Nefrologie

Test la nefrolgie, medicină generală, anul 4

Etichete: Medicină, Anul-4, Iarnă

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. În câte stadii se clasifică boala cronică renală după clasificarea KDOQI:
 2. Care este motivul principal ce nu ne permite să determinăm cu exactitate incidența și prevalența bolii cronice renale în stadiile inițiale?
 3. Cel mai nefavorabil factor de progresie a bolii cronice renale este:
 4. Prezența cărui semn este cel mai informativ în diferențierea bolii cronice renale cu injuria renală acută?
 5. Două cele mai frecvente cauze care duc la instalarea bolii cronice renale terminale sunt:
 6. Cauza exclusiv genetică care duce la instalarea bolii cronice renale terminale este:
 7. Cauza principală de deces la pacienții cu boala cronică renală terminală sunt:
 8. Ce stadiu de boala cronică renală conform clasificării KDOQI va avea un bărbat cu rata filtrării glomerulare de 23 ml/min/1.73m2:
 9. Pacientul cu boala cronică renală stadiul 4 sau 5 poate necesita administrarea de eritropoietină pentru managementul:
 10. Care categorie de medicamente reduc frecvența complicațiilor cardiace, rezistența vasculară periferică și secreția de renină:
 11. Proteinuria este un factor de risc pentru progresia boala cronică renală:
 12. Pentru a calcula rata filtrării glomerulare prin diferite formule în practica clinică cotidiană este nevoie de a cunoaște următorul indice biochimic:
 13. Hiperkaliemia, acidoza, hiperlipidemia, hiperuricemia și malnutriția în boala cronică renală sunt consecința:
 14. Care din următoarea modificare a membranei semipermiabile pentru dializă va crește viteza de dializă?
 15. La care valori trebuie redusă tensiunea arterială pentru a avea obține efect nefroprotector:
 16. Prin ce mecanism se consideră că inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei reduc proteinuria:
 17. La un pacient de 30 de ani cu hipoacuzie progresivă și hematurie din copilărie s-a efectuat transplant renal cu 8 ani în urmă ca urmare a boala cronică renală terminală. La examinare se determină hipoacuzie de tonalitate înaltă și lenticonus posterior la ambii ochi. Care este diagnosticul probabil?
 18. Care dieta se va recomanda pacientului cu hipertensiune arterială și rata filtrării glomerulare <15 ml/min/1.73m2?
 19. Pacienții cu care maladii vor reprezenta majoritatea în departamentul de dializă pe plan mondial?
 20. În ce stadiu al bolii cronice renale după KDOQI este necesar de a iniția pregătirea pacientului pentru dializă:
 21. Pe ce cale se recomandă de a administra preparatele de fier la pacienții cu boala cronică renală complicată cu anemie fierodeficitară ?
 22. Cauza principală a anemiei la pacienții cu boala cronică renală este:
 23. În ce stadiu a bolii cronice renale după KDOQI trebuie de inițiat tratamentul cu hemodializă cronică:
 24. Care clasificare se utilizează pentru stadializarea boala cronică renală:
 25. Care este cea mai eficientă metodă de substituție a funcției renale
 26. Termenul de uremie desemnează în general:
 27. Cauza principală a anemiei la pacienții cu boala cronică renală este:
 28. În care maladie apare mai rar anemia renală:
 29. Care din următoarea modificare de laborator este cea mai probabilă la un pacient cu IgA nefropatie și dureri osoase?
 30. O femeie de 72 ani recent și-a fracturat capul femural. Acuză dureri articulare în degete, la radiografie se depistează densitate osoasă joasă; suferă de diabet zaharat, iar cu 2 ani în urmă a fost diagnosticată cu boala cronică renală stadiul 5. Fosfații serici sunt marcat crescuți. Care din următoarele cauze provoacă cel mai probabil manifestările osteopatice?
 31. Sub care prag trebuie să scadă numărul de nefroni funcționali pentru ca să apară semne clinice serioase:
 32. Scăderea ratei filtrării glomerulare se consideră fiziologică:
 33. Selectați afirmația falsă referitor la hemodializa efectuată la pacienții cu boala cronică renală stadiul 5 KDOQI:
 34. Selectați afirmația falsă referitor la dializa peritoneală efectuată la pacienții cu boala cronică renală stadiul 5 KDOQI:
 35. Ce preparate se administrează ca terapie hipolipemiantă în boala cronică renală:
 36. Cea mai nocivă toxină în boala cronică renală este:
 37. Pentru a stabili diagnosticul de boala cronică renală este nevoie de una din următoarele circumstanțe:
 38. Boala cronică renală terminală este stabilită atunci când:
 39. Care sunt contraindicațiile pentru a efectua transplant renal:
 40. Într-o sarcină fiziologică, care din următoarele schimbări renale se pot întâlni?
 41. Factorii de risc modificabili pentru progresia bolii cronice de rinichi sunt:
 42. Factori de risc nemodificabili în pentru progresia bolii cronice de rinichi sunt:
 43. Pentru estimarea rata filtrării glomerulare în practica clinică se utilizează:
 44. Managementul bolii cronice renale terminale se face prin:
 45. Care sunt caracteristicele bolii cronice renale:
 46. Pentru managementul anemiei în boala cronică renală se efectuează:
 47. Care sunt semnele hiperkaliemiei pe ECG
 48. Pentru a încetini progresarea bolii cronice renale este important de a:
 49. Care din următoarele grupe de medicamente sunt considerate nefroprotectoare:
 50. Care din următoarele medicamente sunt considerate de prima linie pentru controlul hipertensiunii arteriale la pacienții cu boala cronică renală asociată cu proteinurie:
 51. Din ce cauze inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei sunt considerați nefroprotectori
 52. Până la ce nivel se recomandă de a reduce aportul de proteine la un pacient cu boala cronică renală?
 53. De ce se recomandă de a restricționa aportul de NaCl în boala cronică renală?
 54. Pentru tratamentul anemiei în boala cronică renală se utilizează:
 55. Care din următoarele măsuri se recomandă pentru încetinirea progresiei bolii cronice renale:
 56. Care sunt recomandările principale pentru încetinirea progresiei bolii cronice renale:
 57. Care sunt consecințele metabolice ale uremiei:
 58. Care sunt manifestările respiratorii cele mai frecvente în boala cronică renală sunt:
 59. Care sunt manifestările cardiovasculare cele mai frecvente în boala cronică renală:
 60. Care sunt manifestările hematologice cele mai frecvente în boala cronică renală:
 61. Care sunt manifestările metabolismului mineral și osos cele mai frecvente în boala cronică renală:
 62. Care sunt manifestările neurologice cele mai frecvente în boala cronică renală:
 63. Care sunt manifestările gastrointestinale cele mai frecvente în boala cronică renală:
 64. Care sunt manifestările dermatologice cele mai frecvente în boala cronică renală:
 65. Care din următoarele puncte sunt caracteristice pentru un pacient cu boala cronică renală la examenul paraclinic:
 66. Care tulburări electrolitice pot fi depistate la un pacient cu boala cronică renală?
 67. Ce efecte adverse pot avea inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei?
 68. Din ce motiv la pacienții cu boala cronică renală se depistează un nivel scăzut de fier?
 69. Care sunt cauzele mai frecvente ale anemiei la pacienții cu boala cronică renală?
 70. Pentru corectarea metabolismului mineral la pacienții cu boala cronică renală se utilizează:
 71. Care din următoarele preparate sunt chelatori intestinali de fosfați
 72. Care din următoarele puncte se includ în pregătirea pacientului pentru hemodializă cronică:
 73. Abordul vascular pentru hemodializă se poate face prin:
 74. Se poate stabili diagnosticul de boală cronică renală atunci când se depistează:
 75. Care grupe de pacienți au risc crescut de apariție a bolii cronice renale?
 76. Care sunt metodele de screening la pacienții cu boala cronică renală?
 77. Pentru un diagnostic corect al bolii cronice renale este necesar de a:
 78. Care din următoarele manifestări se pot întâlni mai frecvent la pacienții cu boala cronică renală stadiul 3 KDOQI:
 79. Care din următoarele manifestări se pot întâlni mai frecvent la pacienții cu boala cronică renală stadiul 5 KDOQI nedializați:
 80. Care sunt obiectivele tratamentului în boala cronică renală:
 81. Tulburările hematologice tipice din boala cronică renală sunt:
 82. Tratamentul hipervolemiei la pacienții edematoşi cu boala cronică renală se face prin:
 83. Complicațiile acute ale hemodializei sunt:
 84. Următoarele afirmații în legătură cu dializa peritoneală sunt adevărate:
 85. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:
 86. Tratamentul hipertensiunii arteriale din boala cronică renală se recomandă de a se realiza cu:
 87. Boala cronică renală cu rinichi de dimensiuni normale sau măriți se poate întâlni în:
 88. Alegeți manifestările clinice si biologice declanșate de creșterea ureei sanguine în boala cronică renală:
 89. Alegeți care din tulburările neuromusculare se pot depista la un pacient cu boala cronică renală stadiul 5 KDOQI dializat:
 90. Corectarea anemiei din boala cronică renală se face prin:
 91. Care sunt funcțiile rinichiului:
 92. Carența de eritropoietină în boala cronică renală se caracterizează prin:
 93. Dializa peritoneală se caracterizează prin:
 94. Care sunt regulile de nefroprotecție:
 95. Care sunt contraindicațiile dializei peritoneale:
 96. Terapiile de substituție a funcției renale cuprind:
 97. Controlul presiunii arteriale și a proteinuriei în boala cronică renală se face:
 98. Proteinuria poate fi considerată fiziologică în următoarele cauze:
 99. Indicații absolute pentru dializă în boala cronică renală sunt:
 100. Nefropatia interstițială acută care generează insuficiența renală acută, este indusă cel mai frecvent de:

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 499
Exersează acum