Pedodontie

Testele pentru examenul la stomatologia pediatrică în anul de studii 2015-2016: stomatologie terapeutică pediatrică (sesiunea de iarnă)

Etichete: Stomatologie, Anul-5

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Indicați mugurii căror dinţi permanenţi încep fondarea în perioada antenatală:
 2. Precizați când începe mineralizarea incisivilor temporari:
 3. Marcați când începe mineralizarea molarilor temporari:
 4. Clarificați când începe eruperea incisivilor temporari centrali:
 5. Indicați când începe eruperea incisivilor temporari laterali:
 6. Precizați când începe eruperea caninilor temporari:
 7. Marcați când începe eruperea dinţilor IV temporari:
 8. Numiți când începe eruperea dinţilor V temporari:
 9. Evidențiați când se termină formarea rădăcinilor dintelui I temporar:
 10. Precizați când se termină formarea rădăcinilor dintelui II temporar:
 11. Marcați când se termină formarea rădăcinilor dintelui III temporar:
 12. Evidențiați când se termină formarea rădăcinilor dintelui IV temporar:
 13. Indicați când se termină formarea rădăcinilor dintelui V temporar:
 14. Selectați ce variante de resorbţie radiculară a molarilor temporari este fiziologică:
 15. Concretizați ce tip de resorbţie a rădăcinilor dinţilor temporari poate fi în cazul unui proces inflamator cronic apical:
 16. Precizați termenii de fondare a mugurilor dinţilor 6:
 17. Marcați termenii de fondare a mugurilor incisivilor permanenţi:
 18. Evidențiați termenii de fondare a mugurilor dinţilor 4 permanenţi:
 19. Indicați termenii de fondare a mugurilor dinţilor 5 permanenţi:
 20. Marcați termenii de fondare a mugurilor dinţilor 7 permanenţi:
 21. Selectați termenii de fondare a mugurilor dinţilor 8 permanenţi:
 22. Precizați de la ce lună începe mineralizarea incisivilor permanenţi:
 23. Indicați de la ce vârstă începe mineralizarea dinţilor 6:
 24. Marcați de la ce vârstă începe mineralizarea dinţilor 4 permanenţi:
 25. Precizați de la ce vârstă începe mineralizarea dinţilor 5 permanenţi:
 26. Indicați de la ce vârstă începe mineralizarea dinţilor 7 permanenţi:
 27. Marcați de la ce vârstă erup incisivii centrali permanenţi:
 28. Indicați de la ce vârstă erup incisivii laterali permanenţi:
 29. Precizați de la ce vârstă erup caninii permanenţi:
 30. Evidențiați de la ce vârstă erup dinţii 4 permanenţi:
 31. Marcați de la ce vârstă erup dinţii 5 permanenţi:
 32. Indicați de la ce vârstă erup dinţii 6 permanenţi:
 33. Precizați de la ce vârstă erup dinţii 7 permanenţi:
 34. Remarcați că închiderea orificiului apical radicular la dinţii permanenţi are loc peste:
 35. Selectați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor incisivilor centrali permanenţi:
 36. Indicați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor incisivilor laterali permanenţi:
 37. Precizați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor caninilor permanenţi:
 38. Selectați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor dinţilor 4 permanenţi:
 39. Marcați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor dinţilor 5 permanenţi:
 40. Indicați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor dinţilor 6 permanenţi:
 41. Precizați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor dinţilor 7 permanenţi:
 42. Numiți consecutivitatea eruperii dinţilor temporari:
 43. Enumerați dinţii temporari erupți în cavitatea orală la copii la vârsta de 17 luni:
 44. Enumerați dinţii temporari erupți în cavitatea orală la copii la vârsta de 15 luni:
 45. Numiți semnele erupţiei fiziologice a primilor dinţi temporari:
 46. Selectați cauzele eruperii întârziate a dinţilor temporari:
 47. Precizați debutul resorbţiei rădăcinilor dinţilor temporari:
 48. Caracterizați resorbţia fiziologică a rădăcinilor dinţilor temporari:
 49. Enumerați teoriile resorbţiei radiculare a dinţilor temporari:
 50. Caracterizați pulpa dinţilor permanenţi tineri:
 51. Precizați câte procente de elemente minerale conţine smalţul:
 52. Numiți procentul substanţelor minerale în dentină:
 53. Precizați în ce strat al dentinei se determină cantităţi mai reduse ale calciului:
 54. Clarificați de ce în dinţii temporari stratul dentinar relativ mai subţire se explică prin:
 55. Particularizați procesul de calcifiere a dentinei:
 56. Enumerați particularităţile structurale ale smalţului dinţilor temporari:
 57. Selectați procesele care au loc în smalţ după erupția dintelui
 58. Evidențiați posibila localizare a afectării ţesuturilor dure dentare în caz de administrare a tetraciclinei timp de o săptămână unui copil de 4 luni:
 59. Definiți noțiunea - complexul de metode şi moduri de eliminare a tuturor microorganismelor vii, indiferent de ce natură sunt, de pe un obiect perfect şters şi uscat este:
 60. Definiți noțiunea - procedeul care permite eliminarea, distrugerea sau inhibarea microorganismelor indizerabile în funcţie de obiectele fixate, este:
 61. Numiți cu ajutorul căror metode se realizează aprecierea eficacităţii sterilizării:
 62. Precizați cu ce cifre se indică hemiarcadele din dreapta a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia permanentă în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI):
 63. Evidențiați cu ce cifre se indică hemiarcadele din dreapta a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia temporară în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI):
 64. Clarificați cu ce cifre se indică hemiarcadele din stânga a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia temporară în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI) se indică cu cifrele:
 65. Indicați doza cariopreventivă de F pe zi:
 66. Stabiliți doza letală de F (fluorură de sodiu):
 67. Selectați metodele de fluorizare generală cu scop de profilaxie a cariei dentare:
 68. Evidențiați mecanismele acţiunii anticarioase a fluorului după erupţia dinţilor:
 69. Stabiliți ce alimente sunt supuse fluorizării cu scop de profilaxie a cariei dentare:
 70. Indicați concentraţia optimală a fluorului în apa potabilă:
 71. Evidențiați mecanismele de captare a F în smalţ:
 72. Clarificați ce factori determină gradul de pătrundere a F în smalţ după aplicarea lui locală:
 73. Particularizați ce factori influențează incorporarea F în smalţul posteruptiv:
 74. Selectați ce factori determină creşterea conţinutului F la nivelul oaselor şi ale dinţilor:
 75. Enumerați căile de fluorizare locală cu scop de profilaxie a cariei dentare:
 76. Selectați cu ce frecvență se recomandă utilizarea Sol. fluorură de sodiu de 0,2% pentru clătirea cavităţii bucale în scop de prevenţie a cariei dentare la copii:
 77. Stabiliți durata de aplicaţie topică a soluţiei gluconat de calciu 10%:
 78. Evidențiați prin ce particularități fluorurile organice se deosebesc de fluorurile minerale:
 79. Selectați ce remedii se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
 80. Marcați ce remediu se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
 81. Precizați ce remedii se recomandă pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
 82. Numiți ce preparate se indică „per os" copiilor pentru majorarea cariorezistenţei smalţului dentar:
 83. Selectați proprietăţile de bază ale Gluconatul de calciu în tratamentul cariei dentare:
 84. Precizați ce remedii se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
 85. Indicați ce remedii se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
 86. Numiți șanţurile ocluzale care oferă cel mai favorabil mediu pentru dezvoltarea proceselor carioase:
 87. Precizați grosimea smalţului în zona fisurilor dentare:
 88. Enumerați cauzele care contribuie la afectarea prin carie a fisurilor dinţilor permanenți recent erupți la copii:
 89. Enumerați indicaţiile către sigilarea fisurilor şi gropiţelor dentare:
 90. Evidențiați contraindicaţiile către sigilarea fisurilor şi gropiţelor dentare:
 91. Enumerați avantajele sigilanţilor fotopolimerizabili faţă de cei autopolimerizabili:
 92. Numiți răşinile de sigilare care eliberează F:
 93. Precizați obiectivul OMS recomandat pentru copiii de 6 ani până în anul 2020:
 94. Selectați obiectivul OMS recomandat pentru copiii de 12 ani până în anul 2020:
 95. Enumerați consecințele ce pot fi provocate de caria dentară şi complicaţiile ei:
 96. Marcați simptoamele clinice ale situaţiei cariogene:
 97. Particularizați simptoamele clinice ale situaţiei cariogene:
 98. Clarificați factorii generali favorizanţi în etiopatogenia cariei dentare:
 99. Stabiliți factorii generali favorizanţi în etiopatogenia cariei dentare:
 100. Precizați factorii locali implicaţi în etiopatogenia cariei dentare:

Capitole

 1. Group 1: 1 - 10
 2. Group 2: 11 - 20
 3. Group 3: 21 - 30
 4. Group 4: 31 - 40
 5. Group 5: 41 - 50
 6. Group 6: 51 - 60
 7. Group 7: 61 - 70
 8. Group 8: 71 - 80
 9. Group 9: 81 - 90
 10. Group 10: 91 - 100
 11. Group 11: 101 - 110
 12. Group 12: 111 - 120
 13. Group 13: 121 - 130
 14. Group 14: 131 - 140
 15. Group 15: 141 - 150
 16. Group 16: 151 - 160
 17. Group 17: 161 - 170
 18. Group 18: 171 - 180
 19. Group 19: 181 - 190
 20. Group 20: 191 - 200
 21. Group 21: 201 - 210
 22. Group 22: 211 - 220
 23. Group 23: 221 - 230
 24. Group 24: 231 - 240
 25. Group 25: 241 - 250
 26. Group 26: 251 - 260
 27. Group 27: 261 - 270
 28. Group 28: 271 - 280
 29. Group 29: 281 - 290
 30. Group 30: 291 - 300
Exersează acum