Hematologie

Test la hematologie

Etichete: Medicină, Vară, Anul-4, Iarnă, Română

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Fierul se absoarbe în
 2. Care din următoarele nu se includ în diagnosticul de anemie B12- deficitară
 3. Tratamentul cu fier în anemia fierodeficitară se administrează
 4. Care tipuri de anemii predomină în structura generală a morbidității prin anemii
 5. In care grupă de bază a anemiilor întră anemia aplastică
 6. Cauza cea mai frecventă a anemiei fierodeficitare este
 7. Cauza de bază a sindromului sideropenic constă în
 8. Cauza cea mai frecventă a anemiei fierodeficitare la copii este
 9. In dezvoltarea unei anemii fierodeficitare pot interveni următorii factori
 10. In tabloul clinic al unei anemii fierodeficitare se includ următoarele
 11. Factorul Castle intrinsec se eliberează
 12. In diagnosticul diferențial al anemiei B12-deficitare și anemiei prin deficit de acid folic sunt importante următoarele criteria
 13. La bolnavii de anemie fierodeficitară de gradul III tratamentul se începe cu
 14. Pentru anemia fierodeficitară este corectă
 15. In diagnosticul diferențial al anemiei B12-deficitară și anemiei prin deficit de acid folic tratamentul de probă se începe
 16. Pentru hemopoieza normală zilnic sunt necesare
 17. In patogenia anemiei prin deficit de acid folic joacă rol
 18. Eficacitatea clinică a tratamentului ai fier la bolnavii de anemie fierodeficitară se observă
 19. Dispoziția simptomelor de sideropenie pe fond de tratament cu fier se observă
 20. La bolnavii de anemie fieiodeficitară de gradul III tratamentul se începe cu
 21. Cu referire la anemia aplastică care din următoarele afirmații nu este corectă
 22. Prezența asincronismului în dezvoltarea citoplasmei și a nucleului eritrocitelor în măduva osoasă se evidențiază în diagnosticul de
 23. Manifestările clinice ale maladiei Hodgkin depind de
 24. In maladia Hodgkin primar frecvent se afectează
 25. In maladia Hodgkin predomină afectarea primară a ganglionilor limfatici
 26. Diagnosticul definitiv al maladiei Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici mediastinali se stabilește după
 27. în rezultatul investigării complexe a unui pacient cu maladia Hodgkin s-a depistat: mărirea ganglionilor limfatici cervicali din ambele părți, axilari pe stânga, mediastinali,' fără semne de intoxicare generală. Care este stadiul clinic:
 28. In stadiile locale (I-II) ale maladiei Hodgkin tratamentul de electie este
 29. Preponderent în stadiul IV al maladiei Hodgkin se aplică
 30. In maladia Hodgkin, varianta scleroză nodulară este corectă afirmația
 31. Un criteriu important pentru a suspecta limibmul non-Hodgkin este
 32. Cel mai frecvent limfoamele nehodgkinieaie primar afectează
 33. în limfoamele nehodgkiniene predomină afectarea primară a ganglionilor limfatici
 34. Afectarea secundară a sistemul nervos central predomină la bolnavii de limfom non-Hodgkin în varianta histologică
 35. Afectarea măduvei oaselor și leucemizare mai frecvent se înregistrează la bolnavii de limfom non-Hodgkin
 36. Manifestările clinice ale limfoamele nehodgkiniene sunt determinate de
 37. în stadiile generalizate (III-IV) ale limfoamelor nehodgkiniene cu grad înalt de malignitate metoda optimală de tratament este
 38. In stadiile locale (I-II) ale limfoamelor nehodgkiniene metoda optimlă de tratament este E) Monodiimio terapia
 39. Substratul morfologic al leucemiei granulocitare cronice îl constituie
 40. Leucemia granulocitară cronică se dezvoltă îh legătură cu mutația la nivelul
 41. In stadiul inițial al leucemiei granulocitare cronice leucoeitele sunt
 42. Cel mai permanent simptom al leucemiei granulocitare cronice este
 43. In analiza sângelui periferic în cazurile de leucemie granulocitară cronică se observă leucocitoză din contul
 44. Anemia în mielofibroza idiopatică mai frecvent este de origine
 45. La studierea morfologica a eritroeitelor în mielofibroza idiopatică se observă
 46. Proteina transportoare a fierului este
 47. Cea mai frecventă cauză a anemiei fierodeficitară la bărbați este
 48. O femeie de vârstă reproductivă poate fi anemizată în special pe contul
 49. Sindromul de bază in clinica anemiei fierodeficitară este
 50. Pica chlorotică" se întâlnește numai la
 51. în anemia fierodeficitară severă pot fi întâlnite următoarele modificări eritrocitare, cu excepția
 52. La un bolnav ai anemie sunt constatate următoarele date de laborator: fierul seric 4 mkmol/1, reticulocitele-10 ‰. Diagnosticul este:
 53. O particularitate a măduvei osoase, caracteristică deficitului de fier este
 54. Prioritate in tratamentul anemiei fierodeficitară au
 55. Care din următoarele nu se includ în diagnosticul de anemie fierodeficitar ă
 56. Anemia B12-deficitară este asociată deseori de următoarele cu excepția
 57. Una din cele mai frecvente cauze în apariția anemiei B12 - deficitare este
 58. Vitamina B12 se absoarbe în
 59. Cu referire la vitamina B12, care din următoarele afirmații nu este adevărată
 60. Hemopoieza megaloblastică este prezentă numai la
 61. Lipsa factorului intrinsec Kastle ar putea favoriza apariția
 62. Tratament cu vitamina B12 la anemia B12-deficitară se administrează
 63. Care din afirmațiile următoare, referitoare la anemia prin deficitid acidului folie, este corectă
 64. Carența completă a rezervelor de acid folie este observată după
 65. Carența de acid folie este responsabilă de
 66. Tratamentul cu acidul folic in cazurile de anemie prin deficit al acidului folic se efectueaza
 67. In dezvoltarea unei anemii aplastice pot intervene urmatoarele
 68. Cea mai frecventă cauza de deces în anemia aplastica este
 69. Medicamentul cu efectul medular cel mai deprimat este
 70. Aspectul măduvei osoase in anemia aplastieă este
 71. în dezvoltarea microsferocitozei ereditare cel mai important rol îi revine
 72. Crizele aplastice, care apаг în evoluția unei anemii hemolitiee sunt produse, cel mai frecvent de
 73. Chinidina produce anemie hemolitică prin
 74. Talasemiile se dezvoltă ca urmare a linei
 75. Testul Coombs direct este cel mai util în diagnosticul
 76. Car e dintre următoarele investigații este decisivă pentru diagnosticul talasemiei
 77. Precipitarea hemoglobinei sub formă de baghete apаге în
 78. Testul Coombs direct este cel mai frecvent pozitiv in
 79. Care dintre semnele clinice enumerate nu sunt caracteristice pentru purpura trombocitopenică
 80. Caracterul imun al purpurei trombocitopenice se confirmă prin
 81. Medicamentul de eleeție in tratamentul purpurei trombocitopenice autoimune este
 82. Constatarea de laborator în favoarea diagnosticului de purpură trombocitopenică este E) Majorarea numărului de reticulocite
 83. Care din următoarele nu susține diagnosticul de purpură trombocitopenică
 84. Care din următoarele afirmații este corecta referitor la purpură trombocitopenică autoimună E) Frecvent se dezvoltă hemartroze și hematoame
 85. în tratamentul purpurei trombocitopenice se recurge la splenectomie
 86. Cu referire la hemofilia A este corectă afirmația
 87. Prioritate in tratamentul hemofiliei A are
 88. Testul modificat in hemofihe este
 89. Prelungirea timpului de coagulare după Lee-White se întâlnește în
 90. Factorul Willebrand este produs de
 91. Care din următoarele afirmații cu privire la hemofilie este corectă
 92. Diagnosticul morfologic al maladiei Hodgkin se confirmă numai dacă in preparatele histologice sunt prezente
 93. In maladia Hodgkin, varianta scleroză nodulară primar mai frecvent se afectează
 94. Diagnosticul definitiv al maladiei Hodgkin se stabilește după
 95. Un criteriu important pentru maladia Hodgkin este
 96. în rezultatul investigării complexe a unui pacient cu maladia Hodgkin s-a depistat: mărirea ganglionilor limfatici mediastinali, splenomegalie, febră până la 38°, transpirații. Care este stadiul clinic:
 97. Schimbările specifice în sângele periferic pentru maladia Hodgkin sunt
 98. în cazurile de leucemizare a limfoinului nehodgkinian limfoblastic tabloul sanguin poate fi
 99. Sehimbările specifice în tabloul clinic al limfbmului nehodgkinian cu afectarea primară a amigdalelor palatine sunt
 100. în rezultatul investigării complexe a unui pacient cu limfom nehodgkinian s-a depistat: mărirea ganglionilor limfatici cervicali pe stânga și retroperitoniaLi, Care este stadiul clinic: E) II A

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 491
Exersează acum