Psihiatrie 2014

Test la Psihiatrie 2014

Etichete: anul-6

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Agitaţie psihomotorie este:
 2. Anhedonia o putem defini prin afirmaţia:
 3. Circumstanţialitatea este o tulburare a proceselor asociative de gândire şi vorbire în care pacientul face digresiuni în amănunte nenecesare şi gânduri nepotrivite înainte de a comunica ideea centrală. Se întâlneşte în:
 4. Confabulaţia poate fi definită ca:
 5. Depersonalizarea poate fi definită ca:
 6. Halucinaţiile sunt:
 7. Euforia poate fi definită ca:
 8. Fobia este:
 9. Negativismul este opoziţia sau rezistenţa verbală sau non-verbală la sugestiile şi îndemnurile din afară şi se întâlneşte frecvent în
 10. Care din cele descrise mai jos fac parte din tulburări de dispoziţie:
 11. Care din cele descries mai jos fac parte din tulburări de dispoziţie:
 12. Care din cele descries mai jos fac parte din tulburări de dispoziţie:
 13. Care din cele descries mai jos fac parte din tulburări de dispoziţie:
 14. Episodul Depresiv Major trebuie să includă cel puţin unul din următoarele:
 15. Episodul Depresiv Major trebuie să includă cel puţin unul din următoarele:
 16. Episodul de Manie trebuie să includă cel puţin unul din următoarele semne:
 17. Tulburarea Distimică trebuie să includă cel puţin unul din următoarele semne:
 18. Ciclotimia trebuie să includă cel puţin unul din următoarele caracteristici:
 19. Prima alegere de medicaţie în caz de tulburare bipolară este:
 20. Prima alegere de medicaţie în caz de tulburare bipolară este:
 21. Prima alegere de medicaţie în caz de tulburare bipolară este:
 22. Care din cele enumerate mai jos sunt antidepresante?
 23. Care din cele enumerate mai jos sunt antidepresante?
 24. Definiţia sinuciderii este:
 25. Care din cele enumerate mai jos sunt antidepresante?
 26. Riscul crescut de sinucidere sunt toate în afară de:
 27. Risc scăzut de sinucidere denotă toate afirmaţiile în afară de
 28. Tulburări medicale şi mintale asociate cu riscul suicidar crescut sunt toate cele enumerate mai jos în afară de:
 29. Criteriile de diagnostic pentru retardare mintală sunt:
 30. Codificările pe baza a gradului de severitate care reflectă nivelul de afectare intelectuală sunt cele descrise mai jos in afară de
 31. Tratamentul farmacologic în retardarea mintală se face cu următoarele preparate în afară de:
 32. Criteriile de diagnostic pentru tulburare autistă sunt următoarele în afară de:
 33. Criteriile de diagnostic pentru tulburare autistă sunt următoarele în afară de:
 34. Criteriile de diagnostic pentru tulburare prin deficit atenţional/hiperactivitate sunt următoarele în afară de:
 35. Criteriile de diagnostic pentru tulburare prin deficit atenţional/hiperactivitate sunt următoarele în afară de:
 36. Criteriile de diagnostic pentru tulburare prin deficit atenţional/hiperactivitate sunt următoarele în afară de:
 37. Preparatele din grupa benzodiazepinelor sunt toate în afară de:
 38. Preparatele antidepresante sunt:
 39. Efectele terapeutice ale benzodeazepinelor sunt toate în afară de:
 40. Preparatele antidepresante sunt:
 41. Efectele adverse ale benzodiazepinelor sunt:
 42. Epizodul depresiv major include toate dereglările enumerate mai jos în afară de:
 43. Epizodul depresiv major include toate dereglările enumerate mai jos în afară de:
 44. Criteriile de diagnostic al epizodului maniacal sunt toate în afară de:
 45. Tulburarea bipolară de tip I este:
 46. Tulburarea bipolară de tip II este:
 47. Tulburarea bipolară cu ciclare rapidă este:
 48. Tulburarea ciclotimică se poate defini ca:
 49. Tulburarea distimică poate fi definită ca:
 50. Ce reprezinta termenul de "Schizofazie":
 51. Caracteristic pentru schizofrenie patomorfologic este :
 52. In patogeneza schizofreniei se presupune că un rol însemnat îl are:
 53. Sindromul Kandinski-Clerambault e caracteristic pentru următoarea forma a Schizofreniei:
 54. In clinica schizofreniei paranoide predomina:
 55. Ce sindrom este caracteristic pentru Schizofrenia Simpla:
 56. Din neurolepticele atipice fac parte ,cu exceptia:
 57. Cel mai frecvent intilnite tulburari de percepţie în schizofrenie sunt:
 58. Cine a propus termenul de "Schizofrenie" si in ce an
 59. Afectarea carei functii psihice NU este caracteristica schizofreniei:
 60. Schizofrenia hebefrenă se poate instala mai frecvent la vîrsta de :
 61. Scizofrenia hebefrenă :
 62. Schizofrenia catatonică:
 63. Formele schizofreniei sunt:
 64. Etiologia schizofreniei cuprinde mai multe aspecte printre care NU se enumeră :
 65. Tulburare a starii de constiinta specifica epilepsiei:
 66. Echivalent psihic a crizelor epileptice este
 67. Efectul anticonvulsivant neânsoţit de sedare este marele avantaj al:
 68. Pentru cuparea crizei convulsive, diazepam desitin se va administra la copii pe cale:
 69. Următoarele afirmaţii sunt corecte privind statusul epileptic, cu excepţia:
 70. Epilepsia cu crize tonico - clonice (grand mal) are următoarele caracteristici, cu excepţia:
 71. Care afirmaţii sunt corecte privind convulsiile parţiale simple cu semne motorii, cu excepţia:
 72. Singurul remediu anticonvulsivant al cărui spectru de acţiune cuprinde toate tipurile de epilepsii este:
 73. Statusul epileptic este definit de prelungirea unei crize de convulsii peste 30 minute, cauza comună este următoarea, cu o singură excepţie:
 74. Echivalent psihic a crizelor epileptice este
 75. Crizele de petit mal se caracterizează prin următoarele date, cu EXCEPŢIA:
 76. Următoarele principii de tratament antiepileptic sunt corecte, cu excepţia:
 77. Medicaţia anticonvulsivantă cuprinde următoarele grupe de medicamente, cu excepţia:
 78. Care dintre afirmaţiile următoare nu este adevărată despre statusul epileptic:
 79. Care afirmatie este corecta din cele enumerate despre epilepsie:
 80. Tulburare afectiva specifica epilepsiei, prezenta ca prodrom, ca stare post-ictala sau chiar ca echivalent psihic al convulsiei epileptice:
 81. Care din următoarele tipuri de convulsii nu se însoţeşte de pierderea stării de conştiinţă:
 82. Unul din preparatele de electie in tratamentul pe termen lung al epilepsiei este:
 83. Disforia in cadrul epilepsiei presupune:
 84. La începutul tratamentului, doza de acid valproic va fi de:
 85. Tulburări de personalitate şi comportament ale adultului sunt caracterizate clinic prin:
 86. Tulburarea paranoidă de personalitate este caracterizată de:
 87. Tulburarea schizoidă de personalitate întruneşte următoarele condiţii:
 88. Tulburarea schizoidă de personalitate întruneşte următoarele condiţii:
 89. Pentru starea crepusculara din epilepsie este caracteristic:
 90. Tulburarea disocială de personalitate întruneşte următoarele condiţii:
 91. Tulburarea emoţional-instabilă de personalitate include tipul:
 92. Tulburarea emoţional-instabilă de personalitate include tipul:
 93. Tulburarea emoţional-instabilă de personalitate de tip impulsiv întruneşte următoarele condiţii:
 94. Tulburare de personalitate histrionică este caracterizată de:
 95. Tulburarea anankastă de personalitate este caracterizată prin:
 96. Pentru tulburarea paranoidă de personalitate sunt caracteristice afirmaţiile cu excepţia :
 97. Tulburare de personalitate anxios-evitantă este caracterizată de:
 98. Pentru tulburarea schizoidă de personalitate sunt caracteristice următoarele simptome cu excepţia :
 99. Pentru tulburarea schizoidă de personalitate sunt caracteristice următoarele simptome cu excepţia :
 100. Pentru tulburarea disocială de personalitate sunt caracteristice următoarele simptome cu excepţia :

Capitole

 1. Group 1: 1 - 10
 2. Group 2: 11 - 20
 3. Group 3: 21 - 30
 4. Group 4: 31 - 40
 5. Group 5: 41 - 50
 6. Group 6: 51 - 60
 7. Group 7: 61 - 70
 8. Group 8: 71 - 80
 9. Group 9: 81 - 90
 10. Group 10: 91 - 100
 11. Group 11: 101 - 110
 12. Group 12: 111 - 120
 13. Group 13: 121 - 130
 14. Group 14: 131 - 140
 15. Group 15: 141 - 150
 16. Group 16: 151 - 160
 17. Group 17: 161 - 170
 18. Group 18: 171 - 180
 19. Group 19: 181 - 190
 20. Group 20: 191 - 200
 21. Group 21: 201 - 210
 22. Group 22: 211 - 220
 23. Group 23: 221 - 230
 24. Group 24: 231 - 240
 25. Group 25: 241 - 250
 26. Group 26: 251 - 260
 27. Group 27: 261 - 270
 28. Group 28: 271 - 280
 29. Group 29: 281 - 290
 30. Group 30: 291 - 300
 31. Group 31: 301 - 310
 32. Group 32: 311 - 320
 33. Group 33: 321 - 330
 34. Group 34: 331 - 340
 35. Group 35: 341 - 350
 36. Group 36: 351 - 360
 37. Group 37: 361 - 370
 38. Group 38: 371 - 380
 39. Group 39: 381 - 390
 40. Group 40: 391 - 400
 41. Group 41: 401 - 410
 42. Group 42: 411 - 420
 43. Group 43: 421 - 430
 44. Group 44: 431 - 440
 45. Group 45: 441 - 450
 46. Group 46: 451 - 460
 47. Group 47: 461 - 470
 48. Group 48: 471 - 480
 49. Group 49: 481 - 490
 50. Group 50: 491 - 500
 51. Group 51: 501 - 510
 52. Group 52: 511 - 520
 53. Group 53: 521 - 530
 54. Group 54: 531 - 540
 55. Group 55: 541 - 550
 56. Group 56: 551 - 560
 57. Group 57: 561 - 570
 58. Group 58: 571 - 580
Exersează acum