Propedeutica Stomatologiei Ortopedice

Propedeutica Stomatologiei Ortopedice

Etichete: Vară, Anul-2, Stomatologie

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Suprafețele proximale ale dinților laterali inferiori au formă:
 2. Suprafețele vestibulară și palatinală ale dinților anteriori au formă:
 3. Care dinte din dentiția permanentă are pe suprafața vestibulară o creastă de smalț verticală:
 4. După sistema FDI de adnotare a dinților 46 corespunde:
 5. După sistema FDI de adnotare a dinților 34 corespunde:
 6. Pentru RC este caracteristic:
 7. Pentru poziția de OC este caracteristic:
 8. Spațiul de inocluzie fiziologică în mediu este egal cu:
 9. Elementele componente ale sistemului stomatognat (aparatului dento-maxilar) sînt:
 10. Perioada de modelare a sistemului stomatognat (ADM) corespunde:
 11. Factorii ce influențează evoluția sistemului stomatognat ( ADM):
 12. Grosimea plăcilor corticale la mandibulă este în dependență de:
 13. Forța absolută a muschilor ridicători ai mandibulei este:
 14. Liniile de rezistență verticale (contrforsele) la maxilă sunt:
 15. Mușchii masticatori cu inserție pe mandibulă sunt:
 16. Mușchii mimici (oro-faciali) sunt:
 17. Definiție “presiune masticatorie” este:
 18. Ungiul traectoriei articulare sagitale în mediu este:
 19. Articulația temporo-mandibulară (ATM) este o articulație:
 20. Spațiul periodontal ca normă în regiunea apexului în mediu este egal cu:
 21. Indicii medii a rezistenței parodontului după Haber pentru incisivii centrali la bărbați sînt egale:
 22. Dinții frontali au comun:
 23. Dinții se diferențiază după:
 24. Suprafața vestibulară a incisivilor maxilari este:
 25. Suprafețele proximale ale dinților laterali sînt:
 26. Pe suprafața orală a dinților frontali este prezent:
 27. Cuspizii de sprijin a premolarilor și molarilor formează suprafețe de sprijin din:
 28. Formele fiziologice ale arcadelor dentare:
 29. Curba de ocluzie sagitală Spee este:
 30. Curba de ocluzie transversală Monson-Willson este:
 31. La semnele ocluziei centrice în ocluzia ortognată se referă:
 32. Spațiul minim de inocluzie e prezent la:
 33. Bonwill consideră că profunzimea curbei de ocluzie sagitale Spee depinde de:
 34. Bonwill consideră că contactele dento-dentare dintre arcadele dentare în trei puncte la mișcarea de propulsie a mandibulei se instalează datorită:
 35. Fenomenul Cristhensen sagital se caracteriziază cu:
 36. Din tipurile de ocluzie fiziologică fac parte:
 37. Fenomenul Cristhensen lateral se caracterizează prin:
 38. Segmentul frontal al planului de ocluzie este paralel:
 39. Planul orizontal Camper trece:
 40. Semnele caracteristice ale ocluziei ortognate pentru toți dinții sînt:
 41. Planul de ocluzie în zona frontală trece:
 42. Aria de ocluzie este o suprafață:
 43. Datorită curburii sagitale de ocluzie Spee la închiderea arcadelor dentare în ocluzie centrică se v-a observa că:
 44. Regimul de polimerizare a acrilatelor termo – polimerizabile este recomandat de firma producătoare în instrucțiunea anexată, însă este necesară respectarea următorului regim, în mediu:
 45. Tehnica clasică de aplicare a acrilatelor termopolimerizabile în chiuvetă prevede:
 46. Acrilatele autopolimerizabile se utilizează în scopul confecționării protezelor:
 47. Compozitele moderne prevăd modelarea microprotezelor:
 48. Acrilatele tip Carbodent se utilizează la confecționarea:
 49. Acrilatele tip Sinma – 74 se utilizează la confecțonarea protezelor:
 50. Acrilatele fluide tip Valplast, SR – ivoclar se introduc în tipar prin:
 51. Acrilatele de tip Ortosil se utilizează la confecționarea protezelor dentare:
 52. La prepararea acrilatelor raportul dintre monomer și polimer este:
 53. Ce ingredient al amestecurilor de ceară le redau plasticitate cerurilor dentare:
 54. Materialele ampretare Kromopan, Elastic și Ypen fac parte din:
 55. Materialele amprentare din grupul alginatilor se utilizează la amprentarea:
 56. Materialele amprentare Xantopren, Optosil și Dentaflex fac parte din:
 57. Din criteriile medico-tehnice ale materialelor amprentare fac parte:
 58. Oxman clasifică materialele amprentare:
 59. La baza clasificării materialelor amprentare Poctolachi și Bîrsa au pus criteriile:
 60. Hidrocoloizii reversibili au la bază:
 61. Hidrocoloizii ireversibili sînt derivați a acidului:
 62. Lingura amprentară cu materialul amprentar respectiv după întroducere în cavitatea orală se presază pe cîmpul protetic:
 63. Hidrocoloizii ireversibili (materialele alginate) la amestic cu apa după instrucțiune reprezintă stări coloidale:
 64. Pastele ZOE ca materiale amprentare fac parte din cele:
 65. Ceara dentară pentru modelarea bazei protezelor mobilizabile este fabricată în formă de:
 66. Pentru modelarea formei anatomice a dintelui la confecționarea coroanelor ștanțate ceara dentară furnizată în formă de bastonașe de culoare albasră conține:
 67. Aliajele aurului cu titlul 900 conțin:
 68. Ceara dentară incoloră sub formă de bastonașe este utilizată la modelarea:
 69. Materialul amprentar Gelin face parte din materiale amprentare:
 70. Aliajele crom-cobalt se utilizează la confecționarea protezelor dentare prin tehnica:
 71. Din grupul materialelor auxiliare utilizate în protetica dentară fac parte:
 72. La materiale diverse utilizate în laboratorul de tehnică dentară se referă:
 73. Acrilatele tip Eladent-100, Ortosil, Hidrocryl sînt utilizate la confecționarea:
 74. Coroanele de înveliș fizionomice din acrilat sînt indicate în terapia leziunilor odontale coronare ale dinților frontali cînd coroanele lor:
 75. Grosimea pereților coroanei de porțelan (ceramică) trebuie să fie minim de:
 76. Pentru obținerea unei retentivități satisfăcătoare a coroanei din porțelan (ceramică) bontul preparat trebuie să alcătuiască din lungimea coroanei clinice:
 77. La prepararea dintelui sub coroană de înveliș din porțelan (ceramică) în zona coletului se va prepara un prag circular cu o lățime de:
 78. La prepararea dintelui sub coroana de înveliș din porțelan (ceramică) în zona coletului se va prepara un prag circular sub un unghi de:
 79. Metoda clasică de preparare sau șlefuire a dintelui sub coroane fizionomice din porțelan (ceramică) începe cu suprafețele:
 80. Metoda mecanică de retracție gingivală la confecționarea coroanelor fizionomice din porțelan (ceramică) sau metalo-ceramică prevede utilizarea:
 81. Metoda chimică de retracție gingivală la confecționarea coroanelor fizionomice din porțelan (ceramică) sau metalo-ceramică prevede utilizarea:
 82. Modelul de lucru la confecționarea coroanelor fizionomice din porțelan (ceramică) se va confecționa:
 83. Folia de platină la confecționarea coroanei fizionomice din porțelan (ceramică) are o grosime de:
 84. La prepararea dintelui pentru coroana tip Jacket din acrilat sau compozite pragul cervical se va realiza:
 85. Macheta pentru componenta metalică a coroanei mixte metalo-ceramice se va modela din ceară cu o grosime de:
 86. Componenta metalică a coroanei mixte metalo-ceramice se va confecționa din:
 87. Ceramica dentară se arde:
 88. La confecționarea coroanei fizionomice Jacket din porțelan (ceramică) primul strat de ceramică care se aplică pe căpăcelul din platină este:
 89. Componența metalică a coroanei mixte metalo-acrilice după I.Postolachi este confecționată prin tehnica:
 90. Placajul din acrilat aderă la componența metalică turnată a coroanei mixte metaloacrilice datorită:
 91. Cercetările efectuate de Gh.Bîrsa și I.Postolachi au demonstrat că o adaptare intimă a coroanei metaloceramice la pragul cervical se obține cînd el este preparat sub un unghi:
 92. Sablarea componenței metalice a coroanei mixte metaloceramice se efectuiază cu pulbere de corund pe baza oxidului de:
 93. Sablarea componenței metalice a coroanei mixte metaloceramice se efectuiază în scopul:
 94. Coroanele metalice turnate sînt indicate:
 95. La pregătirea dintelui pentru coroană fizionomică din ceramică din înălțimea coroanei se șlefuește:
 96. Tehnica modernă de confecționare a coroanelor fizionomice din compozite (Isosit) prevede:
 97. Coroanele mixte metalo-ceramice și metalo-acrilice cu componenta metalică turnată sînt indicate:
 98. Grosimea componentei metalice în coroana M/C este de:
 99. Grosimea componentei fizionomice în coroana M/C este de:
 100. Coroana ecuatorială are limitele:

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 400
 5. Capitolul 5: 401 - 500
 6. Capitolul 6: 501 - 600
Exersează acum