Otorinolaringologie

Test ORL, otorinolaringologie

Etichete: Medicină, Vară, Anul-5

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Numiți compartimentele urechii:
 2. Numiți compartimentele urechii externe:
 3. Numiți compartimentele conductului auditiv extern:
 4. Cartilajul lipsește în:
 5. Conductul auditiv extern se situează între:
 6. Numiți compartimentele urechii medii:
 7. Cavitatea timpanică face parte din:
 8. Cavitatea timpanică are câțiva pereți:
 9. Aditus ad antrum reprezintă o parte din:
 10. Peretele lateral al cavității timpanice e reprezentat de:
 11. Peretele medial al cavității timpanice prezintă:
 12. Numiți părțile membranei timpanice:
 13. Numiți straturile membranei timpanice:
 14. Diferența dintre pars flaccida și pars tensa:
 15. Etajele cavității timpanice:
 16. Etajul superior al cavității timpanice se numește:
 17. Mastoida este prelungirea urechii medii:
 18. Numiți osișoarele cavității timpanice:
 19. Numiți straturile membranei timpanice în pars flaccida:
 20. Ce se proiectează în regiunea polului superior al membranei timpanice:
 21. Numiți reperele otoscopice:
 22. Culoarea timpanului normal este:
 23. Vascularizarea arterială a cavității timpanice se efectuează prin:
 24. Tipurile mastoidei se împart:
 25. Numiți tipurile de mastoidă:
 26. Spina henle se localizează în:
 27. Mastoida face parte din:
 28. Tuba auditivă unește:
 29. Numiți particularitățile tubei auditive la copii:
 30. Tuba auditivă la copiii mici este:
 31. Funcția tubei auditive:
 32. Compartimentele labirintului:
 33. Labirintul comunică cu:
 34. Labirintul comunică cu cavitatea timpanică prin:
 35. Partea centrală a labirintului este:
 36. Partea posterioară a labirintului este:
 37. Partea anterioară a labirintului este:
 38. Platina scăriței se situează în:
 39. Canalele semicirculare sunt:
 40. Câte ture descrie canalul cohlear:
 41. Numiți componentele cohleei:
 42. Numiți nervii care trec prin conducul auditiv intern:
 43. În cohlea membranoasă se situează:
 44. Receptorii mișcărilor liniare sunt situați în:
 45. Cohlea membranoasă este situată în:
 46. Porțiunile analizatorului auditiv:
 47. Urechea medie este:
 48. Rolul urechii medii:
 49. Condițiile importante pentru funcționarea normală a urechii medii (presiunea în cavitatea timpanică):
 50. Aparatul de percepție al sunetelor este reprezentat de:
 51. Numiți mușchii cavității timpanice
 52. Funcțiile tubei auditive:
 53. Calea de pătrundere a infecției în cavitatea timpanică cea mai frecventă:
 54. Malformațiile congenitale sunt cu excepția:
 55. Malformațiile congenitale a urechii se tratează:
 56. Cauzele otitei externe difuze sunt:
 57. Semnele otitei externe:
 58. Tratamentul otitei externe include:
 59. Etiologia otitei externe banale:
 60. Furunculul CAE, etiologie:
 61. Semnele furunculului CAE:
 62. Tratamentul furunculului CAE:
 63. Complicațiile furunculului CAE:
 64. Etiologia erizipelului pavilionului urechii este:
 65. Tratamentul erizipelului include:
 66. Etiologia otitei externe maligne este:
 67. Semnele otitei externe maligne:
 68. Care bolnavi sunt predispozanți pentru dezvoltarea otitei externe maligne:
 69. Factorii predispozanți pentru dezvoltarea otomicozei:
 70. Semnele otomicozei:
 71. Diagnosticul diferențial dintre otitele externe se efectuează prin:
 72. Numiți afecțiunile urechii externe:
 73. Tratamentul otomicozei constă în:
 74. In caz de otita medie gripala cel mai des calea de pătrundere a infecției în cavitatea timpanica este
 75. Semnul cel mai important pentru diferencierea otitei medii gripale de alte forme de otită medie este:
 76. În otita medie scarlatinoasă cel mai des calea de pătrundere a infecției în cavitatea timpanica este :
 77. Cel mai important semn al otitei medii scarlatinoase este:
 78. Etiologia otitei medii scarlatinooase este:
 79. Tratamentul otitei medii scarlatinoase prevede:
 80. Pentru otite medii acute în cazul bolilor infectocontagioase sunt caracteristice
 81. Otita medie acută reprezintă inflamația:
 82. Calea principală de pătrundere a infecției în urechea medie
 83. Cauza principală a catarului tubotimpanic este
 84. Disfuncția tubei auditive poate fi provocată de
 85. Disfuncția tubei auditive provoacă
 86. Dureri în ureche în caz de otita medie exsudativă (catar tubo-timpanic)
 87. Triada Bezold în otita medie exsudativă (catar tubo-timpanic)
 88. Auzul în majoritate cazurilor de otita medie exsudativă (catar tubo-timpanic)
 89. Pentru diagnosticul otitei medii exsudative (catar tubo-timpanic) este necesar
 90. Tratamentul otitei medii exsudative (catar tubo-timpanic) prevede
 91. Otita medie exsudativă (catar tubo-timpanic) se caracterizează prin
 92. Inflamația acută a urechii medii se numește
 93. Etiologie otitei medii acute
 94. Factorii favorizanți ale otitei medii acute
 95. Pentru diagnosticul otitelor medii acute este necesar
 96. Numiți fazele otitei medii acute
 97. Semnele clinice ale otitei medii acute sunt:
 98. Semnele clinice ale otitei medii acute sunt:
 99. Auzul în majoritatea cazurilor de otita medie acută necomplicată
 100. Pentru diagnosticul otitei medii acute se folosește

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 400
 5. Capitolul 5: 401 - 500
 6. Capitolul 6: 501 - 600
 7. Capitolul 7: 601 - 797
Exersează acum