Test la Fiziologie CS 2018-06-22

Test la Fiziologie doar intrebarile CS

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Accelerarea VSH-ului este determinată de:
 2. . Activarea factorului XII, în coagularea intrinsecă, se face prin:
 3. Alegeți afirm
 4. Alegeți afirmația corectă cu referire la CO2:
 5. Alegeți afirmația corectă referitor la capacitatea de O2 a sângelui:
 6. Aferentele reticulare sunt următoarele, cu excepția uneia:
 7. Activarea factorului XII al coagulării este determinată de:
 8. Alegeți afirmația corectă referitor la centrul pneumotaxic:
 9. Alegeți afirmația corectă referitor la concentrația CO2
 10. Alegeți afirmația corectă referitor la efectul Haldane- pO2 din sânge influențează:
 11. Alegeţi afirmația corectă referitor la factorul ce NU afectează formarea HbO2:
 12. Alegeți afirmația corectă referitor la forma cea ma importantă de transport a CO2:
 13. Alegeți afirmația corectă referitor la gradientul de presiune parţială a O2:
 14. Alegeți afirmația corectă referitor la grupul respirator dorsal:
 15. Alegeți afirmația corectă referitor la mecanismul respirației în repaus:
 16. Alegeți afirmația corectă referitor la presiunea intrapleurală la inspirație:
 17. Alegeți afirmația corectă referitor la ritmul respirator de bază:
 18. Alegeți afirmația corectă referitor la ritmul respirator de bază:
 19. Alegeți afirmația corectă referitor la rolul surfactantului:
 20. Alegeți afirmația corectă referitor la schimbul de gaze în plămâni și țesuturi:
 21. Alegeți afirmația corectă referitor la transportul CO2:
 22. Alegeți afirmația corectă referitor la presiunea intrapulmonară:
 23. Alegeți afirmația corectă referitor la coeficientul de difuziune a O2:
 24. Alegeți afirmația corectă referitor la centrul apneustic
 25. Alegeți afirmația corectă referitor la mecanismul respirației forțate:
 26. Alegeți afirmația corectă referitor la frecvența respirației la adult normal în repaus:
 27. Alegeți afirmația corectă referitor la concentrația O2:
 28. Accelerarea VSH-lui este determinata de:
 29. Alegeţi afirmația corectă referitor la modificările produse de hipoventilație:
 30. Absența pigmentului fotosensibil pentru lumina verde poartă numirea de:
 31. Alegeți afirmația corectă referitor la coeficientul respirator:
 32. Acomodarea se realizează prin contracția:
 33. Acomodarea se realizează prin:
 34. Acest receptor este blocat prin hexametoniu la nivel ganglionar, nu însă și la nivelul joncțiunii neuromusculare:
 35. Alegeți afirmația corectă referitor la volumul de aer rămas în plămâni după o expirație normală:
 36. Alegeți afirmația corectă referitor la valorile mai reduse a PaO2:
 37. Alegeți afirmația corecta. Care din următoarele cauze determina o creștere a pragului renal pentru glucoza?
 38. Alegeți afirmația corecta. Cantitatea de ioni de K+ excretată de rinichi scade dacă:
 39. Alegeți afirmația corecta. Autoreglarea circulației renale:
 40. Alegeți afirmația corecta. AMPc:
 41. Alegeți afirmația corecta. Care din următoarele substanțe permit măsurarea cea mai exactă a filtratului glomerular la om?
 42. Alegeți afirmația corecta. Care este regiunea nefronului unde concentraţia Na+-lui din ultrafiltrat este maximă?
 43. Alegeți afirmația corecta. Care porțiune a nefronului este impermeabila pentru apă indiferent de controlul hormonal al permeabilității?
 44. Alegeți afirmația corecta. Cea mai mare cantitate de Na+ filtrat este reabsorbita în:
 45. Alegeți afirmația corecta. Consumul de oxigen în rinichi:
 46. Alegeți afirmația corecta. Contratransportul Na+-lui în tubul contort proximal are loc cu:
 47. Alegeți afirmația corecta. Creșterea potasemiei produce o creștere a:
 48. Alegeți afirmația corectă. Ductul colector:
 49. Alegeți afirmația corectă. Efectul HAD asupra rinichiului este de a:
 50. Alegeți afirmația corecta. Efectul maxim al aldosteronului se manifestă la nivelul:
 51. Alegeți afirmația corecta. Factorul major care determină reabsorbția apei la nivelul tubului contort proximal este:
 52. Alegeți afirmația corecta. Funcția fibrinolitică a rinichiului se realizează prin:
 53. Alegeți afirmația corecta. Glucoza este reabsorbită în:
 54. Alegeți afirmația corecta. In absența vasopresinei, cea mai mare cantitate de apă se reabsoarbe în:
 55. Alegeți afirmația corecta. In prezența hormonului antidiuretic:
 56. Alegeți afirmația corecta. La ce nivel al nefronului are loc o concentrare a urinei tubulare, unde presiune osmotică are aceleași valori ca cea a urinei finale?
 57. Alegeți afirmația corecta. Cea mai mică cantitate de Na+ filtrat este reabsorbita în:
 58. Alegeți afirmația corecta. Care este regiunea nefronului în care debitul ultrafiltratului este maxim?
 59. Alegeți afirmația corecta. Glucoza, care este filtrata la nivel glomerular, este reabsorbita în:
 60. Alegeți afirmația corecta. La un pacient cu diabet zaharat, poliuria este determinată de
 61. Alegeți afirmația corecta. Glomerulul:
 62. Alegeți afirmația corectă. Locul unde osmolalitatea fluidului tubul are este mai mare ca a plasmei:
 63. Alegeți afirmația corecta. Porțiunea ascendentă a ansei Henle:
 64. Alegeți afirmația corecta. Porțiunea tubulară, în care fluidul este totdeauna izoton cu plasma:
 65. Alegeţi afirmaţia corecta. Porţiunea tubulară, în care permeabilitatea apei este crescută:
 66. Alegeți afirmația corecta. Proteinuria reprezinta:
 67. Alegeți afirmația corecta. Reabsorbția Na+ în tubul contort distal, crește dacă are loc o creștere a:
 68. Alegeți afirmația corecta. Renina:
 69. Alegeți afirmația corecta. Scăderea secreției de aldosteron poate determina:
 70. Alegeți afirmația corecta. Sistemul contracurent:
 71. Alegeți afirmația corecta. Substanțele organice cu valoare nutritivă sunt reabsorbite în:
 72. Alegeți afirmația corecta. Transportul activ la nivel renal, de-a lungul nefronului are loc pentru următoarele substanțe, cu excepția:
 73. Alegeți afirmația corecta. Tubul contort proximal:
 74. Alegeți afirmația corectă. Volumul de aer, implicat în schimbul de gaze în repaus este format din:
 75. Alegeți afirmația corecta:
 76. Alegeți afirmația corectă: În hipercapnie prelungită ventilația se normalizează deoarece:
 77. Alegeți afirmația corecta. Ionii de H+, rezultați din CO2, sunt tamponați inițial de:
 78. Alegeți afirmația corecta. Membrana filtrantă glomerulară:
 79. Alegeți afirmația corecta. Din cantitatea totală de apă filtrată la nivel glomerular (180 1/24 ore) se elimină în aceeași perioadă de timp o cantitate de 1-1,5 I. Precizați la ce nivel al nefronului are loc reabsorbția maximă a apei:
 80. Alegeți afirmația corecta. Secreția de H+ în tubul contort proximal este asociată primar cu:
 81. Alegeți afirmația FALSA despre vâscozitatea sângelui:
 82. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la grupul respirator ventral:
 83. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la transportul CO2:
 84. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la hiperventilaţia voluntară:
 85. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la pneumotorax:
 86. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la difosfoglicerat (2,3- DPG):
 87. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la grupul respirator dorsal:
 88. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la volumul respirator curent:
 89. Alegeți modificările respiratorii în timpul deglutiției:
 90. Aminoacizii sunt reabsorbiți din filtratul glomerular la nivelul:
 91. Alegeți pentru senzația gustativa primara de amar tipurile de substanțe chimice care determina aceasta senzație:
 92. Astigmatismul se corectează cu lentile:
 93. Avitaminoza K determină un deficit de hemostază prin lipsa factorului:
 94. Boala Addison este:
 95. Calcitonina este secretata de:
 96. Capacitatea Inspiratorie:
 97. Capilarele cu permeabilitatea cea mai mare se află în:
 98. Care afirmație este corectă:
 99. Caracteristicele funcționale ale sinapselor cu transmitere chimica sunt CU EXCEPȚIA:
 100. Alegeți afirmația INCORECTĂ referitor la transportul CO2:

Capitole

 1. Group 1: 1 - 100
 2. Group 2: 101 - 200
 3. Group 3: 201 - 300
 4. Group 4: 301 - 340
Exersează acum