Teste la fiziopatologie 08-07-18

Teste la fiziopatologie, medicina generala, anul 3 semestrul 1

Limba: ro

Extras de întrebări

 1. Ce factori pot fi consideraţi drept cauză exogenă a bolii?
 2. Care este rolul condiţiilor în evoluţia bolii?
 3. Ce leziune celualră poate fi calificată ca primară?
 4. La leziunea celulelor are loc eliberarea în sânge a enzimelor intracelulare. Ce enzime intracelulare enotă leziunea miocardiocitului?
 5. Care este efectul creşterii concentraţiei ionilor de sodiu în interstiţiu?
 6. Care din enzimele intracelulare se activează la destrucţia membranei reticolului endoplasmatic ?
 7. Care este lanţul patogenetic al distrofiei grase a ficatului în hiperglicemia persistentă?
 8. Ce determinină caracterul evoluţiei bolii ?
 9. Ce condiţii exogene pot contribui la apariţia bolii?
 10. Ce factor poate servi drept semnal negativ pentru iniţierea apoptozei în unele celule?
 11. Ce condiţii dereglează metabolismul şi contribuie la apariţia bolii?
 12. Ce factori sporesc probabilitatea apariţiei bolii la acţiunea cauzei?
 13. Ce condiţii endogene pot influenţa acţiunea factorilor nocivi?
 14. Ce proces patologic este provocat de cauză endogenă?
 15. Pentru ce celule lipsa estrogenelor este semnal negativ de iniţiare a apoptozei?
 16. Pentru ce celule lipsa androgenelor este semnal negativ de iniţiare a apoptozei?
 17. Ce determinină specificul bolii ?
 18. Pentru ce celule lipsa hormonului foliculostimulant la bărbaţi este semnal negativ de iniţiare a apoptozei?
 19. Pentru ce celule lipsa hormonului luteinizant la bărbaţi este semnal negativ de iniţiare a apoptozei?
 20. Pentru ce celule lipsa hormonului luteinizant la femei este semnal negativ de iniţiare a apoptozei?
 21. Care sunt relaţiile dintre leziunile locale şi generale în patogenia diferitor boli?
 22. Ce modificări la nivel celular pot fi calificate ca leziuni?
 23. Ce este procesul patologic ?
 24. La acţiunea hipoxiei în celulă apar multiple leziuni. Ce leziune primară provoacă Hipoxia ?
 25. Ce reacţie fizologică poate fi calificată ca protectivă ?
 26. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei la acţiunea enzimelor lipolitice ?
 27. Ce condiţie este necesară pentru desfăşurarea completă a apoptozei?
 28. Ce teste biochimice pot servi la diagnosticarea organului necrozat?
 29. Care este rolul verigii principale în patogenia bolii?
 30. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei la acţiunea radicalilor liberi
 31. Ce reacţie fiziologică poate fi calificată ca adaptativă ?
 32. Ce vizează terapia etiotropă a bolii?
 33. La acţiunea autoanticorpilor asupra celuei survine moartea celulei. Ce fenomen primar apare la interacţiunea autoanticorpilor cu antigenele celulare?
 34. La acţiunea radicalilor liberi în celulă apar multiple leziuni. Ce leziune primară provoacă radicalii liberi?
 35. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei la acţiunea autoanticorpilor ?
 36. Ce reacţie fizologică poate fi calificată ca reparativă?
 37. Ce este regenerare fiziologică?
 38. În ce boli prezenţa cauzei este necesară pe tot parcursul bolii?
 39. La leziunea celulelor are loc eliberarea în sânge a enzimelor intracelulare. Ce enzime denotă leziunea hepatocitului?
 40. Ce regenerare este considerată homeostatică?
 41. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei la acţiunea temperaturilor ridicate?
 42. Ce regenerare fiziologică este considerată reparativă?
 43. Ce regenerare fiziologică este considerată protectivă?
 44. Ce regenerare fiziologică este considerată adaptativă?
 45. La acţiunea curentului electric continuu în celulă apar multiple leziuni. Ce leziune primară provoacă curentul continuu?
 46. La ce dishomeostazie interstiţială conduce leziunea membranei citoplasmatice a celulelor?
 47. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei la acţiunea mediului hipoosmolar ?
 48. Dezintegrarea membranei citoplasmatice conduce la modificarea concentraţiei electrolizlor în spaţiile intra- şi etraceluare. Cum se modifică raportul electroliţilor în spaţiile intra- şi etracelular la dezintegrarea membranei citoplasmatice?
 49. La acţiunea autoanticorpilor asupra celulei are loc activarea complementului, ceea ce provoacă moartea celulei. Ce fenomen primar apare la activarea complementultu în reacţiile autoimune ceea ce conduce la moartea celulei?
 50. La leziunea celulelor are loc eliberarea în sânge a enzimelor intracelulare. Ce enzimă intracelulară denotă leziunea pancreasului?
 51. La acţiunea enzimelor lipolitice etracelualre în celulă apar multiple leziuni. Ce leziune primară provoacă fosfolipazele?
 52. Ce reacţie fiziologică poate fi calificată ca compensatorie ?
 53. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei la acţiunea mediului hiperosmolar ?
 54. În ce boli cauza are doar rol declanşator iar ulterior boala decurge în lipsa cauzei?
 55. Ce regenerare fiziologică este considerată compensatorie?
 56. Ce regenerare este cantitativ neadecvată?
 57. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei în hipoie ?
 58. Ce numim anaplazie?
 59. Ce numim metaplazie?
 60. Ce nmim displazie?
 61. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei la acţiunea temperaturilor scăzute ?
 62. La leziunea celulelor are loc eliberarea în sânge a enzimelor intracelulare. Ce enzime intracelulare denotă leziunea epiteliului căilor biliare?
 63. La acţiunea mediului hiperosmolar în celulă apar multiple leziuni. Ce leziune primară provoacă hiperosmolaritatea în interstiţiu?
 64. Ce numim sclerozare?
 65. Ce hipertrofie fiziologică este considerată adaptativă?
 66. Ce hipertrofie fiziologică este considerată compensatorie?
 67. Ce hipertrofie fiziologică este considerată funcţională?
 68. Ce leziuni celulare pot fi calificate ca secundare?
 69. Care este lanţul patogenetic al distrofiiei grase a ficatului în hipoglicemia persistentă?
 70. Care este lanţul patogenetic a morţii celulei la acţiunea curentului electric continuu ?
 71. Dismetabolismele celulare pot afecta un singur organ sau concomient mai multe organe. Care poate fi cauza dismetabolismelor celulare multiple?
 72. La acţiunea mediului hipoosmolar în celulă apar multiple leziuni. Ce leziune primară provoacă hipoosmolaritatea în interstiţiu?
 73. Ce dishomeostazie electrolitică a mediului intern provoacă leziuni celulare?
 74. Ce hipertrofie patologică este considerată inflamatoare?
 75. Ce hipertrofie patologică este considerată endocrină?
 76. Procesele patologice celulare conduc la generarea de specii reactive de oigen, halogeni, azot.Care sunt consecinţele finale ale acţiunii radicalilor liberi asupra celulei?
 77. Ce dishomeostazii în interstiţiu modifică funcţia celuleor ecitabile?
 78. Unele reacţii metabolice decurg cu consum de energie. Care este consecinţa penuriei energetice în celulă?
 79. Ce este hipertrofie patologică neurotrofică?
 80. Ce este hipertrofie patologică tumorală?
 81. Ce este atrofia falsă a organului?
 82. Ce atrofie poate fi calificată ca hipofuncţională?
 83. Ce atrofie poate fi calificată ca involutivă?
 84. Ce dishomeostazie generală provoacă distrofii celulare?
 85. Ce atrofie poate fi calificată ca involutivă senilă?
 86. Ce atrofie poate fi calificată ca posthipertrofică?
 87. Ce atrofie poate fi calificată ca endocrină?
 88. Ce atrofie este considerată fiziologică?
 89. Ce este sclerozarea organului?
 90. Care este lanţul patogenetic al sclerozării provocate de leziuni celulare?
 91. În ce organ leziunile celulare ireparabile provoacă obligator sclerozare?
 92. Ce celule pot elibera enzime nocive pentru alte cellule?
 93. Care este reacţia biochimică compensatorie în hipoxie?
 94. Care este lanţul patogenetic al dislipidozelor provocate de inaniţie îndelungată?
 95. Care este efectul scăderii concentraţiei ionilor de sodiu în interstiţiu?
 96. Care este sursa de ţesut conjunctiv în patogenia sclerozării?
 97. Care este veriga patogenetică principala a edemelor hidrostatice?
 98. Care este veriga patogenetică principala a edemelor hipooncotice?
 99. Care este veriga patogenetică principala a edemelor hiperosmolare?
 100. Care este veriga patogenetică principala a edemelor membranogene?

Capitole

 1. Group 1: 1 - 100
 2. Group 2: 101 - 200
 3. Group 3: 201 - 300
 4. Group 4: 301 - 400
 5. Group 5: 401 - 410
Exersează acum