Chirurgie

Test la Chirurgie

Etichete: Sănătate Publică, Semiologie, anul-3

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Ce reprezmta asepsia?
 2. Ce reprezinta antisepsia?
 3. Indicati etapele dezvoltarii antisepsiei.
 4. Cine este fondatorul antisepsiei contemporane?
 5. Ce antiseptic a fost utilizat de catre Joseph Lister pentru distrugerea microorganismelor plaga?
 6. Din care considerente Lister a intrat in istoria chirurgiei ca fondator al antisepsiei?
 7. Indicaji metodele existente de antisepsiei.
 8. Indicap metodele antisepsiei.
 9. Ce tip de antisepsie se utilizeaza cel mai frecvent in chirurgie?
 10. "Tot ce contacteaza cu plaga trebuie sa fie steril" este legea fundamentals a:
 11. Asepsia presupune:
 12. In ce consta toaleta plagii?
 13. Care dintre manipulapile chirurgicale enumerate se refera la antisepsia mecanica?
 14. La antisepsia mecanica se refera:
 15. Ce caracterizeaza corect prelucrarea chirurgicala primara a plagii?
 16. Marginile și fundul unei plagi infectate au fost excizate. Ce tip de antisepsie s-a utilizat?
 17. Ce masuri chirurgicale se refera la antisepsia mecanica?
 18. La metodele de antisepsie fizica in tratamentul plagilor se refera:
 19. La metodele de antisepsie fizica se refera:
 20. Ce este comun intre principiul de acpune al materialului de pansament higroscopic și cel al solupei hipertonice?
 21. Selectap metodele de drenare a plagilor:
 22. Drenarea activa a focarului purulent presupune:
 23. Drenarea cu lavaj continuu al focarului purulent presupune:
 24. Enumerap metodele suplimentare de antisepsie fizica:
 25. Care sunt efectele utilizarii laser-ului chirurgical cu energie mare, ca metoda auxiliara de prelucrare a plagilor?
 26. Iradierea cu raze ultraviolete este eficienta in caz de:
 27. La antisepsia chimica se refera utilizarea:
 28. Ce este caracteristic pentru antisepticul chimic Cidex?
 29. Indicap antisepticele chimice din grupa halogenilor.
 30. Indicap antisepticele chimice, utilizate pentru prelucrarea plagii.
 31. Acidul boric se aplica de elecpe local in:
 32. Indicap antisepticul utilizat local (topic) cu acpune bactericida ?i mecanica:
 33. Afirmapile corecte referitoare la metronidazol sunt:
 34. Enumerap antisepticele ce pot fi administrate extern (topic) și sistemic (per os sau parenteral)?
 35. Spre deosebire de antiseptice, dezinfectantele se utilizeaza pentru:
 36. Indicap principiile antibioticoterapiei raponale.
 37. Cum se va efectua corect antibioticoterapia in cazul internarii unui pacient cu infecpe chirurgicala severa?
 38. In cazul necesitapi tratamentului antibacterian de lunga durata, pentru evitarea dezvoltarii rczisterpci la preparate, acestea trebuie schimbate la fiecare:
 39. Enumerap complicapile antibioticoterapiei:
 40. Enumerap metodele antisepsiei biologice:
 41. Care este efectul serurilor curative la bolnavii cu infecpe chirurgicala?
 42. Care este efectul bacteriofagilor administrat bolnavilor cu infecpe chirurgicala?
 43. Care este acpunea vaccinelor și anatoxinelor la bolnavii cu infecpe chirurgicala?
 44. Ce preparate se refera la antiseptice biologice cu acpune directa?
 45. Ce preparate se refera la antiseptice biologice cu acpune indirecta?
 46. Acpunile fermenplor proteolitici in caz de proces infecpos in plaga sunt urmatoarele:
 47. Cele mai raspindite infecpi nozocomiale sunt:
 48. Cea mai frecventa infecpe nozocomiala a pacienplor operap este:
 49. Indicap criteriile, utilizate pentru defmirea nopunii de “infecpe a plagii operatorii'’:
 50. Ce microorganism cel mai ffecvent cauzeaza infecpa plagii operatorii (incizionala)?
 51. Infecpa endogena poate cauza supurapa plagii postoperatorii pe cale:
 52. Care dintre posibilele surse de infeepe se refera la cele endogene?
 53. Indicap posibilele surse de infeepe endogena.
 54. Indicap posibilele surse de infeepe exogena la un bolnav operat pentru hemie inghinala necomplicata.
 55. Indicap aepunile necesare ale chirurgului in timpul pregatirii catre operape.
 56. Ce zone de sterilitate se disting in blocul operator?
 57. Cit de ffeevent se efectueaza cura(enia generala in sala de operape?
 58. Nivelul acceptat de contaminare microbiana a aerului in sala de operate constituie:
 59. Indicap metodele de profilaxie a infecpei prin aer și picatura in sala de operafie:
 60. Selectap elementele echipamentului chirurgical care nu sunt sterile?
 61. Catre personalul steril din sala de operape se refera:
 62. Sursele infecpei de contact in chirurgie sunt:
 63. Enumerap metodele fizice de sterilizare ce se utilizeaza in asepsia contemporana:
 64. Selectap metodele chimice de sterilizare ce se utilizeaza in asepsia contemporana:
 65. Instrumentele chirurgicale metalice de regula sunt sterilizate prin:
 66. Sterilizarea instrumenteleor chirurgicale metalice in pupinel se petrece in urmatorul regim (timpul + temperatura):
 67. Sterilizarea instrumentelor chirurgicale optice (laparoscop) se efectueaza prin:
 68. Parametrii standard ai sterilizarii albiturilor chirurgicale in autoclav sunt:
 69. Fiind inchisa casoleta Schimmelbusch pastreaza sterilitatea conpnutului timp de:
 70. Cind orificiile laterale ale casoletei Schimmelbusch cu material de pansament sunt deschise atunci:
 71. Cum se efectueaza prelucrarea minilor chirurgului cu solupe de alcool etilic?
 72. Ce antiseptic permite realizarea unei sterilitap complete a minilor chirurgului?
 73. Manușile chirurgicale sterile se vor considera contaminate și necesita a fi schimbate pe parcursul intervenpei chirurgicale atunci cind:
 74. Indicap regulile de prelucrare a cimpului operator:
 75. Prelucrarea cimpului operator cu solupi antiseptice trebuie efectuata in timpul urmatoarelor etape ale operapei:
 76. Care afirmapi caracterizeaza just infecpa prin implantare?
 77. Indicap sursele infecpei prin implantare in chirurgie.
 78. Unica metoda admisibila de sterilizare a materialului de sutura in prezent este:
 79. Prin ce se caracterizeaza metoda directa de control a sterilitapi?
 80. Ce metoda de control a sterilitații instrumentelor chirurgicale și al materialului de pansament este cea mai exacta?
 81. Curațenia in sala de operapi se efectueaza:
 82. Prin ce se caracterizeaza metoda indirecta de control a sterilitapi?
 83. Ce reprezinta infecpa nozocomiala?
 84. Selectap principiile de baza ale asepsiei:
 85. Sterilizarea instrumentelor chirurgicale include urmatoarele etape:
 86. Definip anestezia locala.
 87. Selectap etapele anesteziei locale.
 88. Ce acpune are anestezia locala asupra sistemului nervos central?
 89. Selectap intervenpile ce pot fi efectuate cu anestezie locala.
 90. La anestezia superficiala se refera:
 91. Anestezia superficiala mai des este folosita in:
 92. Avantajele anesteziei locale fața de anestezia generala sunt:
 93. Ce concentrapa a solupei anestezice se utilizeaza pentru anestezia locala prin infiltrape?
 94. Anestezia locala dupa metoda Vi?nevski presupune:
 95. Care din preparatele enumerate sunt utilizate in anestezia tronculara?
 96. Ce preparate pentru anestezia locala conpn grupa eterica?
 97. Drept contraindicapi ale anesteziei locale pot fi:
 98. Ce preparate pentru anestezia locala conpn grupa amidicS?
 99. Anestezia peridurala se refera la metodele de:
 100. Care din tehnicile de anestezie locala indicate se refera la anestezia regionala?

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 400
 5. Capitolul 5: 401 - 500
 6. Capitolul 6: 501 - 600
 7. Capitolul 7: 601 - 700
 8. Capitolul 8: 701 - 898
Exersează acum