Sociologie

Test la Sociologie, facultatea de medicină, anul 2.

Etichete: Medicină, Vară, Anul-2, Iarnă, Română

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Atitudinea este:
 2. Rolul atitudinii este:
 3. Atitudinile au următoarele componente distinctive:
 4. Proprietățile atitudinilor:
 5. Funcțiile atitudinilor:
 6. Teoria echilibrului cognitiv presupune că:
 7. Rezistența disonanțelor cognitive de natură comportamentală se alimentează din următoarele surse:
 8. Factorii care condiționează schimbarea de atitudine
 9. Unele strategii de rezistență la persuasiune sunt:
 10. Există mai multe forme de influență în scopul schimbării de atitudini.
 11. În situația de influență forțată:
 12. Persuasiunea este:
 13. Numim manipulare:
 14. Tehnica "piciorul în ușă":
 15. Tehnica "ușii în nas" sau „ușii în frunte" recurge la:
 16. Amorsarea este o tehnică ce constă în:
 17. Atitudinile se formează prin:
 18. Influența socială presupune:
 19. Influența socială apelează la:
 20. Facilitarea socială se referă la:
 21. Atitudini părtinitoare în grup:
 22. Stereotipul este :
 23. Structurile cognitive și afective stabile asupra grupurilor sociale, împărtășite de un număr important de membri ai societății la un moment istoric dat se numesc:
 24. Strategiile de diminuare a prejudecății presupun:
 25. Discriminarea reprezintă:
 26. Influența prin forță:
 27. Manipularea este:
 28. Manipularea se mai numește și:
 29. Prin fapte sociale înțelegem:
 30. Exemple de fapte sociale sunt:
 31. Faptul social este:
 32. Proces social presupune:
 33. Toate procesele posibile dintre oameni se impart in:
 34. Pentru ca faptele și fenomenele sociale să genereze procese sociale, ele trebuie:
 35. Exemple de procese sociale:
 36. Tipuri de procese sociale:
 37. Relația socială este:
 38. Interacțiunea socială poate fi:
 39. După cadrul lor de desfășurare, relațiile sociale sunt:
 40. Relațiile interpersonale desemnează:
 41. Relațiile interpersonale:
 42. La baza oricărei interacțiuni interpersonale se află:
 43. Condițiile, care determină instituirea și menținerea relațiilor interpersonale sunt:
 44. Particularitățile relațiilor interpersonale:
 45. Teoria armoniei cognitive:
 46. Teoriile întăririi se bazează pe:
 47. Procesul constituirii relațiilor include
 48. Nivele ale relațiilor interumane:
 49. Nivelul reciprocității în relația umană presupune
 50. Surse ale atracției reciproce sunt:
 51. Principalele tipuri de relații interpersonale:
 52. După T. Parsons statutul de medic se definește prin următoarele elemente:
 53. După I. Iamandescu situația de om bolnav se caracterizează prin următoarele trăsături:
 54. După T. Parsons rolul social al bolnavului include:
 55. Relația M-P poate prelua aspect de relație:
 56. Numim grup social:
 57. Grupul de apartenență presupune că:
 58. Grupul de referință:
 59. Organizația este:
 60. Principalele tipuri de organizații sunt:
 61. Performanța unui grup depinde primordial de următorii factori:
 62. După Festinger, în cazul în care coeziunea, precum și adeziunea la normele de producție sunt puternice, performanța va fi:
 63. Atunci când coeziunea grupului este slabă, dar adeziunea la normele de producție este puternică, performanța va fi:
 64. Atunci când coeziunea și adeziunea grupului sunt slabe, performanța în grup va fi:
 65. Statusul este definit drept:
 66. În funcție de anumite calități ale individului (sex, vârstă, rasă, etnie etc.), deosebim:
 67. Numim rol social:
 68. Învățarea eficientă a rolului implică următoarele aspecte:
 69. Tensiunea rolului are loc atunci cînd:
 70. Conflictele de rol se pot manifesta în următoarele forme:
 71. Din punct de vedere socio-cultural sursele de conflicte de roluri sunt:
 72. Putem distinge conflicte de roluri:
 73. Soluțiile posibile pentru conflictele de rol ar fi:
 74. Liderul este :
 75. Procesul care duce la apariția liderului presupune că:
 76. După Lippitt și White (1947) sunt cîteva stiluri de leader-ship:
 77. Socializarea reprezintă:
 78. Scopurile socializării:
 79. Socializarea este influențată de anumiți factori ca.
 80. Integrarea socială este
 81. Integrarea socială se consideră realizată atunci când:
 82. Atitudini părtinitoare în relațiile intergrupale sunt:
 83. Mulțime este definită prin:
 84. Caracteristicile principale ale mulțimii:
 85. Formele comportamentului colectiv
 86. Teoria emergenței normelor afirmă că:
 87. Teoria contagiunii emoționale, mizează pe faptul că:
 88. Legea unității mentale a mulțimilor, spune că
 89. Teoria curbei sau teoria convergenței reflectă ideea că,
 90. Consecințele sociale ale comportamentului care influențeaza probabilitatea repetării lui sunt:
 91. Comportamentul social pozitiv este:
 92. Teoriile explicative ale comportamentului prosocial pot fi grupate în:
 93. Norma reciprocității presupune ca:
 94. Pentru a explica criminalitatea, teoriile cauzale ale devianței menționează unele grupe mari de factori:
 95. Formele clasice ale comportamentului deviant sunt
 96. Instanțele primordiale ce pot stopa tendința de a comite o infracțiune sunt:
 97. Agresivitatea este:
 98. Surse ale agresivității pot fi:
 99. Teoria frustrare-agresivitate presupune că:
 100. Violența este:

Capitole

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 200
 3. Capitolul 3: 201 - 300
 4. Capitolul 4: 301 - 475
Exersează acum