Biochimie - metabolismul proteinelor

Biochimie - metabolismul proteinelor. Examen T1 2018.

Etichete: anul-2, medicina

Язык: ro

Отрывок вопросов

 1. Funcţiile biologice ale proteinelor:
 2. Rolul HCl în digestia proteinelor:
 3. Reglarea secreţiei sucului pancreatic şi intestinal:
 4. Selectaţi aminoacizii semidispensabili:
 5. Afirmaţii corecte referitor la compusul chimic:
 6. Proprietăţile pepsinei:
 7. Afirmaţii corecte referitor la compusul chimic:
 8. Proprietăţile pepsinei:
 9. Tripsina:
 10. Tripsina:
 11. Pepsina:
 12. Valoarea biologică a proteinelor este determinată de aminoacizii esenţiali:
 13. Rolul HCl în digestia proteinelor:
 14. Tripsina:
 15. Valoarea biologică a proteinelor este determinată de aminoacizii esenţiali:
 16. Enterokinaza:
 17. Funcţiile biologice ale proteinelor:
 18. Chimotripsina:
 19. Afirmaţii corecte referitor la compusul chimic:
 20. Chimotripsina:
 21. Carboxipeptidazele:
 22. Aminopeptidazele:
 23. Funcţiile proteazelor:
 24. Absorbţia aminoacizilor (AA):
 25. Absorbţia aminoacizilor (AA):
 26. Absorbţia aminoacizilor (AA):
 27. Produsele putrefacţiei aminoacizilor în intestin:
 28. Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:
 29. Căile generale de degradare a aminoacizilor:
 30. Ciclul gama-glutamilic:
 31. Biosinteza alaninei (transreaminarea):
 32. Biosinteza alaninei (transreaminarea). Selectaţi reacţiile procesului (1) şi enzimele (2) ce catalizează aceste reacţii:
 33. Transdezaminarea aspartatului:
 34. Biosinteza aspartatului (transreaminarea):
 35. Ciclul gama-glutamilic:
 36. Compusul chimic:
 37. Putrefacţia aminoacizilor în intestin:
 38. Alaninaminotransferaza (ALT):
 39. Produsele de putrefacţie a aminoacizilor:
 40. Biosinteza aspartatului (transreaminarea). Selectaţi reacţiile procesului (1) şi enzimele (2) ce catalizează aceste reacţii:
 41. Aspartataminotransferaza (AST):
 42. Utilizarea aminoacizilor (AA) în ţesuturi:
 43. Decarboxilarea aminoacizilor:
 44. Decarboxilazele aminoacizilor (AA):
 45. Reacţia chimică:
 46. Reacţia chimică:
 47. Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:
 48. Reacţia chimică:
 49. Dezaminarea directa a aminoacizilor:
 50. Neutralizarea produselor de putrefacţie a aminoacizilor:
 51. Dezaminarea (DA) aminoacizilor:
 52. Precursorul histaminei:
 53. Serotonina se sintetizează din:
 54. Produsele finale ale scindării proteinelor simple:
 55. Amoniacul se obţine în următoarele procese:
 56. Amoniacul se obţine în următoarele procese:
 57. Reacţia chimică:
 58. Ciclul glucoză-alanină:
 59. Enzimele şi coenzimele ciclului glucoză-alanină:
 60. Ureogeneza:
 61. Ureogeneza:
 62. Enzimele ciclului ureogenetic:
 63. Reacţia chimică:
 64. Enzimele ciclului ureogenetic:
 65. Glutamat dehidrogenaza:
 66. Reglarea digestiei proteinelor în stomac:
 67. NH3 este utilizat la sinteza:
 68. Selectaţi aminoacizii care transportă NH3 de la ţesuturi spre ficat şi rinichi:
 69. Sursele nemijlocite de azot pentru sinteza ureei sunt:
 70. Glutamatdehidrogenaza face parte din:
 71. Produsele finale de dezintoxicare a NH3:
 72. Conexiunea dintre ciclul ureogenetic şi ciclul Krebs:
 73. Azotul neproteic sangvin include:
 74. Azotul neproteic sangvin include:
 75. Câte molecule de ATP se generează la oxidarea aerobă a unei molecule de alanină până la CO2, H2O şi NH3?
 76. Glicina:
 77. Glicina participă la sinteza:
 78. Transaminazele aminoacizilor:
 79. Glicina participă la:
 80. Glutationul:
 81. Glutationul:
 82. Serina (Ser):
 83. Serina (Ser):
 84. Reacţia
 85. Dezaminarea indirectă a aminoacizilor (transdezaminarea):
 86. Cisteina (Cys):
 87. Cisteina (Cys):
 88. Metionina:
 89. Metionina (Met):
 90. S-adenozilmetionina (SAM):
 91. Transaminarea aminoacizilor (TA):
 92. Reacţia chimică:
 93. Homocisteina:
 94. S-adenozilmetionina (SAM) serveşte ca donator de grupare metil la sinteza:
 95. Fenilalanina (Phe) şi tirozina (Tyr):
 96. Fenilalanina (Phe) şi tirozina (Tyr) sunt precursorii:
 97. Transdezaminarea aspartatului. Selectaţi reacţiile procesului (1) şi enzimele (2) ce catalizează aceste reacţii:
 98. Sinteza tirozinei (Tyr) din fenilalanină (Phe):
 99. Bolile ereditare cauzate de defectele enzimelor implicate în metabolismul fenilalaninei şi al tirozinei:
 100. Mecanismul reacţiei de transaminare (TA) a aminoacizilor:

Главы

 1. Group 1: 1 - 10
 2. Group 2: 11 - 20
 3. Group 3: 21 - 30
 4. Group 4: 31 - 40
 5. Group 5: 41 - 50
 6. Group 6: 51 - 60
 7. Group 7: 61 - 70
 8. Group 8: 71 - 80
 9. Group 9: 81 - 90
 10. Group 10: 91 - 100
 11. Group 11: 101 - 110
 12. Group 12: 111 - 120
 13. Group 13: 121 - 130
 14. Group 14: 131 - 140
 15. Group 15: 141 - 150
 16. Group 16: 151 - 160
 17. Group 17: 161 - 170
 18. Group 18: 171 - 180
 19. Group 19: 181 - 190
 20. Group 20: 191 - 200
 21. Group 21: 201 - 210
 22. Group 22: 211 - 220
 23. Group 23: 221 - 225
Начать тест сейчас