Ortodonție

Teste de evaluare la ortodonție.

Etichete: anul-5, stomatologie, sesiunea de iarna

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Indicați termenul de erupție al molarului unu temporar:
 2. Marcați distanța după care se calculează indicele facial:
 3. Indicați punctele cutanate ce determină etajele feţei:
 4. Numiți vârsta când se termină creşterea condiliană reziduală:
 5. Indicați la ce vârstă se manifestă deglutiţia infantilă:
 6. Numiți varietatea de malocluzie când e necesar testul de retropulsie a mandibulei:
 7. Indicați malocluzia când apare hipotonicitatea muşchilor pterigoidieni externi:
 8. Precizați vârsta după care se instalează deglutiţia de tip adult:
 9. Indicați când șanțul labio-mentonier este accentuat:
 10. Precizați varietatea de anomalie dento-maxilară, în care apare treapta labială inversată:
 11. Marcați varietatea de anomalie dento-maxilară în care apare faciesul adenoidian:
 12. Indicați cum se apreciază clinic simetria maxilară:
 13. Numiți anomalia dento- maxilar în care profilul facial este convex:
 14. Numiți ce se amprentează mai întâi la copii:
 15. Numiți preparatul care se adaugă pentru a prelungi timpul de priză a ghipsului:
 16. Indicați după cât timp apare fenomenul de sinereză a alginatului:
 17. Numiți până la ce vârstă sutura medio-palatină este activă:
 18. Indicați în ce perioadă mugurele molarului de şase ani începe să se dezvolte:
 19. Marcați cîți metri se rezervează pentru o instalație Unit în secţia de ortodonţie:
 20. Numiți care este regimul de sterilizare a instrumentelor în cabinetul de ortodonţie:
 21. Indicați ce perioadă de timp ocupă organogeneza:
 22. Indicați ce perioadă de timp ocupă morfogeneza:
 23. Numiţi varietatea de ocluzie fiziologică din cele enumerate:
 24. Numiți malocluzia cea mai frecvent întălnită:
 25. Marcați care poate fi cauza recesiunii gingivale:
 26. Indicați care este metoda ce determină studiul diametrelor transversale a maxilarelor:
 27. Marcați varietatea de profil facial în malocluzia de clasa II/1, forma gnatică:
 28. Numiți ce studiază electromiografia:
 29. Numiți definiția transpoziţiei:
 30. Ce este hipodonţia:
 31. Numiți criteriul de determinare a macrodonţiei:
 32. Indicați când este utilizat regulatorul funcţiei Frenкel, tip ІІІ:
 33. Numiți indicațiile utilizării bionatorului Balters, tip ІІ:
 34. Numiți definiția aparatelor de contenţie:
 35. Numiți ce este o mişcare de pivot în jurul axului radicular:
 36. Numiți ce este deplasarea rădăcinii dintelui în plan vestibulo-oral:
 37. Numiți elementul ce se foloseşte la înclinarea orală a grupului incisiv:
 38. Ce numim recidivă:
 39. Indicați aparatul ortodontic utilizate în tratamentul laterognaţiei mandibulare:
 40. Care element al aparatului ortodontic mobilizabil posedă funcţie de ancorare și de retruzie a dinților:
 41. Indicați părțile componente ale arcului vestibular:
 42. Numiți indicația de utilizare a reglatorului funcțional Frankel, tip III:
 43. Care dintre elementele reglatorului funcţional Frankel va stimula creşterea sagitală a arcadelor dento-alveolare:
 44. Marcați tipul de acțiune al aparatului ortodontic fix:
 45. Indicați raportul căror dinți împarte malocluzia de Clasa a II-aAngle în două subdiviziuni:
 46. Ce se evidențiază în etiologia malocluziei de Clasa II/2 Angle:
 47. Marcați tipul de malocluzie care poate fi însoțit de inocluzie sagitală negativă:
 48. Precizați sarcina tratamentului malocluziei de Clasa III-a Angle, forma funcţională :
 49. Numiți tipul tratamentului malocluziei de Clasa III-a Angle, forma adevărată, dentiția permanentă:
 50. Precizați care dintre malocluziile sagitale poate recidiva frecvent:
 51. Precizați indicația către tratamentul protetic la copii:
 52. Precizați frecvența schimbului protezelor parțial mobilizabile la copii:
 53. Care etapă în cursul tratamentului anomaliilor dento-maxilare o numim de contenție:
 54. Indicați durata perioadei de contenţie în cazul tratamentului ortodontic cu aparat fix:
 55. Indicați durata contenţiei în cazul tratamentului ortodontic cu aparat mobilizabil:
 56. Precizați tipul de malocluzie provocat la copii de viciul de poziție la somn cu capul în extensie:
 57. Cum se numește rotația dintelui în jurul axei longitudinale:
 58. Cum se numește deplasarea dintelui pe verticală, de la planul ocluzal:
 59. Numiți elementul aparatului mobilizabil care provoacă retruzia dinților anteriori:
 60. Cum se califică apariția mobilității dentare patologice după tratamentul ortodontic:
 61. În ce patologii e mărit unghiul SNB:
 62. Ce fenomen reflectă prezența diastemelor şi tremelor de pînă la 2 mm la copii de 4-5 ani:
 63. Prognosticul formării cărei ocluzii patologice este prezența planului postlacteal în treaptă dreaptă la vîrsta de 6 ani:
 64. Ce varietate a planului postlacteal stabilizează o relaţie molară de clasa I Angle:
 65. Ce varietate a planului postlacteal stabilizează o relaţie molară mezială:
 66. În ce perioadă a dentiției, fiecare dinte contactează cu 2 antagonişti în afară de incisivul inferior central şi ultimul molar superior:
 67. Care din afirmațiile de mai jos poate fi aplicată în caracterizarea anodonţiei unilaterale de incisiv lateral superior:
 68. Ce schimbări pot determina dinţii supranumerari:
 69. Ce varietate de anomalie este meziodensul:
 70. Care este cauza formei false a malocluziei de clasa III Angle:
 71. Marcați semnele formei funcţionale a malocluziei de clasa III Angle:
 72. Specificați criteriul de divizare a malocluziilor de clasa II Angle în două subdiviziuni:
 73. Precizați cauza dezvoltării malocluziei de clasa II/2 Angle:
 74. Marcați malocluzia cu fantă sagitală negativă:
 75. Care este una din sarcinile tratamentului malocluziei de clasa III Angle, forma funcţională:
 76. Selectați malocluzia sagitală care cel mai des recidivează posttratament:
 77. În care perioadă de vârstă e indicat tratamentul cu bionatorul Balters:
 78. În tratamentul cărei malocluzii e indicat regulatorul Frankel, tip I:
 79. Care sunt indicaţiile utilizării regulatorului de funcție Frankel, tip II:
 80. În care patologie se utilizează regulatorului Frankel de funcție, tip III:
 81. Indicați locul plasării pelotelor laterale la regulatorul de funcţie Frankel, tip I:
 82. Marcați indicaţia utilizării bionatorului Balters, tip I:
 83. Precizați indicaţiile utilizării bionatorului Balters, tip III:
 84. Numiți grupa de aparate ortodontice la care se referă activatorul Andresen-Haupl :
 85. Precizați mecanizmul de acțiune a activatorului Andresen-Haupl:
 86. Precizați caracteristicile regulatorului de funcţie Franкel, tipul ІІІ:
 87. Care din elementele de mai jos fac parte din construcția bionatorului Balters, tip ІІ:
 88. Enumerați anomaliile dento-maxilare în care dinamica mandibulară este blocată:
 89. Indicați când pot apărea interferenţele ocluzale:
 90. Indicați ce mase de amprentare se utilizează la amprentarea copiilor:
 91. Indicați hotarele amprentei de la maxilarul superior:
 92. Enumerați disfuncțiile și dizarmoniile apărute în malocluzia de clasa II/1 Angle:
 93. Enumerați factorii etiologici în apariția malocluziei de clasa III-a Angle:
 94. Numiți malocluzia în care este prezentă înghesuirea incizivo-canină superioară:
 95. Precizați în ce varietate de malocluzie este prezentă inocluzia sagitală:
 96. Numiți formele arcadei dentare în malocluzia de clasa II/1, II/2 Angle:
 97. Enumerați cauzele contactelor premature a dinţilor:
 98. Enumerați semnele clinice al malocuziei de clasa III Angle, forma gnatică:
 99. Numiți obiectivele de tratament din cadrul malocluziei de clasa III-a Angle:
 100. Determinați care sunt valorile studiului unghiular în prognatismul mandibular:

Capitole

 1. Group 1: 1 - 10
 2. Group 2: 11 - 20
 3. Group 3: 21 - 30
 4. Group 4: 31 - 40
 5. Group 5: 41 - 50
 6. Group 6: 51 - 60
 7. Group 7: 61 - 70
 8. Group 8: 71 - 80
 9. Group 9: 81 - 90
 10. Group 10: 91 - 100
 11. Group 11: 101 - 110
 12. Group 12: 111 - 120
 13. Group 13: 121 - 130
 14. Group 14: 131 - 140
 15. Group 15: 141 - 150
 16. Group 16: 151 - 160
 17. Group 17: 161 - 170
 18. Group 18: 171 - 180
 19. Group 19: 181 - 190
 20. Group 20: 191 - 200
Exersează acum