-o rezecție apicală cu obturație anterogradă este indicat să se facă:
 41. În ce situație este preferată incizia Partsch în rezecția apicală:
 42. Care sunt elementele ce condraindică o rezecție apicală:
 43. Care din următoarele tipuri de incizii se pot folosi pentru rezecția apicală:
 44. Care dintre următorii timpi operatori sunt specifici rezecției apicale:
 45. Precizați în care din următoarele situații este recomandată rezecția apicală cu obturație retrogradă:
 46. Uneori după rezecția apicală, pe radiografie se observă imagini radiotransparente, de formă rotundă sau semilunară, în jurul rădăcinii (umbrele lui Hammer). Ele reprezintă:
 47. Condiția esențială în efectuarea amputației radiculare este ca:
 48. Care dintre următoarele accidente intraoperatorii se pot produce în timpul unei rezecții apicale:
 49. Amputația radiculară se poate practica:
 50. La molarii superiori, se pot practica amputația radiculară pentru:
 51. Replantarea terapeutică a dinților este indicată în:
 52. Termenul “Dentiție” definește totalitatea fenomenelor:
 53. Erupția dentară prezintă un fenomen biologic complex și:
 54. La om se întâlnesc mai multe dentiții:
 55. Erupția dinților permanenți cu excepția molarilor de minte se desfășoară între:
 56. Erupția molarilor de minte se desfășoară între:
 57. Factorii locali care determină incluzia dentară sunt:
 58. Momentul erupției dinților permanenți este influențat de o serie de factori:
 59. O serie de factori generali pot produce variații patologice în cronologia erupției dinților permanenți:
 60. Factorii locali care pot produce variații patologice în cronologia erupției dinților permanenți pot fi:
 61. Dintre factorii generali ce pot provoca incluzia dentară pot fi enumerați următorii:
 62. Simptomele clinice ale incluziei dentare sunt:
 63. Adeseori semnele clinice obiective sunt reliefate prin accidente și complicații generale de dintele inclus, care-s ele:
 64. Examenul radiologic cu film endobucal, ne poate prezenta:
 65. Redresarea chirurgical-ortodontică a caninilor incluși are următoarele indicații:
 66. Gingivostomatita odontiazică se caracterizează prin:
 67. Redresarea chirurgical-ortodontică a caninilor superiori incluși este posibilă într-una din următoarele situații:
 68. Care dintre următorii dinți permanenți rămân cel mai frecvent în incluzie:
 69. Care este semnificația termenului de odontectomie:
 70. Printre semnele clinice ale incluziei dinților permanenți figurează:
 71. Factorii favorizanți ai accidentelor de erupție ai molarilor de minte inferiori sunt:
 72. Profilaxia complicațiilor erupției molarului de minte inferior, când se constată existența unor factori favorizanți se poate rezolva prin:
 73. Accidentele și complicațiile provocate de erupția molarului de minte inferior sunt variate și pot fi sistematizate astfel:
 74. Complicațiile septice în erupția molarului de minte inferior pot fi:
 75. Complicațiile septice la distanță în erupția molarului de minte inferior pot fi:
 76. Dintre tulburările sensitive, provocate de erupția dificilă a molarului de minte inferior, fac parte:
 77. În pericoronarita congestivă simptomatica este prezentată de:
 78. Pericoronarita supurată are o gamă bogată de simptome, care sunt ele:
 79. Local (endobucal) în pericoronarita supurată se determină:
 80. În pericoronarita supurată procesul septic difuzează pe fața internă și externă a mandibulei și duce la:
 81. Dintre complicațiile inflamatorii ale erupției molarilor de minte inferiori fac parte :
 82. Ulcerațiile obrazului și limbii ca complicație în erupția molarului de minte este de ordin:
 83. Complicațiile mecanice în accidentele erupției molarului de minte inferior la nivelul mucoasei pot fi:
 84. Gingivostomatita odontiazică în accidentele de erupție a molarilor de minte inferiori este o tulburare:
 85. Infecția sacului pericoronar al molarului de minte inferior inclus se poate produce pe următoarele căi:
 86. Tratamentul pericoronaritei acute congestive constă în :
 87. Decapișonarea ca tratament conservator al accidentelor de erupție a molarilor de minte inferiori se aplică în cazurile în care:
 88. Decapișonarea sau operculectomia după Laskin constă în excizia capișonului și este indicată în cazul când avem:
 89. Incizia în decapișonare sau operculectomie are forma de:
 90. În timpul odontectomiei molarului de minte inferior inclus, se pot produce o serie de accidente, cum ar fi:
 91. Volumul abceselor variază în raport cu:
 92. Schimbările metabolice în focarul inflamator sunt caracterizate prin:
 93. Hipoxia și acidoza în țesuturile infectate determină, la rândul lor:
 94. În producerea proceselor inflamatorii perimaxilare, intervin un șir de factori favorizanți locali, ca:
 95. În producerea efectivă a proceselor inflamatorii perimaxilare, intervin un șir de factori favorizanți generali, ca:
 96. În producerea proceselor inflamatorii perimaxilare, intervin un șir de factori determinanți, ca:
 97. Particularitățile de localizare, debut și evoluția infecțiilor buco-maxilo-faciale pot fi determinate de:
 98. Trismusul este un semnificativ ce însoțește:
 99. Mecanismele patogene prin care difuzează agenții infecțioși în părțile moi sunt:
 100. Anatomo-patologic flegmonul se caracterizează prin:

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 400
 5. Capitolul 5: 401 - 500
 6. Capitolul 6: 501 - 600
Exersează acum