Chirurgia oro-maxilo-faciala 2017-2018

Teste de evaluare la chirurgia oro-maxilo-facială pediatrica 2017-2018

Etichete: anul-5,  sesiunea de iarnă, stomatologie

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Numiți tratamentul pentru dinţii de lapte cu o resorbţie patologică a rădăcinilor mai mult de 1/4 - 1/3:
 2. Indicați situațiile în care dinţii primari cu periodontite cronice sunt înlăturaţi:
 3. Selectați metoda de tratament în cazul unui chist radicular suprainfectat pornit de la un dinte de lapte:
 4. Indicați tactica de tratament în cazul unei periostite acute odontogene, pornită de la un dinte de lapte:
 5. Numiți care va fi tactica de tratament în cazul unei periostite acute purulente odontogene cu punctul de pornire 74, 75, 84, 85:
 6. Indicați vîrsta copilului cînd înălţimea apofizei alveolare este mai mare decît corpul mandibular:
 7. Marcațiîn ce perioadă de vîrstă orificiul mandibular se proiectează mai jos cu 5 mm de apofiza alveolară:
 8. Numiți vîrsta copilului, la care orificiul mandibular este localizat cu 6 mm mai sus de suprafeţele masticatorii ale molarilor:
 9. Precizați în ce perioadă de vîrstă a copilului, inervaţia simpatică predomină asupra celei parasimpatice:
 10. Concretizați care maladie se caracterizează prin insuficienţa vasculară cerebrală acută de scurtă durată:
 11. Indicați care maladie din cele numite dezvoltă simptomul de bronhospazm:
 12. Numiți maladiile care necesită tratament cu antihistamine în mod urgent:
 13. Concretizați în ce situații poate apărea șocul toxic:
 14. Notați indicațiile de tratament dentar a copiilor cu anestezia generală în condiţii de ambulator:
 15. Indicați caracteristicele clinice ale unui șoc anafilactic:
 16. Selectați asistența medicală urgentă de tratament care se va efectua sub protecție de anesteziei generale încondiții de ambulator:
 17. Numiți care sunt simptoamele adverse ale adrenalinei în anestezia locală la copii de pînă la 5 ani:
 18. Numiți perioadele de vîrstă a copilului cînd are loc creştere intensivă a mandibulei:
 19. Precizați rolul premedicației în cabinetul stomatologic, la copii:
 20. Concretizați distanța anatomică, de la creasta alveolară pînă la orificiul mandibular specifică vîrstei de 5-6 ani:
 21. Numiți situația clinică în care se va indica anestezia mandibulară de tip “La Gvardia” la copii:
 22. Numiți metodele de anestezie pentru intervenţiile chirurgicale la maxilarul superior, la nivelul apofizei alveolare în dentiţia primară:
 23. Concretizați perioada de vîrstă cînd ramura mandibulei va fi mai îngustă de 2 ori la copii decît la maturi:
 24. Numiți metodele de anestezie locală folosite mai frecvent la copii în cabinetul stomatologic:
 25. Indicați perioada de vîrstă a copilului, în care sistemul limfatic îşi îndeplineşte funcţia de barieră:
 26. Indicați semnele clinice ale cavității bucale ce denotă tulburări de funcţie a glandei tiroide la copii:
 27. Indicați momentele principale care se vor ține sub control în timpul manevrărilor de anestezie locală la copii:
 28. Numiți anesteticul care produce volatilizarea lichidului, luînd căldura necesară din țesut producînd răcire:
 29. Numiți situațiile clinice cînd anestezia generală în cabinetul stomatologic va fi contraindicată la copii:
 30. Numiți semnele clinice locale ce caracterizează abcesul subperiostalcu punctul de pornire de la incisivii centrali superiori:
 31. Concretizați grupă de dinți ce va determina clinica unei tumefacţii dolore a obrazului ce se extinde ușor către regiunea submandibulară:
 32. Alegeți care din situațiile numite corespunde definiției de abces subperiostal odontogen:
 33. Numiți semnele clinice locale în cavitatea bucală ce caracterizează periostita acută în stadiul de infiltraţie seroasă:
 34. Indicați în care formă de osteomielită a maxilarelor se vor depista sechestre mici cu mărimi ce nu depăşeşc 1- 0,5 mm, 1-1 mm:
 35. Numiți semnele clinice locale ce caracterizează osteomielita cronică destructivă:
 36. Alegeți semnele clinice concomitente a unei periostite acute purulente la copii:
 37. Indicați, care pot fi complicaţiile osteomielitei acute odontogene la copii:
 38. Concretizați, în care situaţii de fractură a dintelui permanent va fi indicată extracţia lui:
 39. Indicați în care situații de rizaliză radiculară a dintelui de lapte este pericolul de a smulge mugurile dentar permanent în timpul extracţiei:
 40. Numiți indicaţiile de extracţiea unui dinte de lapte cu necroză pulpară cronică:
 41. Numiți indicaţile pentru extracţia dinților de lapte cu scop ortodontic:
 42. Numiți care sunt manifestările clinice ale şocului anafilactic de tip respiratoriu:
 43. Notați indicațiile către înlăturarea mugurilor dentari permanenţi:
 44. Indicaţi în ce cazuri clinice esteindicat înlăturareadinţiilor permanenţi la copii:
 45. Concretizaţi indicaţiile de extracţie dentară a dinţilor primari cu traumatisme acute:
 46. Indicați care sunt etapele de înlăturare a dintelui temporar:
 47. Notați care sunt principalele semne clinice locale a unei periostite acute purulente:
 48. Indicați, care sunt semnele clinice locale a unei periostite acute în stadie de infiltraţie seroasă:
 49. Indicaţi semnele clinice satelite ale osteomielitei acute odontogene:
 50. СS Concretizați valorile de laborator ce corespund unui proces osteomielitic acut odontogen purulent:
 51. Concretizaţi care va fi localizarea anatomică a procesului infecțios în periostita acută în stadie de infiltraţie seroasă:
 52. Indicați care particularități anatomo-fiziologice ale maxilarelor la copii favorizează răspîndirea rapidă a procesului infecțios:
 53. Concretizați definiția osteomielitei hiperostozante:
 54. Indicați care vor fi semnele clinice locale ale osteomielitei acute odontogene:
 55. Indicați regiunile mandibulei de elecție în cazul infecțiilor răspîndite pe cale hematogenă:
 56. Indicați tactica corectă de tratament în cazul fracturei radiculare apărute în timpul extracției molarilor primari:
 57. Indicați regiunile de elecție ale maxilarului care vor fi afectate în cazul unei osteomielite hematogene:
 58. Notați complicaţiile tardive ale unei osteomielite cronice destructive la copii:
 59. Concretizați maladiile cu care se va face diagnosticul diferenţiat al osteomielitelor cronice hiperplastice:
 60. Concretizați vîrsta copilului, cînd poate fi afectat de osteomielita cronică productivă:
 61. Concretizați zonele de elecție la maxilare a osteomielitei hiperostozante:
 62. Marcați caracteristicele principale a osteomielitei cronice destructive pe imaginea radiologică:
 63. Concretizați în ce formă de rizaliză radiculară a dinților temporari este pericol de fractură radiculară în timpul extracţiei dentare:
 64. Marcați factorii etiologici ai osteomielitei hematogene:
 65. Indicați care este fonul general al copilului în osteomielita hematogenă:
 66. Marcați locul de instalare la maxilara proceselor de inflamaţie în osteomielitele hematogene la copii:
 67. Indicați particularitățile de dezvoltare a organelor și sistemelor la copii care favorizează răspîndirea procesului infecțios pe cale hematogenă la copii:
 68. Marcați pentru care forme de osteomielită este caracteristic instalarea fistulelor în cavitatea nazală, unghiul anterior şi lateral al ochiului, palatul dur:
 69. Indicațil locul de instalare a procesului infecţios în osteomielita hematogenă mandibulară la copii:
 70. Indicați care sunt complicațiile osteomielitei hematogene localizate la mandibulă, la copii:
 71. Indicați care este flora microbiană care declanşează osteomielita hematogenă:
 72. Concretizați perioadă de vîrstă a copilului cînd se întîlnește cel mai frecvent infecţile ganglionilor limfatici:
 73. Marcați perioadele de vîrstă cînd are loc formarea şi dezvoltarea ganglionilor limfatici:
 74. Indicați perioada de dezvoltare a procesului infecțios în ganglionul limfatic care este reversibilă:
 75. Indicați în ce formă de adenită este indicată drenarea focarului efectuată pe cale chirurgicală:
 76. Indicați metoda de tratament a limfadenitelor acute în stadiul de dezvoltare seroasă:
 77. Concretizați regiunile maxilo-faciale în care sunt prezenți ganglioni limfatici numai la copii:
 78. Notați care sunt semnele clinice locale caracteristice adenitelor cronice:
 79. Indicați stările clinice cu care se va efectua diagnosticul diferențial al limforeticulozei benigne de inoculare (Debre):
 80. Indicațimaladiile cu care se vaefectuadiagnosticuldiferenţial al adenitelor acute seroasesubmentoniere:
 81. Concretizaţi semnele clinice locale ce caracterizează sialolitiaza:
 82. Indicaţi semnele clinice locale ce caracterizează paradenita:
 83. Indicaţi care semne clinice locale la palpare caracterizează o adenită acută seroasă:
 84. Indicați care particularități caracterizează sistemul limfatic la copii:
 85. Indicați cauzele care pot provoca adenite seroase submandibulare:
 86. Marcați semnele clinice locale caracteristice adenitei acute intraparotidiane și o diferenciază de parotida acuta parenchimatoasă:
 87. Indicați semnele anatomo-patologicecare caracterizează ganglionul limfatic în stare de dezvoltare purulentă:
 88. Concretizați ce se include în tratamentul local al parotiditei cronice exacerbate la copii:
 89. Indicați care va fi tactica de tratament în cazul dinţilor prelactali:
 90. Indicați complicațiile provocate de dinţii prelactali:
 91. Selectați care este denumirea dinţilor prelactali:
 92. Indicați formațiunea anatomică care mărginește loja pterigo-mandibulară pe partea laterală:
 93. Indicaţi în ce spațiu anatomic supurația va provoca semne de masticaţie imposibilă, deglutiţie şi fonaţie extrem de dificilă:
 94. Indicați stratul anatomic care afectează parotidită cronică recidivantă:
 95. Caracterizați conținutul eliminărilor din canalul Stenonîntr-o parotidită cronică recidivantă:
 96. Numiți complicaţiile tardive ce pot apărea în urma fracturii apofizei condiliene la copii:
 97. Marcați semnele care indică luxaţia dentară (în ax) cu intruzie pe imaginea radiologică:
 98. Numiți factorii etiopatogenici în declanșarea parotiditelor acute epidemice (oreionul):
 99. Numiți semnele radiografice care caracterizează parotidita cronică recidivantă:
 100. Concretizați complicaţiile tardive a unei fracturi de corp a mandibulei:

Capitole

 1. Group 1: 1 - 10
 2. Group 2: 11 - 20
 3. Group 3: 21 - 30
 4. Group 4: 31 - 40
 5. Group 5: 41 - 50
 6. Group 6: 51 - 60
 7. Group 7: 61 - 70
 8. Group 8: 71 - 80
 9. Group 9: 81 - 90
 10. Group 10: 91 - 100
 11. Group 11: 101 - 110
 12. Group 12: 111 - 117
Exersează acum