Biostatistică

Test la biostatistică, stomatologie, anul 3.

Etichete: Anul-3, Stomatologie, Iarnă

Язык: ro

Отрывок вопросов

 1. Ce presupune aspectul practic al statisticii?
 2. Totalitatea statistică poate fi:
 3. Unitățile de observație statistică reprezintă:
 4. Caracteristicile de bază ale totalității selective sunt:
 5. Totalitatea statistică este:
 6. Totalitatea statistică este formată din:
 7. Ce sunt fenomenele în masă?
 8. Caracteristicile de grup ale totalității statistice sunt:
 9. Caracteristicile statistice în funcție de modul de exprimare pot fi:
 10. Unitățile de observație în funcție de modul de exprimare pot fi:
 11. Unitățile de observație în funcție de numărul variantelor / valorilor de răspuns pot fi:
 12. Unitățile de observație în funcție de natura variației caracteristicilor cantitative pot fi:
 13. Unitățile de observație în funcție de conținutul caracterului pot fi:
 14. Unitățile de observație în funcție de modul de obținere și caracterizare a fenomenului pot fi:
 15. Unitățile de observație în funcție de modul de influență asupra fenomenului pot fi:
 16. Din caracterele de evidență cantitative face parte:
 17. Selectați caracterele atributive:
 18. La caracterele nominative de evidență rezultativă pot fi atribuite:
 19. La caracterele numerice de evidență factorială pot fi atribuite:
 20. Metode de selectarea a totalității selective sunt:
 21. De regulă, distribuția simetrică a caracterului se întâlnește în seriile variaționale, formate din caractere:
 22. În cazul distribuției simetrice, numărul maximal de cazuri de observație se situează:
 23. Distribuția asimetrică pe dreapta este în cazul când numărul maximal de cazuri de observație se deplasează spre:
 24. Distribuția asimetrică pe stângă este în cazul când numărul maximal de cazuri de observație se deplasează spre:
 25. Când numărul maximal de cazuri de observație se deplasează spre valoarea maximală a caracterului distribuția acestuia este:
 26. Când numărul maximal de cazuri de observație se deplasează spre valoarea minimală a caracterului distribuția acestuia este:
 27. Distribuția bimodală a caracterului ne vorbește despre:
 28. Pentru n > 30 și p= 95,5%, diferența dintre rezultatele obținute în totalitatea selectivă și cea generală va fi egală cu:
 29. Pentru n > 30 și p= 99,7% diferența dintre rezultatele obținute în totalitatea selectivă și cea generală va fi egală cu:
 30. Raportul:
 31. Proporția:
 32. Analiza datelor statistice se face în funcție de:
 33. Prima etapă a studiului statistic este:
 34. Programul studiului statistic include:
 35. Planul studiului statistic include:
 36. Codarea materialului statistic se efectuează în:
 37. Completarea tabelelor analitice se face în:
 38. Din programul studiului statistic face parte:
 39. În planul studiului statistic se include:
 40. Programul de colectare a materialului include:
 41. Programul de prelucrare a materialului include:
 42. Gruparea tipologică în cadrul studiului statistic se efectuează conform caracterelor de evidență:
 43. Gruparea variațională în cadrul studiului statistic se efectuează conform caracterelor de evidență:
 44. După plenitudinea cercetării, studiul statistic poate fi:
 45. După timpul efectuării, studiul statistic poate fi:
 46. După tipul materialului colectat, studiul statistic poate fi:
 47. Din metodele de selectare a materialului în cadrul studiului statistic fac parte:
 48. Metodele de selectare a materialului în cadrul studiului statistic sunt:
 49. Etapa a treia a studiului statistic include:
 50. Eroare de tip metodic în cadrul analizei statistice reprezintă:
 51. Eroare de tip logic în cadrul analizei statistice este:
 52. Valorile relative se utilizează pentru caracterizarea totalității statistice după caractere:
 53. Drept valoare relativă poate servi:
 54. Mărimea a câte totalității statistice trebuie cunoscută pentru calcularea proporției:
 55. Pentru calcularea ratei este necesar de a cunoaște mărimea:
 56. Indici speciali și generali pot fi:
 57. Structura fenomenului studiat o caracterizează indicele:
 58. Frecvența fenomenului demografic este redată de indicele:
 59. Rata indică:
 60. Proporția ne arată:
 61. Indicele de raport caracterizează:
 62. Indicele de raport după metoda de calcul este asemănător cu indicele:
 63. Pentru caracteristica dinamicii fenomenului proporția:
 64. Indicele intensiv se utilizează pentru caracteristica:
 65. Rate brute sunt:
 66. Rate speciale sunt:
 67. Următorii indicatori reprezintă proporții:
 68. Indice de raport este:
 69. Indice demonstrativ este:
 70. Seria variațională este:
 71. Seria variațională, care include un număr de observații ≤ 30:
 72. Tipurile seriilor cronologice sunt:
 73. Din etapele de grupare ale seriei variaționale fac parte:
 74. Seria variațională continuă poate fi formată din următoarele date:
 75. În seria variațională discretă pot fi incluse următoarele date:
 76. Dispunând de datele despre înălțimea a 30 persoane examinate putem forma o serie variațională:
 77. Înregistrând frecvența pulsului la 100 pacienți vom construi o serie variațională:
 78. Valorile medii sunt utilizate pentru caracterizarea indicilor:
 79. Care particularitate de grup a totalității statistice este caracterizată de valorile medii:
 80. Valori medii sunt:
 81. Din valorile medii fac parte:
 82. Modulul reprezintă:
 83. În seria variațională strict simetrică corespunde:
 84. În seria variațională strict simetrică corespunde:
 85. În seria variațională impară mediana se determină în felul următor:
 86. Media aritmetică simplă se calculează când:
 87. Media aritmetică ponderată se calculează când:
 88. Media aritmetică caracterizează:
 89. La criteriile variabilității caracterului se referă:
 90. Cele mai uzuale tipuri de distribuție sunt:
 91. Deviația medie pătratică caracterizează:
 92. Din criteriile variabilității caracterului fac parte:
 93. Amplitudinea în seria variațională caracterizează:
 94. Limita este determinată de:
 95. Amplitudinea în seria variațională este determinată de:
 96. Limita seriei variaționale caracterizează:
 97. Gradul de diversitate a câtorva caractere este posibil de comparat, calculând:
 98. Când coeficientul variației (Cv) este egal cu 17,4%, dispersia caracterului este:
 99. La valoarea lui Cv=7,8% gradul de variabilitate al caracterului este:
 100. Dacă Cv=26,2% variabilitatea caracterului este:

Главы

 1. Capitolul 1: 1 - 100
 2. Capitolul 2: 101 - 250
Начать тест сейчас